Národopisná revue vznikla jako volné pokračování odborného časopisu, jenž vycházel v letech 1964–1990 pod názvem Národopisné aktuality. Po listopadu 1989 došlo k úpravě časopisu: změnil se nejen jeho název, ale i obsah a formát. Novou grafickou úpravou i obsahovou pestrostí usilovala tehdejší redakce o výraznější popularizaci soudobého etnografického bádání, a tím i o rozšíření okruhu čtenářské veřejnosti. Časopis se ale postupně vyprofiloval opět jako odborné periodikum s orientací na etnologickou (a z ní vycházející interdisciplinární) problematiku v sociálních i historických kontextech.
 
Hlavním záměrem redakce je co nepružnější reflexe oboru. Národopisná revue tak představuje témata z oblasti tradiční kultury, ale i z výzkuml současné společnosti, reflektuje živý badatelský terén, který přináší nové podněty pro obor. V těchto souvislostech se věnuje také folklorismu a úkolům řešeným Národním ústavem lidové kultury, jež je vydavatelem časopisu. Kromě studií či materiálových statí v češtině a slovenštině (studie zahraničních autorů v jiných jazycích jsou uveřejňovány v českém překladu), publikuje rovněž tematické fotografické přílohy, které dokumentují národopisnou fotografii především posledního století (rubrika Fotografická zastavení). Zajímavosti ze současných etnologických výzkumů, postřehy z oblasti folklorismu i srovnávací sondy do tradiční etnografické problematiky přináší formou článků, úvah i reportáží oddíl Proměny tradice. Rubriky Ohlédnutí a Společenská kronika jsou věnovány připomenutí osobností české i zahraniční etnologie a výrazných představitelů folklorismu; koncipovány jsou jako materiálové příspěvky k historiografii etnologie.
 
Rozsáhlou část Národopisné revue tvoří zprávy o odborných konferencích, seminářích či výstavách, dále recenze nových publikací, hudebních nosičů, zprávy a informace o českých i zahraničních folklorních festivalech, o aktivitách s folklorní tematikou a dalším dění z oblasti péče o tradiční lidovou kulturu.
 
Součástí Národopisné revue jsou také samostatně vydávané bibliografické přílohy mapující díla význačných vědeckých osobností na poli etnologie.
 
Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích:
 
AIO (The Anthropological Index Online of the Royal ­Anthropological Institute)
 
CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)
 
GVK (Gemeinsamer Verbundkatalog)
 
IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur)
 
IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur)
 
RILM (Répertoire International de Littérature Musicale)
 
Scopus
 
Ulrich‘s Periodicals Directory
Vytvořil IDEX.cz 2015