Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2018 a 2019:

 
4/2018 Profese a jejich sociální pozice (naplněno)
 
 
---
1/2019 Národní školy v etnologii a folkloristice (naplněno)
 
2/2019 Tradice a náboženství (naplněno)
 
3/2019 Strava jako kulturní fenomén (naplněno)
 
4/2019 Kulturní dědictví a každodennost (redakce přijímá abstrakty)
 
 
 
 
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.
 
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy v půlce příslušného čtvrtletí (15/2, 15/5, 15/8, 15/11),
 
Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové ( uhlikova@seznam.cz ),
nebo na email Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici ( info@nulk.cz ).
Vytvořil IDEX.cz 2015