Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2021 a 2022:

 
 
2/2021 Národní školy v etnologii a sociokulturní antropologii (naplněno)
 
3/2021 Etnografická sbírka jako pramen (naplněno)
 
4/2021 Tradice jako objekt ekonomického (ne)zájmu (naplněno)
 
 
1/2022 Tabu v minulosti a dnes (naplněno)
 
2/2022 Kulturní dědictví (redakce přijímá abstrakty)
 
3/2022 Proměny zemědělství (redakce přijímá abstrakty)
 
4/2022 Životní styl (redakce přijímá abstrakty)
 
 
Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové ( uhlikova@seznam.cz )
 
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
 
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.
 
.
Vytvořil IDEX.cz 2015