Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2017 a 2018:

 

3/2017 „Národní školy“ v etnologii (naplněno)
 
4/2017 Současná pověst a fáma (naplněno)

--------
 
1/2018 Městské festivity (naplněno)
 
2/2018 Volný čas jako předmět etnologického studia (naplněno)
 
3/2018 Proměny společnosti a kultury po vzniku nového státu (redakce přijímá abstrakty)
 
4/2018 Profese a jejich sociální pozice (redakce přijímá abstrakty)
 
 
 
 
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.
 
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy v půlce příslušného čtvrtletí (15/2, 15/5, 15/8, 15/11),
 
Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové ( uhlikova@seznam.cz ),
nebo na email Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici ( info@nulk.cz ).
Vytvořil IDEX.cz 2015