Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2019 a 2020:

 
3/2019 Strava jako kulturní fenomén (naplněno)
 
4/2019 Kulturní dědictví a každodennost (naplněno)
 
--
 
1/2020 Etnologická a antropologická tematika filmovou kamerou (naplněno)
 
2/2020 Etnologické perspektivy turismu (redakce přijímá abstrakty)
 
3/2020 Současný venkov (redakce přijímá abstrakty)
 
4/2020 Folklorismus v 21. století (redakce přijímá abstrakty)
 
--
 
1/2021 Řízené migrace (redakce přijímá abstrakty)
 
 
 
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.
 
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Uzávěrky jednotlivých čísel jsou vždy v půlce příslušného čtvrtletí (15/2, 15/5, 15/8, 15/11),
 
Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové ( uhlikova@seznam.cz ),
nebo na email Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici ( info@nulk.cz ).//3
Vytvořil IDEX.cz 2015