Souhlas se zveřejněním článku v NR
/ Consent to publish a contribution in Journal of Ethnology /

Souhlasím se zveřejněním v Národopisné revui v tištěném i elektronickém formátu a se zpracováním osobních údajů pro účely pracovně právní agendy.
/ I hereby grant my consent to publish my contribution in the printed and electronic version of Journal of Ethnology


Vytvořil IDEX.cz 2015