Souhlas se zveřejněním článku v NR
/ Consent to publish a contribution in Journal of Ethnology /

Souhlasím se zveřejněním v Národopisné revui v tištěném i elektronickém formátu, s licenčními podmínkami a se zpracováním osobních údajů pro účely pracovně právní agendy.
/ I hereby grant my consent to publish my contribution in the printed and electronic version of Journal of Ethnology, with the license terms and conditions, and with the processing of personal data for the purposes of labor law.


Vytvořil IDEX.cz 2015