Archiv čísel

 
Časopis vychází čtvrtletně a objednat si můžete i starší ročníky přímo přes náš E - SHOP.
 
K prohlížení doporučujeme formát djvu (velikost do 4 MB) (potřebujete k tomu reader, který je ke stažení z ofic. stránek nebo z našeho serveru zde).
 
 
V nabídce:
 
 
1/2019 - Národní školy v etnologii a folkloristice
2/2019 - Tradice a náboženství
3/2019 - Strava jako kulturní fenomén
4/2019 - Kultura a každodennost
 
1/2018 - Městské festivity
2/2018 - Volný čas jako předmět etnologického studia
3/2018 - Proměny společnosti a kultury po vzniku nového státu
4/2018 - Profese a jejich sociální pozice
 
1/2017 - Hudební folklor v současném bádání
2/2017 - Prostor města
3/2017 - „Národní školy“ v etnologii
4/2017 - Současné pověsti a fámy
5/2017 - Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
 
1/2016 - Humor a komika
2/2016 - Badatelské spektrum současné etnomuzikologie
3/2016 - Lidový oděv redivivus – funkce kroje ve 21. století
4/2016 - Migrační proudy v Evropě a jejich kulturní pozůstatky
 
1/2015 - Svatební obřad a jeho proměny
2/2015 - Etnologické aspekty zdobnosti
3/2015 - Fenomén kulturního dědictví
4/2015 - Folklorismus a jeho podpora
5/2015 - Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
 
1/2014 - Vizuální antropologie
2/2014 - Heuristika, kritika a interpretace etnografických pramenů
3/2014 - Prostorové proměny kulturních jevů
4/2014 - První světová válka
 
1/2013 - Vlčnovská jízda králů – metody současného výzkumu
2/2013 - Výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
3/2013 - Využití hlíny v tradiční kultuře
4/2013 - Krajané
5/2013 - Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
 
1/2012 - Cestovatelství a kulturní kontakt
2/2012 - Výzkum lidového oděvu
3/2012 - Mariánský kult ve světle etnologických výzkumů
4/2012 - Folklor a estetika
 
1/2011 - Hudební nástroje a lidové tradice
2/2011 - Proměny vesnice ve druhé polovině 20. století 
3/2011 - Legionáři z pohledu historicko-etnologického
4/2011 - Vánoce a současnost
 
1/2010 - Čeští krajané
2/2010 - Aktuální revitalizace tradičních stavebních technologií
3/2010 - Člověk a hra 
4/2010 - Tanec a politika
 
1/2009 - My a ti druzí
2/2009 - Sociální kultura 
3/2009 - Kulinářství jako identifikační faktor
4/2009 - Folkloristika a transdisciplinarita
 
1/2008 - Migrace a etnická problematika
2/2008 - Oděv a odívání
3/2008 - Ústředí umělecké lidové výroby 
4/2008 - Folklorismus ve druhé polovině 20. století a jeho kontexty
 
1/2007 - Lidové divadlo
2/2007 - Rukodělná výroba v současnosti
3/2007 - Richard Jeřábek in memoriam
4/2007 - Společenská komunikace
 
1/2006 - Masopustní obyčeje
2/2006 - Hudební folkloristika 
3/2006 - Spolky a město 
4/2006 - Hračka a hra
 
1/2005 - Výtvarný folklorismus
2/2005 - Věkové a rodové skupiny
3/2005 - Lidové stavitelství
4/2005 - Nehmotné kulturní dědictví
 
1/2004 - Národopisný film (národopisný vizuální záznam) 
2/2004 - Transformace venkova
3/2004 - Hody v současnosti
4/2004 - Problematika stravy
 
1/2003 - Etnické menšiny
2/2003 - Antropologie tance
3/2003 - Spolky a lidová kultura
4/2003 - Národopisná fotografie
 
1/2002 - Etnografická rajonizace
2/2002 - Děti a společnost
3/2002 - Duchovní kultura v současnost
4/2002 - Folklor ve městě
 
1/2001 - Oděv
2/2001 - Tanec
3/2001 - Malé sociální skupiny
4/2001 - Environmentalistika a etnologie, agroturistika
 
1-2/2000 - Duchovní kultura + metodologické otázky etnolog. výzkumu
3-4/2000 - Urbánní etnologie
 
1/1999 - Drobné sakrální stavby
2/1999 - Folklorismus a komercializace lidové kultury
3/1999 - Rukodělná výroba
4/1999 - Etnické menšiny
 
1/1998 - Etnografická rajonizace – Podluží
2/1998 - Poutní místa
3/1998 - Folklorismus – druhy a formy
4/1998 - Hudební folklor – prameny
 
pozn. Od roku 1998 jsou studie v jednotlivých číslech Národopisné revue zaměřeny na konkrétní problematiku.
Do roku 1997 toto tematické zaměření uplatňováno nebylo, proto je v následujícím přehledu uvedeno pouze číslo a rok vydání.
 
1/1997
2/1997
3-4/1997
 
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
 
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
 
1-2/1994
3-4/1994
 
1-2/1993
3-4/1993
 
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
 
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
Vytvořil IDEX.cz 2015