Redakční rada

 
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.
Park Rochus, o. p. s., Uherské Hradiště
 
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno
 
PhDr. Hana Dvořáková
Etnografický ústav Moravského zemského muzea, Brno 
 
doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.
Katedra estetiky, Filozovická fakulta UK, Bratislava
 
PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Ústav etnologie, Filozofická fakulta UK, Praha
 
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava 
 
PhDr. Jan Krist
Národní ústav lidové kultury, Strážnice 
 
PhDr. Martin Novotný, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, Strážnice
 
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno
 
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno
 
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
Národní ústav lidové kultury, Strážnice 
 
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště Brno
 
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta MU, Brno
Vytvořil IDEX.cz 2015