Ethnographic Revue 4/1991

No. 4, Vol. 1 (1991)

Date of publishing: 11. 12. 1991
Journal in PDF
Content

Ústav lidové kultury v roce 1991 (Josef Jančář)
Národopisný výzkum měst (Jana Pospíšilová, Karel Altman)
Mužský sólový projev v točivých tancích na Moravě a ve Slezsku (Zdenka Jelínková)
Zkušenosti (Hannah Laudová)
Místo filmu "O děvčicu" objev (Dušan Holý)
Slavnosti - kdo a kde, jak a proč a pro koho (Helena Bočková)
Výstava lidové architektury a interiéru v muzeích v Cechách v r. 1991 (Lubomír Procházka)
Slova na semeno (Dušan Holý)
Názory (Petr Dvořáček)
Výstava keramiky velkého ohně (Irena Štěpánková)
Skansenům je už sto let (Josef Jančář)
Čtyřicetileté Olšavě (Josef Jančář)
Aby nás všechny Pánbu (dh)
Cimbál pošlete po Moravě (dh)
Pravá slovácká (dh)
Kamasovy písně (jur)
Vladimír Klusák (Dušan Holý)
Jožka Severin (Marta Toncrová)
150. výročie narodenia Andreja Kmeťa (Zuzana Profantová)
Lidový tanec na Hané a v přilehlých oblastech (Miroslav Válka)
Vojenské a regrútské piesne (Eva Krekovičová)
Jubilejní výstava 1891 (Blanka Soukupová-Svobodová)
Lidová hudba a tanec na jevišti (Věra Thořová)
Lidové hry ze Slovinska (rj)
Folklór a folklorismus ve škole (Alena Schauerová)
Poutní písně a modlitby (Juna Čubíková)
O prádle a hygieně z dob našich babiček a prababiček (Alexandra Navrátilová)
Etnofilm Rožnov 1991 (Zeno Čižmář)
Setkání českých a slovenských národopisců (Jana Čubíková)
Třetí šmukáč Vaška Mlýnka (Stanislav Pěnčík)
Hodnotný darček k jubileu (Milan Urbanovský)
Causa Melnikova - Papoušková (Richard Jeřábek)
Voroněžská píseň (Jindřich Uher)
Zahraniční soubory o svých dojmech ze Strážnice
Hamernici su, pokel žaby su (Jaromír Šlosar)
Errata 3 (R.J., D.H.)
Polemika (V. Hrníčko)


Man's solo performance in twisting dances in Moravia and Silesia (Zdenka Jelínková). To the most typical Moravian folk dances belong the couple dances in two-four or three-four time, with the characteristic whirling or gyratory movement on the spot. Forming part of these dances is the rhythmic stamping by male dancers, combined with jumping and hand-clapping. These vigorous movements are typical of male dances like "verbunk" (recruits’' dance), "hošije" (a jumping male dance), and "odzemek", a vigorous Slovak (and Moravian-Slovak) stamping and jumping dance. Helena Bočková: Festivals - When, Where and Why. The article deals with the importance of traditional festivals in the life of the society which have had a different form.

Minor articles and reviews:

"Words to be preserved for seed" (From the glossary of parsons celebrating an anniversary in 1991. The honored ethnographers from the ČSFR make short Statements regarding the further development of ethnographic activities in this country.

The annual report on the activities of the Institute of Folk Culture is by Dr. J. Jančář. The experience with the programs presented by foreign ensembles at the Folk Lore Festival of Strážnice is by H. Laudová. An article on the 100th anniversary of the foundation of the Open-air Museum (Skansen) in Stockholm is by J. Jančář.

The reviews cover the following publications:

Zd. Jelínková: Lidový tanec na Hané (Folk Dance in the Haná Region). OKS Olomouc, 1991. The publication brings a description of dances from a characteristic region of central Moravia.

Soňa Burlasová: Vojenské a regrútské piesne (Soldiers’ and Recruits' Songs), Veda Bratislava 1991. Monography of a complex group of sings, extending our knowledge on the development of musical forms in Slovakia.

Josef Jančář - Martina Pavlicová: Lidová hudba a tanec na jevišti (Folk dance and Folk Music on the Stage). ÚLK Strážnice, 1990. The publication deals with the history of the folk lore in the performing arts, with special regards to the activity of .the Hradišt'an, a renowned Moravian ensemble of folk songs and dances.

Alena Schauerová deals with the importance of folk lore in school education. The issue contains also Information of folk lore exhibitions held in 1991. Errata 3: The column containing contributions to factural errors committed in the field of ethnography in the past and present has been focused this time on the critical stance taken up by three members of the board of editors of the misshapen No. 3/91 of Národopisná revue (Ethnography Review). The three have expressed their strong reservations about the Overall conception of the issue, the low Standard of some the contributions, photographs, drawings and of the typographical design.

id článku: 2471
9934
9933
9932
9931
9860