Contacts

Journal of ethnology 

ISSN  0862-8351
MK ČR E 18807

Národní ústav lidové kultury 
Zámek 672
696 62 Strážnice
Czech republic

phone: +420 518 306 611
fax: +420 518 306 615
e-mail: info@nulk.cz

Editor-in-chief:

Lucie Uhlíková

tel.: +420 777 933 355
e-mail: uhlikova@seznam.cz

Secretary:

Petr Horehleď

tel.: +420 518 306 631
e-mail: petr.horehled@nulk.cz 

Editor:

Martina Pavlicová

Editor of Special Issue 
in English language:

Roman Doušek