Journal of Ethnography 3-4/1997

No. 4, Vol. 7 (1997)

Date of publishing: 11. 12. 1997
Journal in PDF
Content

Články a studie
Etnokartografie (Josef Vařeka)
Tanec do kolečka na Chodsku - tradice a současnost (Daniela Stavělová)
Terénní výzkum Čechů v poválečném Sarajevu (Jana Pospíšilová, Zdeněk Uherek)
Makedonské děti se vydaly do světa (Ivan Dorovský)
Posvícenské hody na rozhraní Moravy, Slovenska a Rakouska (Jitka Matuszková)
Hody na sídlišti (Jarmila Pechová)
Současná právní ochrana autorů (upravovatelů), interpretů a sběratelů lidové hudby (Jan Kux)

Společenská kronika
Josef Klvaňa - příklad tvůrčího života (Josef Jančář)
Josef Vycpálek (Daniela Stavělová)
Stošedesáté jubileum Františka Bartoše (Karel Pavlištík)
Etnomuzikolog, který předstihl svou dobu K nedožitým 75. narozeninám Volodymyra Hošovského (Mykola Mušinka)

Anketa jubilantů
Jiřina Králová
PhDr. Hannah Laudová, CSc.
PhDr. Soňa Kovačevičová, DrSc.
PhDr. Iva Heroldová, CSc.
Elena Prandová
PhDr. Karel Pavlištík, CSc.
PhDr. Jaroslav Štika, CSc.
PhDr. Vlasta Suková
Helena Šenfeldová
PhDr. Věra Thořová, CSc.
PhDr. Jiří Langer, CSc.

Festivaly
"Straňanský" festival 1997 (Josef Jančář)
Masopust 1997 v Kyjově (Josef Jančář)
Čvrtstoletí Mladého Horňácka (Antonín Micka)
Folklorní Pražské jaro 1997 (Josef Jančář)
Brněnsko tančí a zpívá 1997 (Jan Miroslav Krist)

Výstavy
Bilder und Zeichen der Frömmigkeit (Hana Dvořáková)
Hradišťské jarmaky (Josef Jančář)
Výstavy "Kraslice u nás a jinde" (Miroslava Ludvíková)
Výstava "Výšivky z venkovských kostelů" v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně (Eva Večerková)

Recenze
Deset let ročenky Folia Ethnographica (Jarmila Pechová)
Sophie Cassagnes-Brouquet - Jean-François Amelot: Marie en Limousin (Miroslava Ludvíková)
Inja Smerdel: Oselniki. Zbirka Slovenskega etnografskega muzeja (Miroslav Válka)
Vas megye népmuvézete. (Miroslava Ludvíková)
Hrváti, Chorváti, Krobóti (Richard Jeřábek)

Anotace
Knižní typy

Živá tradice
Cestou na východ (Hana Poláková)

Sdělení
Akademie věd České republiky ocenila práci Zdenky Jelínkové (Jana Pospíšilová)
Národopisná společnost (Jiřina Veselská)
Výzva (Jiřina Veselská)
Opravy omylů a chyb v Národopisné revui 1/97 (redakce)
Ztráty a nálezy 4 (Richard Jeřábek)

Resumé


In the course of recent months, some regions of our country have been struck by a flood which has hit the area of the Institute for Folk Culture in Strážnice as well. Because of this and of economical difficulties before this flood, the only solution was to link the planned copies 3 + 4 together into one dubble-copy. By this, its contents composition has been touched as well.

Due to the fact that the first copy of this volume was devoted to the region of Silesia around the town of Těšín and the second copy presented the UNESCO - working meeting concerning the inappropriate forms of folklore commercialization, the contributions of this dubble-copy had to be squeezed together. Josef Vařeka devoted his contribution to ethnocartography. Daniela Stavělová pays attention to the tradition and present of the dance "roundelay" of the Chodsko-district. Jana Pospíšilová and Zdeněk Uherek publish the results of terrain investigation of Czechs in postwar Sarajevo and Ivan Dorovský show destinies of chiIdrenemigrants from Greek Macedonia. The other two essays are devoted to problematic of the feasts. Jitka Matuszková deals with this theme in the border region of Moravia, Slovakia and Austria, Jarmila Pechová in the surroundings of the big-city housing estate. Jan Kux describes the present legal protection of authors, performers and collectors of folk music.

The essays have been amended by survey among personalities celebrating their anniversaries, by reports of festivals of folklore, exhibitions, by reviews of books, dofferent information etc.

id článku: 2363
9934
9933
9932
9931
9860