Kontakt

Národopisná revue  

ISSN  0862-8351
MK ČR E 18807

Národní ústav lidové kultury 
Zámek 672
696 62 Strážnice
tel.: +420 518 306 611
fax: +420 518 306 615
e-mail: info@nulk.cz

Šéfredaktorka:

Lucie Uhlíková

Tajemník redakce:

Petr Horehleď

Redaktorka:

Martina Pavlicová

Redaktor anglického čísla:

Roman Doušek