Ethnographic Revue 1/1991

No. 1, Vol. 1 (1991)

Date of publishing: 1. 1. 1991
Journal in PDF
Content

Folklór na programu Evropského kulturního klubu (Helena Honcoopová)
Pouliční noviny neboli nápisy na zdi (Oldřich Sirovátka)
... je to vlastně už Morava (Jan Trojan)
Obyčeje a obřady spojené se stavbou domu v českých zemích (Alena Plessingerová - Josef Vařeka)
Lidové umění v péči odborníků (Antonín Václavík)
Sté výročí narození Antonína Václavíka (Richard Jeřábek)
Od Moravského Slovenska k dnešnímu Slovácku (Josef Jančár)
Táhlý zpěv v Březové pod Lopeníkem (Jaromír Gelnar)
Písnička do zápisníku (Antonín Jančik)
Od folklóru k folklorismu (Dušan Holý)
Sdružení pro folklórní soubory
Dluh našeho národopisu (Mana Šrámková - Marta Toncrová)
Masopustní obchůzková koleda "chodění s Karlem" (Karel Pavlištík)

Zprávy
Život spjatý s lidovým tancem (Karel Pavlištík)
Čtvrtý kongres SIEF/UNESCO v norském Bergenu (Richard Jeřábek)
Sympozium o datování staveb dendrochronologickou metodou (Josef Vařeka)
Podněty ze zasedání CIOFF v Polsku (František Synek)
Myjava 1990 (Jan Krist)
Postřekovské slavnosti 1990 (Jan Krist)
Mělnický vrkoč (Hana Černá)
Recenze opožděná či spíš předčasná? (Richard Jeřábek)
Lidové šperky (Helena Beránková)
Monografie o jízdě králů (Josef Jančář)
Kniha o lidovém malovaném nábytku (Luboš Kajka)
Ľudový odev Slovákov v Maďarsku (Andrea Onderčaninová)
Poněkud netradičně o netradiční (?!) knize (Jaromír Jech)
Národopis města Brna (Jiří Pajer)
Rolník a jeho práce (Václav Hrníčko)
Jihočeská konopická (Jiří Pajer)
Písně ve svém prostředí (Oldřich Sirovátka)
Spevník moravských kolied (Eva Krekovičová)


Ethnographic Revue is a quarterly journal which will appear with a new content and graphic design and replaces the recent journal "Ethnographic Novelties" ("Národopisné aktuality"). The new journal will focus its attention on traditional expressions of folk culture, a special emphasis will be paid to the meaning of folk traditions in recent modern culture. The journal will bring, in Ihe main part, also articles, studies, discussions, .contributions and materials for utilizing folklore in the creative activity of amateur as well as professional groups, in broad scale of possibilities related to authentic up to applied forms, stylized forms and relationships with other genres. The journal will bring regular information on home as well as foreign publication activity (books, proceeding, journals, records, ate,) and report on ethnographic expositions and open-air museums, on folklore festivals and celebrations, on important and organized scientific projects in Czechoslovakia and abroad, too.

STREET NEWSPAPERS OF NOTICES AN THE WALL
Oldřich Sirovátka

This study analyzes slogans which have been appearing in the streets of Czech and Moravian towns on August 1968 and November 1989. Author finds out the likeness of both situations and talks about the periodicity of posters and notices which varied regularly according to actual situations. He considers the name "street newspapers" as justifiable for this kind of reporting.

... IT’S NOW IN FACT MORAVIA
Jan Trojan

The author analyzes the vocal creation of the composer Bohuslav Martinů on the words of folk poetry and arrives at the conclusion that it is not possible to consider Martinů for a composer whose work was affected in the whole creation by the folklore environment. Martinů considered the folk song a precious heritage which he endeavored to approach not by simulating but only by his own lyric and poetic inspirations sounding out the part of his creation.

CUSTOMS THE AND CEREMONIES ASSOCIATED WITH BUILDING A HOUSE IN THE CZECH LANDS
Alena Plessingerová - Josef Vařeka

The study summarizes practices which attend phases of building a house, from selecting a suitable building place to entering the ready-made building.

FOLK ART IN THE CARE OF PROFESSIONALS
Antonín Václavik

Till now unpublished study written in 1959 and put out for the 100. anniversary of the birth of A. Václavík, the first Professor of ethnography at Brno University. The author warns of the misuse of folk tradition and emphasizes the necessity of perfect cataloguing and preservation of the objects in the museum collections.

SONG INTO NOTE-BOOK
Antonín Jančík

Reflections of the poet Jaroslav Seifert on the folk song.

FROM FOLKLORE TO FOLKLORISM
Dušan Holý

An interview with Richard Jeřábek, Professor for Ethnography at Brno University, about the past and the present of ethnographic science and about the prepared dictionary of folklorism in the Czech lands.

DEBT OF OUR ETHNOGRAPHY
Marta Šrámková - Maria Toncrová

This paper points out the specificities of folk culture in Lower Austria's localities inhabited by Czech minorities and outlines the perspective of their further research.

id článku: 2490
9934
9933
9932
9931
9860