Ethnographic Revue 1-2/1993

No. 2, Vol. 3 (1993)

Date of publishing: 11. 3. 1993
Journal in PDF
Content

Postavy z dějin české etnochoreologie II. (Martina Pavlicová)
Alois Hába - skladatel ze slovácko-valašského pomezí (Jiří Vysloužil)
Čechy, Morava, Slezsko - Česko (Dušan Holý)
Co s rukodělnými tradicemi (Josef Jančář)
Zpracování a prezentace archivních a dokumentačních fondů Ústavu lidové kultury (A.Mlýnková-M.Škopík)
Městská čtvrť Betlém v Hlinsku (Ilona Vojancová)
K počátkům naší národopisné fotografie (Hana Dvořáková)
Soupis fotografií Jana Kouly uložených ve sbírkách EU MZM v Brně
Fotograf K. O. Hrubý (Helena Beránková)
Aj, ta Líšeň stará... (Jindřich Uher)
Vzpomínka na Ladislava Rutteho (Karel Pavlištík)
Aj, Brno, Brnečko ... (J. M. Krist)
Lidová píseň, hudba a tanec ve světle vztahů k německému etniku (M. Toncrová)
XXIV. slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)
Konference "Velkoměsto - prostor společenských a kulturních inovací" (Blanka Soukupová)
Dvakrát Středočeské muzeum (Irena Štěpánová)
Paměť minulosti (Lenka Nováková)
Pouti a poutní památky (Irena Štěpánová)
Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992 (Lubomír Procházka)
Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen (Miroslav Válka)
Slovácký verbuňk na videozáznamu (Martina Pavlicová)
Sociální a kulturní antropologie (Josef Jančář)
Interakce mezi počítačovou technikou a humanitními vědami-pouhý nonsens? (Michal Škopík)
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích. (-mv-)
Národopisná výstava v Opavě (-elz-)
Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích (-mv-)
Abrakadabra (-dh-)
Errata 6 (Richard Jeřábek)
Ztráty a nálezy l (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1992 (Věra Zezulová)
Resumé
Obsah Národopisné revue 1992
Jízda králů Vlčnov ´93 (Michal Škopík)
Folklóre ´93 (-Ji-)


The double issue of Národopisná revue 1-2/93 includes the second part of the study by Martina Pavlicová: Personalities from the Hi story of the Czech Ethnochoreology. In her opinion scientific exploration of folk dance in Moravia appeared somewhat later than in Bohemia. In particular František Bartoš, Martin Zeman und Leoš Janáček were outstanding personalities among the collectors. Lucie Bakešová and Xavera Běhálková introduced also practical Choreographie issues into the research efforts of those times, especially relating to the publicity of the ceremonial dance Královničky (Little Queens) and to the preparation of the performance of the Moravians on the occasion of the Czechoslavonic folklore exhibition in Prague 1895. M. Pavlicová revokes the atmosphere of the turn of the Century by quoting passages from works of the above authors.

The study devoted to Alois Hába, a significant composer, has been written by musical theoretician Jiří Vysloužil. He offers a very vivid curriculum vitae of this spectacular personality of the modern Czech music, drawing attention to his micro-tonal compositions, especially the quarter-tonal quartets and the opera Matka (Mother).

Národopisná revue continues to introduce further important photographers in the field of folklore, in offering an example from the work of Jan Koula who was active as architect by the end of 19th Century and of K. O. Hrubý from the beginnings of the second half of this Century.

The article by Josef Jančář deals with the present Situation of folk handicraft in the Czech Republic. He draws the attention of the readers especially upon the fact that the unique documentation of handicraft techniques in the former Center of Handicraft (that has been dissolved) should be not only preserved, but deserves being made füll use of, Further contributions bring Information about folklore festivals and exhibitions in the Czech and Moravian museums and about the application of Computer technology in the Institute of Folk Culture.

There are again the Errata, like last year, written by Richard Jeřábek, professor of ethnology at the Masaryk University in Brno, meticulously, yet with a fine sense of humor.

The issue ends with a list of books and periodicals obtained from international exchange by the Institute of Folk Culture in Strážnice in the course of 1992.

id článku: 2443
9934
9933
9932
9931
9860