Národopisná revue 1-2/1993

Č. 2, roč. 3 (1993)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1993
PDF
celého čísla
OBSAH

Postavy z dějin české etnochoreologie II. (Martina Pavlicová)
Alois Hába - skladatel ze slovácko-valašského pomezí (Jiří Vysloužil)
Čechy, Morava, Slezsko - Česko (Dušan Holý)
Co s rukodělnými tradicemi (Josef Jančář)
Zpracování a prezentace archivních a dokumentačních fondů Ústavu lidové kultury (A.Mlýnková-M.Škopík)
Městská čtvrť Betlém v Hlinsku (Ilona Vojancová)
K počátkům naší národopisné fotografie (Hana Dvořáková)
Soupis fotografií Jana Kouly uložených ve sbírkách EU MZM v Brně
Fotograf K. O. Hrubý (Helena Beránková)
Aj, ta Líšeň stará... (Jindřich Uher)
Vzpomínka na Ladislava Rutteho (Karel Pavlištík)
Aj, Brno, Brnečko ... (J. M. Krist)
Lidová píseň, hudba a tanec ve světle vztahů k německému etniku (M. Toncrová)
XXIV. slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)
Konference "Velkoměsto - prostor společenských a kulturních inovací" (Blanka Soukupová)
Dvakrát Středočeské muzeum (Irena Štěpánová)
Paměť minulosti (Lenka Nováková)
Pouti a poutní památky (Irena Štěpánová)
Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992 (Lubomír Procházka)
Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen (Miroslav Válka)
Slovácký verbuňk na videozáznamu (Martina Pavlicová)
Sociální a kulturní antropologie (Josef Jančář)
Interakce mezi počítačovou technikou a humanitními vědami-pouhý nonsens? (Michal Škopík)
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích. (-mv-)
Národopisná výstava v Opavě (-elz-)
Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích (-mv-)
Abrakadabra (-dh-)
Errata 6 (Richard Jeřábek)
Ztráty a nálezy l (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1992 (Věra Zezulová)
Resumé
Obsah Národopisné revue 1992
Jízda králů Vlčnov ´93 (Michal Škopík)
Folklóre ´93 (-Ji-)


Bez rubriky
A.Mlýnková-M.Škopík
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Ilona Vojancová
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Hana Dvořáková
Bez rubriky
Michal Škopík
Bez rubriky
Bez rubriky
-mv-
Bez rubriky
Helena Beránková
Bez rubriky
-elz-
Bez rubriky
Jindřich Uher
Bez rubriky
-mv-
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
-dh-
Bez rubriky
J. M. Krist
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
M. Toncrová
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Věra Zezulová
Bez rubriky
Blanka Soukupová
Bez rubriky
Bez rubriky
Irena Štěpánová
Bez rubriky
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Lenka Nováková
Bez rubriky
Michal Škopík
Bez rubriky
Jiří Vysloužil
Bez rubriky
Irena Štěpánová
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Lubomír Procházka
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
-Ji-
Folklóre ´93
Zpracování a prezentace archivních a dokumentačních fondů Ústavu lidové kultury
Slovácký verbuňk na videozáznamu
Městská čtvrť Betlém v Hlinsku
Sociální a kulturní antropologie
K počátkům naší národopisné fotografie
Interakce mezi počítačovou technikou a humanitními vědami-pouhý nonsens?
Soupis fotografií Jana Kouly uložených ve sbírkách EU MZM v Brně
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích.
Fotograf K. O. Hrubý
id článku: 489
9929
9928
9927
9926
9925