Národopisná revue 1-2/1993

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1-2/1993

Vloženo: 11. 3. 1993
OBSAH

Postavy z dějin české etnochoreologie II. (Martina Pavlicová)
Alois Hába - skladatel ze slovácko-valašského pomezí (Jiří Vysloužil)
Čechy, Morava, Slezsko - Česko (Dušan Holý)
Co s rukodělnými tradicemi (Josef Jančář)
Zpracování a prezentace archivních a dokumentačních fondů Ústavu lidové kultury (A.Mlýnková-M.Škopík)
Městská čtvrť Betlém v Hlinsku (Ilona Vojancová)
K počátkům naší národopisné fotografie (Hana Dvořáková)
Soupis fotografií Jana Kouly uložených ve sbírkách EU MZM v Brně
Fotograf K. O. Hrubý (Helena Beránková)
Aj, ta Líšeň stará... (Jindřich Uher)
Vzpomínka na Ladislava Rutteho (Karel Pavlištík)
Aj, Brno, Brnečko ... (J. M. Krist)
Lidová píseň, hudba a tanec ve světle vztahů k německému etniku (M. Toncrová)
XXIV. slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)
Konference "Velkoměsto - prostor společenských a kulturních inovací" (Blanka Soukupová)
Dvakrát Středočeské muzeum (Irena Štěpánová)
Paměť minulosti (Lenka Nováková)
Pouti a poutní památky (Irena Štěpánová)
Výstavy lidové architektury v muzeích v Čechách v roce 1992 (Lubomír Procházka)
Výstava "Svět hraček" v brněnském Paláci šlechtičen (Miroslav Válka)
Slovácký verbuňk na videozáznamu (Martina Pavlicová)
Sociální a kulturní antropologie (Josef Jančář)
Interakce mezi počítačovou technikou a humanitními vědami-pouhý nonsens? (Michal Škopík)
Oslavy 100. výročí NVČ. Jubilejní slavnosti v Holešově a Dřevohosticích. (-mv-)
Národopisná výstava v Opavě (-elz-)
Zpřístupnění dalších lidových staveb v Rymicích (-mv-)
Abrakadabra (-dh-)
Errata 6 (Richard Jeřábek)
Ztráty a nálezy l (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1992 (Věra Zezulová)
Resumé
Obsah Národopisné revue 1992
Jízda králů Vlčnov ´93 (Michal Škopík)
Folklóre ´93 (-Ji-)