Ethnographic Revue 1990


Warning: Undefined array key 1 in /var/www/clients/client0/web7/web_revue/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 5

No. 0, Vol. -1990 ()

Date of publishing: 21. 6. 1990
Journal in PDF
Content

STUDIE ○ DISKUSE ○ MATERIÁLY
Richard Jeřábek: Člověk a tradice
Jaromír Gelnar — Andrej Sulitka: Jak dál s festivalem slezského folklóru v Dolní
Lomné?
Jiří Pajer: Folklórním souborům na aktuální téma
Petr Dvořáček: Folklór a kulturní kontinuita
Jiří Pajer: Strážnická svatba
Antonín Jančík: Písnička do zápisníku
Josef Jančář: Využívání folklórních tradic a historické vědomí

RECENZE ○ ZPRÁVY ○ INFORMACE
Dušan Holý: L. Tyllner, Úvod do studia lidové písně
Dušan Holý: A. Móži, Slovenský hudobný folklór
Jiří Pajer: E. Krekovičová, O živote folklóru v súčasnosti (Ľudová pieseň)
Dušan Holý: K. Dvořák (ed.), Písně starodávné lidu obecného českého, namnoze nezbedné a pohoršlivé
Andrej Sulitka: J. Pajer, Svět lidové písně
Eva Krekovičová: V. a V. Frolcovi — J. Pajer, Primáš Slávek Volavý
Dušan Holý: J. Trojan, Přívětivá krajina hudby
Jindřich Pecka: Dudácká dílna II (Dudy střední Evropy)
Jiří Pajer: J. Režný, Naše prameny
Martina Pavlicová: P. Kurfürst, Jihlavští skřipkaři
Jana Čubíková: P. Kurfürst, Horňáčtí hudci
Jan Trojan: J. Pajer, Strážničané (Cimbálové muziky a zpěváci ze Strážnice)
Richard Jeřábek: K. Verebélyi, Bemalte Schießenscheiben in Ungarn
Richard Jeřábek: J. Podolák a kol., Rača
Miloš Melzer: M. Flodrová, Brněnští pernikáři
Richard Jeřábek: A. Kurucz — M. Balassa — P. Kecskés, Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon
Peter Slavkovský: Encyklopédia národopisu Slovenska
Josef Jančář: Národopis a boj o Rukopisy
Peter Salner:Taká bola Bratislava
Miloš Melzer:Expozice o kultuře hornoslezského lidu
Ivo Frolec:Informace o skanzenech Čech, Moravy a Slovenska
Deutsche Zusammenfassung


Specimen of a quarterly which will appear with a new content and graphic design and replaces the recent journal Ethnographic novelties (Národopisné aktuality). The new journal will be oriented to knowing the manifestations of the traditional folk culture, though a special emphasis will be paid to the meaning of folk traditions in the recent modern culture. The journal will bring, in the main part, also articles,studies, discussion contributions and materials for utilizing folklore in the creative activity of amateur as well as professional groups, in broad scale of possibilities related to authentic up to applied forms, stylized forms and relationships with other genres. The journal will bring regular information on home as well as foreign publication activity (books, proceedings, journals, records, etc.) and report on
ethnographic expositions and open-air museums, on folklore festivals and celebrations, on important symposia and organized scientific projects in Czechoslovakia and abroad, too.

MAN AND TRADITION
Richard Jeřábek
FOLK FAIRY-TALE IN CZECH FILM AND TELEVISION BROADCASTING
Oldřich Sirovátka
HOW WILL PROCEED THE FESTIVAL OF SILESIAN FOLKLORE IN DOLNÍ LOMNÁ?
(To the question of utilizing the local cultural traditions in the drama programme of the regional ethnographic festival)
Jaromír Gelnar — Andrej Sulitka
TO FOLKLORE GROUPS ON TOPICAL SUBJECT
Jiří Pajer
FOLKLORE AND CULTURAL CONTINUITY
Petr Dvořáček
WEDDING IN STRÁŽNICE (Based on the narration of wedding cook Alžběta Gajdová)
Jiří Pajer
A SONG TO NOTE-BOOK
Antonín Jančík
THE USE OF FOLKLORE TRADITIONS AND HISTORICAL CONSCIOUSNESS
Josef Jančář

id článku: 2598
9934
9933
9932
9931
9860