Ethnographic Revue 2/1992

No. 2, Vol. 2 (1992)

Date of publishing: 11. 3. 1992
Journal in PDF
Content

Kulturní zprostředkovanost folklóru (Jiří Fukač)
Nemáme právo zahodit minulost (Pavel Šmok)
Televizní adaptace pohádek (Barbora Gergelová)
Folklór v každodennosti (Helena Jarošová)
Zapomínaný pramen (Jindřich Uher)
Návraty ke kořenům (Nina Pavelčíková)
Bůh písně není mrtev (Vladimír Merta)
Václav Tille a jeho účast na moravských přípravách Národopisné výstavy Českoslovanské (Miloš Melzer)
Využívání lidových obyčejových tradic v činnosti spolků (Eva Večerková)
Rubikon národopisné fotografie (Petr Dvořáček)
Václav Frolec (Josef Jančář)
Za PhDr. Ladislavem Hřebačkou (Karel Pavlištík)
Za tanečníkem ze Starého Města (Martina Pavlicová)
Karel Langer: Útržky ze vzpomínek na nový Hrozenkov (-pvk-)
Velkoměsto z hlediska etnologického (Miroslav Válka)
Kašava dvacetiletá (-pvk-)
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (-jmk-)
Folklore 92 (-Jt-)
Studio lidového tance - Valašsko (Karel Pavlištík)
Podoby a kontexty hudby (Miroslava Stašková)
Tradiční a lidová kultura na Hané (Hannah Laudová)
Bezděčná folklórní miniatura (†Jaromír Jech)
The slavic projectiton folk enssemble, Chicago (Dušan Holý)
Dvakrát o čepcích (Alena Jeřábková)
Výstava moravské lidové kultury v Itálii (H. Beránková - L. Nováková)
Lidové pověsti z jiného pohledu (†O. Sirovátka)
Dva přístupy k šarišským piesňam (Mikuláš Mušinka)
Slovenské ľudové tance (Ivona Benčíková)
Festival českého folklóru (J. M. Krist)
Živoucí pramen (Dušan Holý)
Errata 5 - Národopisci v čerstvých životopisných slovnících (Richard Jeřábek)

Resumé


The second issue of The Ethnographie Revue brings about more answers of the representatives of the Czech science and culture to the question of relation to the national traditions (Jiří Fukač - a musical science expert, Pavel Šmok - the head of the ballet at the National Theatre, Helena Jarošová - a sociologist, Jindřich Uher - a writer, Nina Pavelčíková, a historian, Vladimir Merta - a musical editor).

In the part dealing with ethnographic studies Miloš Melzer writes about the role of the outstanding folklorist Václav Tille played in the preparations of the Moravian participation in The Czechoslovak Ethnographic Exhibition in Prague, 1895. This study is a part of preparations for the celebration of the hundredth anniversary of this exhibition. E. Večerková's study on the national customs in the cultural activity of the association The National Unity for the Southwest Moravia returns to the topic of folklore in the life of the society.

The central material of the second issue of The Ethnographic Revue is the remarkable study of Petr Dvořáček on the photographs of Jindřich Štreit showing the life of the common people in the North Moravia. The studies and photographs on p. 69 - 76 prove that a work of art may be at the same time an outstanding scientific document.

On p. 77 - 78 there is an obituary about the significant Czechoslovak ethnographer, university professor Václav Frolec. The obituary is followed by some more short contributions and papers on the ethnographic Conferences, news about important folk festivals (H. Laudová, J. M. Krist, M. Válka) and book reviews (A. Jeřábková, M. Mušinka, I. Benčíková).

An exceptional attention is paid by K. Pavlištík to the twentieth anniversary of the well known ensemble of folk songs and dances Kašava and to the remarkable action of The Studio of Folk Dances in Walachia. J. M. Krist informs about the project of the educational Videoprogramme which was started by The Institution of Folk Culture under the title The Folk Dances from Bohemia, Moravia and Silesia All ten parts of the project - the first two of which have already been realized this year - are to be finished by the year 1995. ERRATA have been a traditional contribution of professor R. Jeřábek to The Ethnographic Revue. Errata 5 pay attention especially to mistakes in The Czechoslovak Biographical Dictionary (Prague 1992) where a lot of inaccuracy has appeared in the field of ethnography and folklore.

id článku: 2460
9934
9933
9932
9931
9860