Národopisná revue 2/1992

Č. 2, roč. 2 (1992)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1992
PDF
celého čísla
OBSAH

Kulturní zprostředkovanost folklóru (Jiří Fukač)
Nemáme právo zahodit minulost (Pavel Šmok)
Televizní adaptace pohádek (Barbora Gergelová)
Folklór v každodennosti (Helena Jarošová)
Zapomínaný pramen (Jindřich Uher)
Návraty ke kořenům (Nina Pavelčíková)
Bůh písně není mrtev (Vladimír Merta)
Václav Tille a jeho účast na moravských přípravách Národopisné výstavy Českoslovanské (Miloš Melzer)
Využívání lidových obyčejových tradic v činnosti spolků (Eva Večerková)
Rubikon národopisné fotografie (Petr Dvořáček)
Václav Frolec (Josef Jančář)
Za PhDr. Ladislavem Hřebačkou (Karel Pavlištík)
Za tanečníkem ze Starého Města (Martina Pavlicová)
Karel Langer: Útržky ze vzpomínek na nový Hrozenkov (-pvk-)
Velkoměsto z hlediska etnologického (Miroslav Válka)
Kašava dvacetiletá (-pvk-)
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (-jmk-)
Folklore 92 (-Jt-)
Studio lidového tance - Valašsko (Karel Pavlištík)
Podoby a kontexty hudby (Miroslava Stašková)
Tradiční a lidová kultura na Hané (Hannah Laudová)
Bezděčná folklórní miniatura (†Jaromír Jech)
The slavic projectiton folk enssemble, Chicago (Dušan Holý)
Dvakrát o čepcích (Alena Jeřábková)
Výstava moravské lidové kultury v Itálii (H. Beránková - L. Nováková)
Lidové pověsti z jiného pohledu (†O. Sirovátka)
Dva přístupy k šarišským piesňam (Mikuláš Mušinka)
Slovenské ľudové tance (Ivona Benčíková)
Festival českého folklóru (J. M. Krist)
Živoucí pramen (Dušan Holý)
Errata 5 - Národopisci v čerstvých životopisných slovnících (Richard Jeřábek)

Resumé


Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
J. M. Krist
Bez rubriky
-pvk-
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
-pvk-
Bez rubriky
Bez rubriky
Jiří Fukač
Bez rubriky
-jmk-
Bez rubriky
Pavel Šmok
Bez rubriky
-Jt-
Bez rubriky
Barbora Gergelová
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Helena Jarošová
Bez rubriky
Miroslava Stašková
Bez rubriky
Jindřich Uher
Bez rubriky
Hannah Laudová
Bez rubriky
Nina Pavelčíková
Bez rubriky
†Jaromír Jech
Bez rubriky
Vladimír Merta
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Miloš Melzer
Bez rubriky
Alena Jeřábková
Bez rubriky
Eva Večerková
Bez rubriky
H. Beránková - L. Nováková
Bez rubriky
Petr Dvořáček
Bez rubriky
†O. Sirovátka
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Mikuláš Mušinka
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
Ivona Benčíková
Za tanečníkem ze Starého Města
Festival českého folklóru
Karel Langer: Útržky ze vzpomínek na nový Hrozenkov
Živoucí pramen
Velkoměsto z hlediska etnologického
Errata 5 - Národopisci v čerstvých životopisných slovnících
Kašava dvacetiletá
Resumé
Kulturní zprostředkovanost folklóru
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska
id článku: 486
9929
9928
9927
9926
9925