Národopisná revue 2/1992

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1992

Vloženo: 11. 3. 1992
OBSAH

Kulturní zprostředkovanost folklóru (Jiří Fukač)
Nemáme právo zahodit minulost (Pavel Šmok)
Televizní adaptace pohádek (Barbora Gergelová)
Folklór v každodennosti (Helena Jarošová)
Zapomínaný pramen (Jindřich Uher)
Návraty ke kořenům (Nina Pavelčíková)
Bůh písně není mrtev (Vladimír Merta)
Václav Tille a jeho účast na moravských přípravách Národopisné výstavy Českoslovanské (Miloš Melzer)
Využívání lidových obyčejových tradic v činnosti spolků (Eva Večerková)
Rubikon národopisné fotografie (Petr Dvořáček)
Václav Frolec (Josef Jančář)
Za PhDr. Ladislavem Hřebačkou (Karel Pavlištík)
Za tanečníkem ze Starého Města (Martina Pavlicová)
Karel Langer: Útržky ze vzpomínek na nový Hrozenkov (-pvk-)
Velkoměsto z hlediska etnologického (Miroslav Válka)
Kašava dvacetiletá (-pvk-)
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (-jmk-)
Folklore 92 (-Jt-)
Studio lidového tance - Valašsko (Karel Pavlištík)
Podoby a kontexty hudby (Miroslava Stašková)
Tradiční a lidová kultura na Hané (Hannah Laudová)
Bezděčná folklórní miniatura (†Jaromír Jech)
The slavic projectiton folk enssemble, Chicago (Dušan Holý)
Dvakrát o čepcích (Alena Jeřábková)
Výstava moravské lidové kultury v Itálii (H. Beránková - L. Nováková)
Lidové pověsti z jiného pohledu (†O. Sirovátka)
Dva přístupy k šarišským piesňam (Mikuláš Mušinka)
Slovenské ľudové tance (Ivona Benčíková)
Festival českého folklóru (J. M. Krist)
Živoucí pramen (Dušan Holý)
Errata 5 - Národopisci v čerstvých životopisných slovnících (Richard Jeřábek)

Resumé