Ethnographic Revue 2/1995

No. 2, Vol. 5 (1995)

Date of publishing: 11. 3. 1995
Journal in PDF
Content

Vznik Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici (Josef Jančář)
Strážnica a Slovensko (Svetozár Švehlák)
Padesátiletý vývoj dramaturgie a stavby strážnických pořadů (Cyril Zálešák)
Dobré (?) rady pro autory (K pořadům na folklórních festivalech) (Dušan Holý)
Z archivu Ústavu lidové kultury
World music, folklór a amerikanizace kultury (Petr Dorůžka)
Strážnické vzpomínání (Vladislav Stanovský)
Strážnice a lidové tradice (Josef Beneš)
Co pro mne znamená Strážnice (Miloš Vršecký)
Dobrý den, Strážnica (Svetozár Švehlák)
Strážnické slavnosti jaké jsou dnes (Karel Pavlištík)
Folklórne slavnosti Myjava 1994 (Vlasta Ondrušová)
40. folklórní festival Východná 1994 (František Synek)
Narodil se festival (Vlasta Ondrušová)
Strakonice 1994 (Jan Krist)
Luhačovický festival podruhé (František Synek)
Jundrovské jablíčko (Jan M. Krist)
Jubilejní kongres CIOFF v Malajsii (Martina Pavlicová)
Člověk uprostřed ekologické krize (Martina Pavlicová)
K recenzi D. Holého na sborník Slovácký verbuňk v teorii a praxi (J. M. Krist - K. Pavlištík)
Svaté obrázky (R. J.)
Oldřich Sirovátka: Jak pluli Hanáci přes moře a další rozpustilé pohádky z Čech a Moravy (Miroslav Válka)
Rómové v České republice včera a dnes (Dušan Holý)
Korsika a Sardinie křížem krážem (Miroslav Válka)
Akademie věd ČR udělila ocenění (Jan Krist)
Cena města Zlína udělena (Josef Jančář)
Folklór je, když... (R. J.)

Resumé


The second copy of the "Ethnographic Revue" magazine issued in 1995 is dedicated to 50th anniversary of the International Festival of Folklore in Strážnice which the Institute of Folk Culture is organizer of. This anniversary has influented also total composition of issued contributions.

Dr. Josef Jančář, Director of the Institute of Folk Culture, is reverting to the origin of the Festival by passage from new book called "Looking back in Strážnice" (Strážnická ohlédnutí). Dr. Svetozár Švehlák in his essay is observing development of folk culture presentation at different exhibitions, festivals and other opportunities and also relations towards the Czech nation. He has managed to put the origin of the Festival into wider historical and cultural circumstaces. Cyril Zálešák is watching development of dramaturgy and programm structure at the Festival. Prof. Dušan Holý is meditating upon accession of authors to creation of folk programs and gives some counsels to beginners.

The photographic supplement of the magazine this time proceeds from archive documentation of the Institute of Folk Culture.

Some other shorter contributions are dedicated to the Festival anniversary. Petr Dorůžka is observing phenomenon of "World music" and Americanization of culture at more generally written article. Vladislav Stanovský, Josef Beneš, Miloš Vršecký and Svetozár Švehlák remember the Festival and are publishing their declarations. Dr. Karel Pavlištík, Chairman of the Program Council of the Festival, closes that part by evaluation of existing conditions and situation of the Festival.

Content of this copy has been amended by reports about other festivals of folklore, about the CIOFF-Conference, by reviews of books and replica of one of them, by report about journey of studies organized by students from Brno. A short contribution is also dedicated to the world "folklore" used by some politicians and journalists without knowing its meaning. At the conclusion, reports about awards of contributors of our magazine are issued.

id článku: 2409
9934
9933
9932
9931
9860