Národopisná revue 2/1995

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1995

Vloženo: 11. 3. 1995
OBSAH

Vznik Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici (Josef Jančář)
Strážnica a Slovensko (Svetozár Švehlák)
Padesátiletý vývoj dramaturgie a stavby strážnických pořadů (Cyril Zálešák)
Dobré (?) rady pro autory (K pořadům na folklórních festivalech) (Dušan Holý)
Z archivu Ústavu lidové kultury
World music, folklór a amerikanizace kultury (Petr Dorůžka)
Strážnické vzpomínání (Vladislav Stanovský)
Strážnice a lidové tradice (Josef Beneš)
Co pro mne znamená Strážnice (Miloš Vršecký)
Dobrý den, Strážnica (Svetozár Švehlák)
Strážnické slavnosti jaké jsou dnes (Karel Pavlištík)
Folklórne slavnosti Myjava 1994 (Vlasta Ondrušová)
40. folklórní festival Východná 1994 (František Synek)
Narodil se festival (Vlasta Ondrušová)
Strakonice 1994 (Jan Krist)
Luhačovický festival podruhé (František Synek)
Jundrovské jablíčko (Jan M. Krist)
Jubilejní kongres CIOFF v Malajsii (Martina Pavlicová)
Člověk uprostřed ekologické krize (Martina Pavlicová)
K recenzi D. Holého na sborník Slovácký verbuňk v teorii a praxi (J. M. Krist - K. Pavlištík)
Svaté obrázky (R. J.)
Oldřich Sirovátka: Jak pluli Hanáci přes moře a další rozpustilé pohádky z Čech a Moravy (Miroslav Válka)
Rómové v České republice včera a dnes (Dušan Holý)
Korsika a Sardinie křížem krážem (Miroslav Válka)
Akademie věd ČR udělila ocenění (Jan Krist)
Cena města Zlína udělena (Josef Jančář)
Folklór je, když... (R. J.)

Resumé


Bez rubriky
František Synek
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Jan M. Krist
Bez rubriky
Svetozár Švehlák
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Cyril Zálešák
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
J. M. Krist - K. Pavlištík
Bez rubriky
Bez rubriky
R. J.
Bez rubriky
Petr Dorůžka
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Vladislav Stanovský
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Josef Beneš
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Miloš Vršecký
Bez rubriky
Jan Krist
Bez rubriky
Svetozár Švehlák
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Bez rubriky
R. J.
Bez rubriky
Vlasta Ondrušová
Bez rubriky
Bez rubriky
František Synek
Bez rubriky
Vlasta Ondrušová
Bez rubriky
Jan Krist
Luhačovický festival podruhé
Vznik Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici
Jundrovské jablíčko
Strážnica a Slovensko
Jubilejní kongres CIOFF v Malajsii
Padesátiletý vývoj dramaturgie a stavby strážnických pořadů
Člověk uprostřed ekologické krize
Dobré (?) rady pro autory (K pořadům na folklórních festivalech)
K recenzi D. Holého na sborník Slovácký verbuňk v teorii a praxi
Z archivu Ústavu lidové kultury
id článku: 491
9608
9607
9606
9605
9604