Journal of Ethnography 1-2/2000

No. 2, Vol. 10 (2000)

Date of publishing: 11. 1. 2000
Journal in PDF
Content

Články a studie
Kultura materiální, duchovní a sociální - antikvovaná trichotomie (Richard Jeřábek)
Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch (Milan Kováč)
Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých (Alexandra Navrátilová)
Polská zemanská literatura jako pramen k poznání lidové kultury 17. století (Piotr Kowalski)
Narativní metody v současné etnologii (Jana Nosková)
Log in (Etnologický výzkum pomocí e-mailu) (Jiří Pátek)

Proměny tradice
Poutní slavnost v Doubravníku (Miroslav Válka)

Ohlédnutí
Vzpomínka na cimbalistu Antoše Frolku (Dušan Holý)

Společenská kronika
Vladimír Pokora (21.2.1928 -1.12.1999) (Alena Schauerová)
Jozef Melicher - znalec a upravovateľ povestí sa dožil významného jubilea (Hana Hlôšková)
Na chválu národopisca, tanečného folkloristu Klimenta Ondrejku (Stanislav Dúžek)
Zdence Jelínkové k jejímu životnímu jubileu (Věra Kovářů)
Brněnsko a Zdenka Jelínková (Václav Štěpánek)
Životní jubileum Jana Čumpelíka (Jan Miroslav Krist)

Konference
Etnomuzikologický seminář 1999 (Jan Blahůšek)
Profil národopisného regionu: Kravařsko, Lašsko (Jan Blahůšek)

Výstavy
Sklo, keramika a kamnové kachle z archeologických výzkumů na Moravě (Martin Šimša)
Čtyři obrazy ze života lidského (Iva Votroubková)
Lidový malovaný nábytek Těšínského Slezska (Martin Šimša)

Festivaly, koncerty
40. folklórne slavnosti západného Slovenska - Myjava ´99 (Stanislav Dúžek)
Chrudimští "Kohoutci" zpívají (Hannah Laudová)
Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem (Gabriela Směřičková)
Pocta Jaroslavu Čechovi a Čechovcům (Jaroslav Jurášek)

Recenze
M. Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (Josef Jančář)
J. Macůrek: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích (Daniel Drápala)
M. M: Kerimovovoá: Jihoslovanské národy a Rusko (Ivan Dorovský)
J. Botík: Chorvátská národnost na Slovensku (Ivan Dorovský)
Sulkovec Polom (Alena Schaureová)
F. Luzel: Contes retrouvés 2 (Luděk Janda)
Dvakrát pověsti ze Šumavy (Jana Pospíšilová, Andrea Zobačová)
P. Klapil: Záhorský zpěvník (Lucie Uhlíková)
Piesňové žánre v tradičnej hudebnej kultúre (Lucie Uhlíková)

Ztráty a nálezy
Dichtung und Wahrheit... podruhé (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé


The double issue of Národopisná revue (Journal of Ethnography) 1-2/ 2000 deals with folk spiritual culture and the questions of methodology used in ethnological research. The first topic is introduced by a theoretical paper by Richard Jeřábek (The Material, Spiritual and Social Culture - an antiquated trichotomy) which explains the contents of individual issues and sets the position of oral culture in the ethnographic terminology of various European countries. The next study in interpretation is by the Slovak religionist Milan Kováč. It deals with the evaluation of folk beliefs in the area of the White Carpathians. In her article, Alexandra Navrátilová explains, using Czech material, the ritual meaning of attending a burial ceremony. A study by the Polish ethnologist Piotr Kowalski is called Polish Yeoman Literature as a Source of Learning 17th Century Folk Culture. It brings a wide picture of the thinking and mentality of the period. The next two articles deal with questions of methodology. Jana Nosková analyses narrative methods in contemporary ethnology, and Jiří Pátek approaches the method of the e-mail interview, using as an example his research on Czech migration to the USA.

The Tradition Transformation column deals with contemporary pilgrimage tradition in the little town of Doubravník in western Moravia. The Looking Back column recalls the outstanding Moravian cymbalom player Antoš Frolka. The Social Chronicle column includes the obituary of Vladimír Pokora (1928-1999), an important organizer of the folkloric movement in Moravia. It also deals with the anniversaries of the birth of Jozef Melicher (1929), a representative of Slovak literary folklorism, and Kliment Ondrejka (1929), an ethnographer and foremost Slovak ethnochoreologist (included is a selective bibliography), Zdenka Jelínková (1920), a founder of modern Moravian ethnochoreology, and Jan Čumpelík (1925), a dance pedagogue and folk dance choreographer. Regular columns follow, bringing information about folklore festivals and concerts, ethnographic conferences, exhibitions and publishing efforts. The irregular column Lost and Found features an article by Richard Jeřábek. The author points out the manipulation of photo documents which occurred in the body of work of ethnographer Antonín Václavík. The final pages of the journal bring a list of books and magazines which the library of the Institute of Folk Culture in Strážnice gained in 1999.

id článku: 2304
9934
9933
9932
9931
9860