Národopisná revue 1-2/2000

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1-2/2000

Vloženo: 11. 1. 2000
OBSAH

Články a studie
Kultura materiální, duchovní a sociální - antikvovaná trichotomie (Richard Jeřábek)
Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch (Milan Kováč)
Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých (Alexandra Navrátilová)
Polská zemanská literatura jako pramen k poznání lidové kultury 17. století (Piotr Kowalski)
Narativní metody v současné etnologii (Jana Nosková)
Log in (Etnologický výzkum pomocí e-mailu) (Jiří Pátek)

Proměny tradice
Poutní slavnost v Doubravníku (Miroslav Válka)

Ohlédnutí
Vzpomínka na cimbalistu Antoše Frolku (Dušan Holý)

Společenská kronika
Vladimír Pokora (21.2.1928 -1.12.1999) (Alena Schauerová)
Jozef Melicher - znalec a upravovateľ povestí sa dožil významného jubilea (Hana Hlôšková)
Na chválu národopisca, tanečného folkloristu Klimenta Ondrejku (Stanislav Dúžek)
Zdence Jelínkové k jejímu životnímu jubileu (Věra Kovářů)
Brněnsko a Zdenka Jelínková (Václav Štěpánek)
Životní jubileum Jana Čumpelíka (Jan Miroslav Krist)

Konference
Etnomuzikologický seminář 1999 (Jan Blahůšek)
Profil národopisného regionu: Kravařsko, Lašsko (Jan Blahůšek)

Výstavy
Sklo, keramika a kamnové kachle z archeologických výzkumů na Moravě (Martin Šimša)
Čtyři obrazy ze života lidského (Iva Votroubková)
Lidový malovaný nábytek Těšínského Slezska (Martin Šimša)

Festivaly, koncerty
40. folklórne slavnosti západného Slovenska - Myjava ´99 (Stanislav Dúžek)
Chrudimští "Kohoutci" zpívají (Hannah Laudová)
Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem (Gabriela Směřičková)
Pocta Jaroslavu Čechovi a Čechovcům (Jaroslav Jurášek)

Recenze
M. Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (Josef Jančář)
J. Macůrek: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích (Daniel Drápala)
M. M: Kerimovovoá: Jihoslovanské národy a Rusko (Ivan Dorovský)
J. Botík: Chorvátská národnost na Slovensku (Ivan Dorovský)
Sulkovec Polom (Alena Schaureová)
F. Luzel: Contes retrouvés 2 (Luděk Janda)
Dvakrát pověsti ze Šumavy (Jana Pospíšilová, Andrea Zobačová)
P. Klapil: Záhorský zpěvník (Lucie Uhlíková)
Piesňové žánre v tradičnej hudebnej kultúre (Lucie Uhlíková)

Ztráty a nálezy
Dichtung und Wahrheit... podruhé (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé