Národopisná revue 1-2/2000

Č. 2, roč. 10 (2000)

Datum zveřejnění: 11. 1. 2000
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Kultura materiální, duchovní a sociální - antikvovaná trichotomie (Richard Jeřábek)
Tajomstvo hôr v Bielych Karpatoch (Milan Kováč)
Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých (Alexandra Navrátilová)
Polská zemanská literatura jako pramen k poznání lidové kultury 17. století (Piotr Kowalski)
Narativní metody v současné etnologii (Jana Nosková)
Log in (Etnologický výzkum pomocí e-mailu) (Jiří Pátek)

Proměny tradice
Poutní slavnost v Doubravníku (Miroslav Válka)

Ohlédnutí
Vzpomínka na cimbalistu Antoše Frolku (Dušan Holý)

Společenská kronika
Vladimír Pokora (21.2.1928 -1.12.1999) (Alena Schauerová)
Jozef Melicher - znalec a upravovateľ povestí sa dožil významného jubilea (Hana Hlôšková)
Na chválu národopisca, tanečného folkloristu Klimenta Ondrejku (Stanislav Dúžek)
Zdence Jelínkové k jejímu životnímu jubileu (Věra Kovářů)
Brněnsko a Zdenka Jelínková (Václav Štěpánek)
Životní jubileum Jana Čumpelíka (Jan Miroslav Krist)

Konference
Etnomuzikologický seminář 1999 (Jan Blahůšek)
Profil národopisného regionu: Kravařsko, Lašsko (Jan Blahůšek)

Výstavy
Sklo, keramika a kamnové kachle z archeologických výzkumů na Moravě (Martin Šimša)
Čtyři obrazy ze života lidského (Iva Votroubková)
Lidový malovaný nábytek Těšínského Slezska (Martin Šimša)

Festivaly, koncerty
40. folklórne slavnosti západného Slovenska - Myjava ´99 (Stanislav Dúžek)
Chrudimští "Kohoutci" zpívají (Hannah Laudová)
Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem (Gabriela Směřičková)
Pocta Jaroslavu Čechovi a Čechovcům (Jaroslav Jurášek)

Recenze
M. Mauss: Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (Josef Jančář)
J. Macůrek: Úvahy o mé vědecké činnosti a vědeckých pracích (Daniel Drápala)
M. M: Kerimovovoá: Jihoslovanské národy a Rusko (Ivan Dorovský)
J. Botík: Chorvátská národnost na Slovensku (Ivan Dorovský)
Sulkovec Polom (Alena Schaureová)
F. Luzel: Contes retrouvés 2 (Luděk Janda)
Dvakrát pověsti ze Šumavy (Jana Pospíšilová, Andrea Zobačová)
P. Klapil: Záhorský zpěvník (Lucie Uhlíková)
Piesňové žánre v tradičnej hudebnej kultúre (Lucie Uhlíková)

Ztráty a nálezy
Dichtung und Wahrheit... podruhé (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé


Články a studie
Alexandra Navrátilová
Výstavy
Martin Šimša
Ztráty a nálezy
Články a studie
Piotr Kowalski
Festivaly, koncerty
Stanislav Dúžek
Články a studie
Jana Nosková
Festivaly, koncerty
Hannah Laudová
Články a studie
Jiří Pátek
Festivaly, koncerty
Gabriela Směřičková
Proměny tradice
Miroslav Válka
Festivaly, koncerty
Jaroslav Jurášek
Ohlédnutí
Dušan Holý
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Alena Schauerová
Recenze
Daniel Drápala
Společenská kronika
Hana Hlôšková
Recenze
Ivan Dorovský
Společenská kronika
Stanislav Dúžek
Recenze
Ivan Dorovský
Společenská kronika
Věra Kovářů
Recenze
Alena Schaureová
Společenská kronika
Václav Štěpánek
Recenze
Luděk Janda
Společenská kronika
Jan Miroslav Krist
Recenze
Jana Pospíšilová, Andrea Zobačová
Konference
Jan Blahůšek
Recenze
Lucie Uhlíková
Konference
Jan Blahůšek
Recenze
Lucie Uhlíková
Články a studie
Richard Jeřábek
Výstavy
Martin Šimša
Ztráty a nálezy
Richard Jeřábek
Články a studie
Milan Kováč
Výstavy
Iva Votroubková
Ztráty a nálezy
Věra Zezulová
Rituální význam účasti na poslední cestě zemřelých
Lidový malovaný nábytek Těšínského Slezska
Resumé
Polská zemanská literatura jako pramen k poznání lidové kultury 17. století
40. folklórne slavnosti západného Slovenska - Myjava ´99
Narativní metody v současné etnologii
Chrudimští "Kohoutci" zpívají
Log in (Etnologický výzkum pomocí e-mailu)
Vesnická vánoční slavnost s živým betlémem
Poutní slavnost v Doubravníku
id článku: 510
9929
9928
9927
9926
9925