Journal of Ethnography 2/1996

No. 2, Vol. 6 (1996)

Date of publishing: 11. 3. 1996
Journal in PDF
Content

Články
K čtyřicátému výročí strážnického ústavu (jakož i k pětašedesátinám jeho ředitele Josefa Jančáře) poněkud netradičně (Dušan Holý - Richard Jeřábek)
Proměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)
Ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival Strážnice (Karel Pavlištík)
Mezinárodní folklorní festival a jeho programy (Ludmila Horehleďová)
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a Strážnické kulturní léto (Olga Floriánová)
O projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (J. M. Krist - Karel Pavlištík)
Výstavy a expozice (Vlasta Ondrušová)
Konzervace a zpracování sbírkového fondu v letech 1976-1996 (Vít Mynář)
Dokumentační fondy ÚLK (Michal Škopík)
Ediční aktivity (Anna Matyášová)
Projekt Domov očima dětí (Alena Schauerová)
Péče o památky (Marie Čadílková)
Několik pamětnických poznámek k výročí ústavu (Jan Krist)
Přehled vydavatelské činnosti ÚLK 1956-1996

Anketa
Anketa (redakce)
Jan Souček
Jiří Pajer
Karel Pavlištík
Danuše Adamcová
Jan Trojan
Ludmila Horehleďová
Marta Šrámková
Eva Krekovičová
Hannah Laudová
Daniel Luther
Josef Vařeka
Jarmila Paličková
Marta Toncrová
Jindřich Uher
Ilona Vojancová
Jan Miroslav Krist
Alena Schauerová
Miroslav Potyka
Zdena Žouželová
Olga Floriánová
Vlasta Ondrušová
František Synek
Michal Škopík
Jan Krist

Společenská kronika
Nad nedožitými šedesátinami Josefa Tomše (Josef Jančář)

Resumé


Thus all articles of the magazine are focused on various sides of the activity of the Institute. Dušan Holý and Richard Jeřábek discuss the anniversary. Josef Jančář, director of the Institute, names its transformations. Karel Pavlištík evaluates the position of the International Folklore Festival, and Ludmila Horehleďová deals with the preparation of recent programs. Olga Florianová depicts the Museum of the Village of Southeastern Moravia and its use for cultural programs; Jan Miroslav Krist and Karel Pavlištík deal with a broad and remarkable project of video documentation of folk dances from the whole area of the Czech Republic. Vlasta Ondrušová writes about exhibitions and exposition, and Vít Mynář writes about conservation and finishing of the collections. Michal Škopík and Věra Zezulová present their notes on document fund and activities, Anna Matyášová speaks on publishing activities. Alena Schauerová brings into the magazine the first notes on the beginning research called Home Through The Eyes Of Children. Marie Čadílková deals with the care of historic monuments and objects in the inventory of the Institute. Jan Krist comments on the anniversary of the Institute as a witness of its growth. Enclosed it is an overview of the publishing activity of the Institute.

The final part of the magazine is devoted to the answers of internal workers and external co-workers on the question How do you perceive the institute. The issue brings a memorial note on the late researcher PhDr. Josef Tomeš, CSc., who would have been 60 this year. A list of all contemporary employees of the institute finishes the issue.

id článku: 2387
9934
9933
9932
9931
9860