Národopisná revue 2/1996

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1996

Vloženo: 11. 3. 1996
OBSAH

Články
K čtyřicátému výročí strážnického ústavu (jakož i k pětašedesátinám jeho ředitele Josefa Jančáře) poněkud netradičně (Dušan Holý - Richard Jeřábek)
Proměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)
Ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival Strážnice (Karel Pavlištík)
Mezinárodní folklorní festival a jeho programy (Ludmila Horehleďová)
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a Strážnické kulturní léto (Olga Floriánová)
O projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (J. M. Krist - Karel Pavlištík)
Výstavy a expozice (Vlasta Ondrušová)
Konzervace a zpracování sbírkového fondu v letech 1976-1996 (Vít Mynář)
Dokumentační fondy ÚLK (Michal Škopík)
Ediční aktivity (Anna Matyášová)
Projekt Domov očima dětí (Alena Schauerová)
Péče o památky (Marie Čadílková)
Několik pamětnických poznámek k výročí ústavu (Jan Krist)
Přehled vydavatelské činnosti ÚLK 1956-1996

Anketa
Anketa (redakce)
Jan Souček
Jiří Pajer
Karel Pavlištík
Danuše Adamcová
Jan Trojan
Ludmila Horehleďová
Marta Šrámková
Eva Krekovičová
Hannah Laudová
Daniel Luther
Josef Vařeka
Jarmila Paličková
Marta Toncrová
Jindřich Uher
Ilona Vojancová
Jan Miroslav Krist
Alena Schauerová
Miroslav Potyka
Zdena Žouželová
Olga Floriánová
Vlasta Ondrušová
František Synek
Michal Škopík
Jan Krist

Společenská kronika
Nad nedožitými šedesátinami Josefa Tomše (Josef Jančář)

Resumé