Národopisná revue 2/1996

Č. 2, roč. 6 (1996)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1996
PDF
celého čísla
OBSAH

Články
K čtyřicátému výročí strážnického ústavu (jakož i k pětašedesátinám jeho ředitele Josefa Jančáře) poněkud netradičně (Dušan Holý - Richard Jeřábek)
Proměny Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)
Ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival Strážnice (Karel Pavlištík)
Mezinárodní folklorní festival a jeho programy (Ludmila Horehleďová)
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a Strážnické kulturní léto (Olga Floriánová)
O projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (J. M. Krist - Karel Pavlištík)
Výstavy a expozice (Vlasta Ondrušová)
Konzervace a zpracování sbírkového fondu v letech 1976-1996 (Vít Mynář)
Dokumentační fondy ÚLK (Michal Škopík)
Ediční aktivity (Anna Matyášová)
Projekt Domov očima dětí (Alena Schauerová)
Péče o památky (Marie Čadílková)
Několik pamětnických poznámek k výročí ústavu (Jan Krist)
Přehled vydavatelské činnosti ÚLK 1956-1996

Anketa
Anketa (redakce)
Jan Souček
Jiří Pajer
Karel Pavlištík
Danuše Adamcová
Jan Trojan
Ludmila Horehleďová
Marta Šrámková
Eva Krekovičová
Hannah Laudová
Daniel Luther
Josef Vařeka
Jarmila Paličková
Marta Toncrová
Jindřich Uher
Ilona Vojancová
Jan Miroslav Krist
Alena Schauerová
Miroslav Potyka
Zdena Žouželová
Olga Floriánová
Vlasta Ondrušová
František Synek
Michal Škopík
Jan Krist

Společenská kronika
Nad nedožitými šedesátinami Josefa Tomše (Josef Jančář)

Resumé


Články
J. M. Krist - Karel Pavlištík
Anketa
Anketa
Články
Vlasta Ondrušová
Anketa
Anketa
Články
Vít Mynář
Anketa
Společenská kronika
Josef Jančář
Články
Michal Škopík
Anketa
Společenská kronika
Články
Anna Matyášová
Anketa
Články
Alena Schauerová
Anketa
Články
Marie Čadílková
Anketa
Články
Jan Krist
Anketa
Články
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Anketa
Články
Dušan Holý - Richard Jeřábek
Anketa
Anketa
Články
Josef Jančář
Anketa
Anketa
Články
Karel Pavlištík
Anketa
Anketa
Články
Ludmila Horehleďová
Anketa
Anketa
Články
Olga Floriánová
Anketa
Anketa
O projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska
Marta Šrámková
Michal Škopík
Výstavy a expozice
Eva Krekovičová
Jan Krist
Konzervace a zpracování sbírkového fondu v letech 1976-1996
Hannah Laudová
Nad nedožitými šedesátinami Josefa Tomše
Dokumentační fondy ÚLK
1 2 3 5
id článku: 495
9859
9790
9789
9788
9787