Journal of Ethnography 2/1998

No. 2, Vol. 8 (1998)

Date of publishing: 11. 3. 1998
Journal in PDF
Content

Články a studie
Spoločensko-kultúrny fenomén pútnictva (Katka Zajícová)
Dub-Eiche-Makk-Encina. K filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě (Richard Jeřábek)
Poutní místo Dub nad Moravou (Alena Dunajová)
Dva aspekty projevu současné zbožnosti na příkladě poutí do Žarošic a na Turzovku (Hana Dvořáková)
K motivu Adama a Evy ve výtvarné kultuře lidu (Miroslav Válka)

Živá tradice
Současné masopustní obchůzky na Vyškovsku (Markéta Mikysková)

Společenská kronika
Janu Rokytoví k šedesátinám (Pavel Jurkovič)
On nemože jinak... (Břetislav Rychlík)
Jan Kadlec zemřel (17.8.1927-25.4.1998) (Miroslav Válka)
Za Marií Ulčovou (Marta Ulrychová)
Vzpomínka na Slávka Volavého (Bohumil Smejkal)

Festivaly
Jízda králů Vlčnov 1998 (Jiří Jilík)

Konference
Mezinárodní konference o vývoji kulturní politiky (Martina Pavlicová)
Etika v tradiční lidové kultuře a folklóru (Bohuslav Beneš)

Výstavy
Modrotisk. Tradice a současnost (Miroslav Válka)

Recenze
Clemens Jöckle: Slavná poutní místa (Richard Jeřábek)
Poutní místo Vranov (Miroslav Válka)
Písně z Bystřice pod Lopeníkem (Lucie Uhlíková)
Jaroslav Cukán: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii (Miroslav Válka)
Studie k lidovému stavitelství l. (Miroslav Válka)
Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací (Marta Toncrová)
Výběrová bibliografie k česko-slovinským kulturním stykům (Miroslav Válka)
František Bonus: Slovenské lidové tance (Marta Toncrová)

Sdělení
Ke sbírce J. a V. Smutných Svatební písně z Veselská (Marta Toncrová)
Seznam knih a časopisů z mezinárodni výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé


Studies in Národopisná revue 2/98 present materials on pilgrimages. There are articles on Social and cultural phenomenon of pilgrimages (by K. Zajícová), Dub-Eiche-Makkos-Encina, or, The affiliation of some attributes of Marian pilgrimage sites in Europe (by R. Jeřábek), The Pilgrimage site in Dub nad Moravou (by A. Dunajová), and Two aspects of the manifestation of contemporary devotion as seen in pilgrimages to Žarošice and Turzovka (by H. Dvořáková). The complementary article by M. Válka deals with The Adam and Eva motives in the folk art.

The Living tradition column presents contemporary Shrovetide processions in the vicinity of Vyškov in Moravia (by M. Mikysková). Society s chronicle reminds us of the anniversaries of Jan Rokyta (60 years) and Dušan Holý (65 years), and the deaths of Jan Kadlec (1927-1998), Marie Ulčová (1925-1998) and Slávek Volavý (1922-1983). This issue of the journal closes with the regular festival, exhibition and conference news, and book reviews. Enclosed you can find a list of books and magazines from the international book exchange of the Institute of Folk Culture in Strážnice in 1997.

id článku: 2351
9934
9933
9932
9931
9860