Národopisná revue 2/1998

Č. 2, roč. 8 (1998)

Datum zveřejnění: 11. 3. 1998
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Spoločensko-kultúrny fenomén pútnictva (Katka Zajícová)
Dub-Eiche-Makk-Encina. K filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě (Richard Jeřábek)
Poutní místo Dub nad Moravou (Alena Dunajová)
Dva aspekty projevu současné zbožnosti na příkladě poutí do Žarošic a na Turzovku (Hana Dvořáková)
K motivu Adama a Evy ve výtvarné kultuře lidu (Miroslav Válka)

Živá tradice
Současné masopustní obchůzky na Vyškovsku (Markéta Mikysková)

Společenská kronika
Janu Rokytoví k šedesátinám (Pavel Jurkovič)
On nemože jinak... (Břetislav Rychlík)
Jan Kadlec zemřel (17.8.1927-25.4.1998) (Miroslav Válka)
Za Marií Ulčovou (Marta Ulrychová)
Vzpomínka na Slávka Volavého (Bohumil Smejkal)

Festivaly
Jízda králů Vlčnov 1998 (Jiří Jilík)

Konference
Mezinárodní konference o vývoji kulturní politiky (Martina Pavlicová)
Etika v tradiční lidové kultuře a folklóru (Bohuslav Beneš)

Výstavy
Modrotisk. Tradice a současnost (Miroslav Válka)

Recenze
Clemens Jöckle: Slavná poutní místa (Richard Jeřábek)
Poutní místo Vranov (Miroslav Válka)
Písně z Bystřice pod Lopeníkem (Lucie Uhlíková)
Jaroslav Cukán: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii (Miroslav Válka)
Studie k lidovému stavitelství l. (Miroslav Válka)
Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací (Marta Toncrová)
Výběrová bibliografie k česko-slovinským kulturním stykům (Miroslav Válka)
František Bonus: Slovenské lidové tance (Marta Toncrová)

Sdělení
Ke sbírce J. a V. Smutných Svatební písně z Veselská (Marta Toncrová)
Seznam knih a časopisů z mezinárodni výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé


Výstavy
Miroslav Válka
Recenze
Richard Jeřábek
Recenze
Miroslav Válka
Recenze
Lucie Uhlíková
Recenze
Miroslav Válka
Recenze
Miroslav Válka
Recenze
Marta Toncrová
Recenze
Miroslav Válka
Recenze
Marta Toncrová
Sdělení
Marta Toncrová
Společenská kronika
Miroslav Válka
Sdělení
Věra Zezulová
Společenská kronika
Marta Ulrychová
Sdělení
Společenská kronika
Bohumil Smejkal
Festivaly
Jiří Jilík
Konference
Martina Pavlicová
Konference
Bohuslav Beneš
Modrotisk. Tradice a současnost
Clemens Jöckle: Slavná poutní místa
Poutní místo Vranov
Písně z Bystřice pod Lopeníkem
Jaroslav Cukán: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii
Studie k lidovému stavitelství l.
Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací
Výběrová bibliografie k česko-slovinským kulturním stykům
František Bonus: Slovenské lidové tance
Ke sbírce J. a V. Smutných Svatební písně z Veselská
id článku: 503
9929
9928
9927
9926
9925