Národopisná revue 2/1998

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/1998

Vloženo: 11. 3. 1998
OBSAH

Články a studie
Spoločensko-kultúrny fenomén pútnictva (Katka Zajícová)
Dub-Eiche-Makk-Encina. K filiacím některých charakteristických znaků mariánských poutních míst v Evropě (Richard Jeřábek)
Poutní místo Dub nad Moravou (Alena Dunajová)
Dva aspekty projevu současné zbožnosti na příkladě poutí do Žarošic a na Turzovku (Hana Dvořáková)
K motivu Adama a Evy ve výtvarné kultuře lidu (Miroslav Válka)

Živá tradice
Současné masopustní obchůzky na Vyškovsku (Markéta Mikysková)

Společenská kronika
Janu Rokytoví k šedesátinám (Pavel Jurkovič)
On nemože jinak... (Břetislav Rychlík)
Jan Kadlec zemřel (17.8.1927-25.4.1998) (Miroslav Válka)
Za Marií Ulčovou (Marta Ulrychová)
Vzpomínka na Slávka Volavého (Bohumil Smejkal)

Festivaly
Jízda králů Vlčnov 1998 (Jiří Jilík)

Konference
Mezinárodní konference o vývoji kulturní politiky (Martina Pavlicová)
Etika v tradiční lidové kultuře a folklóru (Bohuslav Beneš)

Výstavy
Modrotisk. Tradice a současnost (Miroslav Válka)

Recenze
Clemens Jöckle: Slavná poutní místa (Richard Jeřábek)
Poutní místo Vranov (Miroslav Válka)
Písně z Bystřice pod Lopeníkem (Lucie Uhlíková)
Jaroslav Cukán: Pramene k štúdiu a techniky výskumu v etnológii (Miroslav Válka)
Studie k lidovému stavitelství l. (Miroslav Válka)
Zásady ochrany tradiční lidové kultury před nevhodnou komercializací (Marta Toncrová)
Výběrová bibliografie k česko-slovinským kulturním stykům (Miroslav Válka)
František Bonus: Slovenské lidové tance (Marta Toncrová)

Sdělení
Ke sbírce J. a V. Smutných Svatební písně z Veselská (Marta Toncrová)
Seznam knih a časopisů z mezinárodni výměny publikací ÚLK ve Strážnici (Věra Zezulová)

Resumé