Journal of Ethnography 2/2001

No. 2, Vol. 11 (2001)

Date of publishing: 11. 3. 2001
Journal in PDF
Content

Články a studie
Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický? (Daniela Stavělová)
Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? (Martina Pavlicová)
Etnochoreologické bádanie na Slovensku a jeho aktuálne problémy (Stanislav Dúžek)
Několik námětů pro současný výzkum tance a jeho prostředí ve folklorně živých oblastech (Jitka Matuszková)
Tanec a český národní program (Dorota Gremlicová)
Odraz lidové taneční kultury v dílech literátů 19. století (Kateřina Réblová)
Píseň a tanec do kolečka v Čechách (Zdeněk Vejvoda)
Několik podnětů ze studia nejstarších zápisů lidové instrumentální hudby Chebska (Tomáš Spurný)

Proměny tradice
Verbuňk (Josef Holcman)

Ohlédnutí
Lidový písmák Václav Jan Mašek z Vodokrt na Plzeňsku (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Jaroslavu Štikovi k sedmdesátinám (Jiří Langer)
Jubilant František Okénka (Antonín Micka)
Blahopřání Richardu Jeřábkovi (14. 5. 1931) (Josef Jančář)
"A na Barrandově ste už byli?" (Zdravice Rudolfu Adlerovi) (Dušan Holý)

Konference
Konference o etnických stereotypech (Dana Toncrová)
Zvuková dokumentace a digitalizace zvukových záznamů (Michal Škopík)
Kulturní dědictví a region v systému výuky (Judita Kučerová)

Výstavy
Za památkami odeznělého času (Daniel Drápala)

Zprávy
U muziky s Plzeňáky - nová tvář pořadu Českého rozhlasu Plzeň (Michaela Benešová)

Recenze
l. Lovrenovi: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie (Miroslav Válka)
Śląsk - Schlesien - Slezsko. Przenikanie kultur (Rastislava Stoličná)
V. Štajnochr: Panna Maria Divotvůrkyně (Josef Jančář)
V. Marek: Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí (Dušan Holý)
Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku (Andrea Zobačová)
Historical Studies on Folk and Traditional Music (Irena Přibylová)
H. Staden: Dvě cesty do Brazílie; A. V. Frič: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu (Jana Nosková)
Acta Musealia (Josef Jančář)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Resumé


The Journal of Ethnography 2/2001 is devoted to folk dance and dance culture. In her study, Daniela Stavělová outlines the perspectives of the contemporary dance research, considering both the existing Czech research, and new trends in foreign ethnochoreology (Folk Dance: A Social, Cultural, or Historical Phenomenon?) Martina Pavlicová deals with links of folkloristic and ethnologic dance studies with other possibilities (Folkloristics and Ethnology: A Dual Picture of a Folk Dance?). Stanislav Dúžek gives an outline of the contemporary ethnochoreologic research in Slovakia (Ethnochoreologie Research in Slovakia and its Current Issues). Jitka Matuszková based her article on her long-term field research of the south Moravian region called Podluží (Some Thoughts on the Contemporary Dance Research in its Environment in the Folklore Surviving Areas). Dorota Gremlicová deals with dance as a symbol of a national value, especially in the 19th century (Dance and Czech National Programme). Kateřina Réblová explores the same period (Reflections of Folk Dance Culture in the Work of the 19th Century Men of Letters). In his analytical article, Zdeněk Vejvoda deals with a dance called do kolečka/in circles (The Song and Dance do kolec-ka in the Czech Lands). Tomáš Spurný offers an ethnomusicologist's view on written records of dance instrumental folk music in western Bohemia (Some Initiatives from the Study of the Oldest Records of Folk Instrumental Music in Chebsko).

The Transformation Tradition column brings a specific declaration of a verbuňk dancer, focused on this male leaping dance. The Looking Back column is devoted to the western Bohemian Bible reader Václav Jan Mašek (1795-1847). The Social Chronicle notes the anniversaries of ethnographer Jaroslav Štika (*1931), folk singer, musician and narrator František Okénka (*1921), ethnologist Richard Jeřábek (*1931), and film director Rudolf Adler (*1941).

The journal brings conference, exhibition and performance news as well, together with book reviews. The issue is completed with a selected bibliography in ethnography.

id článku: 2283
9934
9933
9932
9931
9860