Národopisná revue 2/2001

Č. 2, roč. 11 (2001)

Datum zveřejnění: 11. 3. 2001
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický? (Daniela Stavělová)
Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? (Martina Pavlicová)
Etnochoreologické bádanie na Slovensku a jeho aktuálne problémy (Stanislav Dúžek)
Několik námětů pro současný výzkum tance a jeho prostředí ve folklorně živých oblastech (Jitka Matuszková)
Tanec a český národní program (Dorota Gremlicová)
Odraz lidové taneční kultury v dílech literátů 19. století (Kateřina Réblová)
Píseň a tanec do kolečka v Čechách (Zdeněk Vejvoda)
Několik podnětů ze studia nejstarších zápisů lidové instrumentální hudby Chebska (Tomáš Spurný)

Proměny tradice
Verbuňk (Josef Holcman)

Ohlédnutí
Lidový písmák Václav Jan Mašek z Vodokrt na Plzeňsku (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Jaroslavu Štikovi k sedmdesátinám (Jiří Langer)
Jubilant František Okénka (Antonín Micka)
Blahopřání Richardu Jeřábkovi (14. 5. 1931) (Josef Jančář)
"A na Barrandově ste už byli?" (Zdravice Rudolfu Adlerovi) (Dušan Holý)

Konference
Konference o etnických stereotypech (Dana Toncrová)
Zvuková dokumentace a digitalizace zvukových záznamů (Michal Škopík)
Kulturní dědictví a region v systému výuky (Judita Kučerová)

Výstavy
Za památkami odeznělého času (Daniel Drápala)

Zprávy
U muziky s Plzeňáky - nová tvář pořadu Českého rozhlasu Plzeň (Michaela Benešová)

Recenze
l. Lovrenovi: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie (Miroslav Válka)
Śląsk - Schlesien - Slezsko. Przenikanie kultur (Rastislava Stoličná)
V. Štajnochr: Panna Maria Divotvůrkyně (Josef Jančář)
V. Marek: Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí (Dušan Holý)
Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku (Andrea Zobačová)
Historical Studies on Folk and Traditional Music (Irena Přibylová)
H. Staden: Dvě cesty do Brazílie; A. V. Frič: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu (Jana Nosková)
Acta Musealia (Josef Jančář)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Resumé


Konference
Dana Toncrová
Konference
Michal Škopík
Články a studie
Daniela Stavělová
Konference
Judita Kučerová
Články a studie
Martina Pavlicová
Výstavy
Daniel Drápala
Články a studie
Stanislav Dúžek
Zprávy
Michaela Benešová
Články a studie
Jitka Matuszková
Recenze
Miroslav Válka
Články a studie
Dorota Gremlicová
Recenze
Rastislava Stoličná
Články a studie
Kateřina Réblová
Recenze
Josef Jančář
Články a studie
Zdeněk Vejvoda
Recenze
Dušan Holý
Články a studie
Tomáš Spurný
Recenze
Andrea Zobačová
Proměny tradice
Josef Holcman
Recenze
Irena Přibylová
Ohlédnutí
Michaela Benešová
Recenze
Jana Nosková
Společenská kronika
Jiří Langer
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Antonín Micka
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Josef Jančář
Recenze
Společenská kronika
Dušan Holý
Konference o etnických stereotypech
Zvuková dokumentace a digitalizace zvukových záznamů
Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický?
Kulturní dědictví a region v systému výuky
Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance?
Za památkami odeznělého času
Etnochoreologické bádanie na Slovensku a jeho aktuálne problémy
U muziky s Plzeňáky - nová tvář pořadu Českého rozhlasu Plzeň
Několik námětů pro současný výzkum tance a jeho prostředí ve folklorně živých oblastech
l. Lovrenovi: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie
id článku: 513
9929
9928
9927
9926
9925