Národopisná revue 2/2001

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/2001

Vloženo: 11. 3. 2001
OBSAH

Články a studie
Lidový tanec - jev společenský, kulturní či historický? (Daniela Stavělová)
Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? (Martina Pavlicová)
Etnochoreologické bádanie na Slovensku a jeho aktuálne problémy (Stanislav Dúžek)
Několik námětů pro současný výzkum tance a jeho prostředí ve folklorně živých oblastech (Jitka Matuszková)
Tanec a český národní program (Dorota Gremlicová)
Odraz lidové taneční kultury v dílech literátů 19. století (Kateřina Réblová)
Píseň a tanec do kolečka v Čechách (Zdeněk Vejvoda)
Několik podnětů ze studia nejstarších zápisů lidové instrumentální hudby Chebska (Tomáš Spurný)

Proměny tradice
Verbuňk (Josef Holcman)

Ohlédnutí
Lidový písmák Václav Jan Mašek z Vodokrt na Plzeňsku (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Jaroslavu Štikovi k sedmdesátinám (Jiří Langer)
Jubilant František Okénka (Antonín Micka)
Blahopřání Richardu Jeřábkovi (14. 5. 1931) (Josef Jančář)
"A na Barrandově ste už byli?" (Zdravice Rudolfu Adlerovi) (Dušan Holý)

Konference
Konference o etnických stereotypech (Dana Toncrová)
Zvuková dokumentace a digitalizace zvukových záznamů (Michal Škopík)
Kulturní dědictví a region v systému výuky (Judita Kučerová)

Výstavy
Za památkami odeznělého času (Daniel Drápala)

Zprávy
U muziky s Plzeňáky - nová tvář pořadu Českého rozhlasu Plzeň (Michaela Benešová)

Recenze
l. Lovrenovi: Bosna a Hercegovina. Krátký přehled kulturní historie (Miroslav Válka)
Śląsk - Schlesien - Slezsko. Przenikanie kultur (Rastislava Stoličná)
V. Štajnochr: Panna Maria Divotvůrkyně (Josef Jančář)
V. Marek: Tajné dějiny hudby. Zvuk a ticho jako stav vědomí (Dušan Holý)
Na prahu milénia. Folklór a folkloristika na Slovensku (Andrea Zobačová)
Historical Studies on Folk and Traditional Music (Irena Přibylová)
H. Staden: Dvě cesty do Brazílie; A. V. Frič: Čerwuiš aneb z Pacheka do Pacheka oklikou přes střední Evropu (Jana Nosková)
Acta Musealia (Josef Jančář)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Resumé