Journal of Ethnography 3/1996

No. 3, Vol. 6 (1996)

Date of publishing: 11. 9. 1996
Journal in PDF
Content

Články
Doporučení UNESCO k ochraně lidových tradic (Redakce)
Závěrečná zpráva o semináři zemí střední a východní Evropy "O aplikaci Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury a folklóru (UNESCO 1989) v zemích střední a východní Evropy", Strážnice, Česká republika
Resoluce
Aplikace Doporučení UNESCO v České republice (Josef Jančář)
Význam Dokumentu UNESCO pre ochranu tradičnej kultúry a folklóru na Slovensku (Daniel Luther)
Význam výchovy v dětských folklorních souborech pro utváření hodnotové orientace vztahu k domovu (Alena Schauerová)
Poznávanie folklóru vo výchovnom procese detí a mládeže v Slovenskej republika (Juraj Hamar)
Súčasné aktivity v ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku († Jarmila Paličková)
Strážnické slavnosti - jaké jsou dnes (Karel Pavlištík)
Muzea v přírodě v České republice (Ilona Vojancová)
Český národopis a UNESCO (Richard Jeřábek)
Strážnice a CIOFF (Martina Pavlicová)
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM (Daniela Stavělová)
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury

Zprávy
Mezinárodní spolupráce ÚLK v roce 1995 (Josef Jančář)
Po stopách Rétorománů (Jana a Klára Noskovy)

Výstavy
Výstava o tom, jak se rodily děti (Alexandra Navrátilová)
Nová expozice v Novém Městě (Miroslava Ludvíková)
Poslouchejte mládenci a panny... aneb o české písni kramářské (Miroslava Ludvíková)
Tri vzácne slová ... (Milan Urbanovský)

Semináře
Nationalismus und Regionalismus in der Volksmusik und in der Volksmusikforschung (Eva Krekovičová)
Oslavy 100. výročí založení Polské národopisné skupiny (Jan Krist)
Cesty etnografického muzejnictví (Jiřina Veselská)

Recenze
L. Štěpán: Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů II. Sídla, domy a zemědělské stavby (Lubomír Procházka)
František Čermák: Jazyk a jazykověda (Michal Škopík)
Svaté obrázky podruhé (R. J.)
Varhošť - Haslicht (R. J.)
Jaroslav Spirhanzel Ďuriš: Staré jihočeské chalupy (Libor Svoboda)
Ludmila Tarcalová: Bibliografie lidových obyčejů (Jaromír Kubíček)
Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka (Andrej Sulitka)
A. Pranda - E. Prandová: Slovenské kraslice (Juraj Zajonc)

Errata
Obě ruce levé ? (Richard Jeřábek)

Anotace
Publikace, kazety a CD (Michal Škopík)

Resumé


The introduction brings an editorial and the final report on a seminar of mid - and Easteuropean countries called "On Application of the The Recommendation for the Preservation of the Traditional and Folk Culture and Folklore", as well as a resolution agreed on at the seminar. Josef Jančář writes about the application of the UNESCO Recommendation in the Czech Republic. Daniel Luther evaluates the significance of the document for the preservation of traditional culture and folklore in Slovakia. Alena Schauerová observes the significance of education in the children's folk ensembles with regards to the creation of evaluation orientation towards home relationship. Juraj Hamar writes about understanding folklore in the education of children and youth in Slovakia. Jarmila Paličková deals with contemporary activities in folk art production in Slovakia. Karel Pavlištík focuses on the present state of development of the former Strážnice jubilees, that is the International Folklore Festival in Strážnice. Nona Vojancová shortly presents open-air museums in the Czech Republic.

These papers, prepared for the above mentioned seminar, are supplemented by several other related papers. Richard Jeřábek deals with the relationship of the Czech ethnography to UNESCO, Martina Pavlicová deals with Strážnice and CIOFF relationship. Daniela Stavělová presents a paper on the activity of the ICTM Ethnocho-reology study group. This part is completed by the "UNESCO Recommendation for the Preservation of the Traditional Culture and Folklore" of 1989, which has been published in the magazine repeatedly.

The contents of this issue of Národopisná revue is complemented by the Report on the international cooperation of the Institute of Folk Culture in Strážnice in 1995, by other news and evaluations of exhibitions, information about seminars, reviews and annotations of publications and music recordings.

id článku: 2383
9934
9933
9932
9931
9860