Národopisná revue 3/1996

Č. 3, roč. 6 (1996)

Datum zveřejnění: 11. 9. 1996
PDF
celého čísla
OBSAH

Články
Doporučení UNESCO k ochraně lidových tradic (Redakce)
Závěrečná zpráva o semináři zemí střední a východní Evropy "O aplikaci Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury a folklóru (UNESCO 1989) v zemích střední a východní Evropy", Strážnice, Česká republika
Resoluce
Aplikace Doporučení UNESCO v České republice (Josef Jančář)
Význam Dokumentu UNESCO pre ochranu tradičnej kultúry a folklóru na Slovensku (Daniel Luther)
Význam výchovy v dětských folklorních souborech pro utváření hodnotové orientace vztahu k domovu (Alena Schauerová)
Poznávanie folklóru vo výchovnom procese detí a mládeže v Slovenskej republika (Juraj Hamar)
Súčasné aktivity v ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku († Jarmila Paličková)
Strážnické slavnosti - jaké jsou dnes (Karel Pavlištík)
Muzea v přírodě v České republice (Ilona Vojancová)
Český národopis a UNESCO (Richard Jeřábek)
Strážnice a CIOFF (Martina Pavlicová)
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM (Daniela Stavělová)
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury

Zprávy
Mezinárodní spolupráce ÚLK v roce 1995 (Josef Jančář)
Po stopách Rétorománů (Jana a Klára Noskovy)

Výstavy
Výstava o tom, jak se rodily děti (Alexandra Navrátilová)
Nová expozice v Novém Městě (Miroslava Ludvíková)
Poslouchejte mládenci a panny... aneb o české písni kramářské (Miroslava Ludvíková)
Tri vzácne slová ... (Milan Urbanovský)

Semináře
Nationalismus und Regionalismus in der Volksmusik und in der Volksmusikforschung (Eva Krekovičová)
Oslavy 100. výročí založení Polské národopisné skupiny (Jan Krist)
Cesty etnografického muzejnictví (Jiřina Veselská)

Recenze
L. Štěpán: Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů II. Sídla, domy a zemědělské stavby (Lubomír Procházka)
František Čermák: Jazyk a jazykověda (Michal Škopík)
Svaté obrázky podruhé (R. J.)
Varhošť - Haslicht (R. J.)
Jaroslav Spirhanzel Ďuriš: Staré jihočeské chalupy (Libor Svoboda)
Ludmila Tarcalová: Bibliografie lidových obyčejů (Jaromír Kubíček)
Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka (Andrej Sulitka)
A. Pranda - E. Prandová: Slovenské kraslice (Juraj Zajonc)

Errata
Obě ruce levé ? (Richard Jeřábek)

Anotace
Publikace, kazety a CD (Michal Škopík)

Resumé


Recenze
R. J.
Recenze
R. J.
Recenze
Libor Svoboda
Články
Daniela Stavělová
Recenze
Jaromír Kubíček
Články
Recenze
Andrej Sulitka
Zprávy
Josef Jančář
Recenze
Juraj Zajonc
Zprávy
Jana a Klára Noskovy
Errata
Richard Jeřábek
Výstavy
Alexandra Navrátilová
Anotace
Michal Škopík
Výstavy
Miroslava Ludvíková
Anotace
Výstavy
Miroslava Ludvíková
Výstavy
Milan Urbanovský
Semináře
Eva Krekovičová
Semináře
Jan Krist
Semináře
Jiřina Veselská
Recenze
Lubomír Procházka
Recenze
Michal Škopík
Svaté obrázky podruhé
Varhošť - Haslicht
Jaroslav Spirhanzel Ďuriš: Staré jihočeské chalupy
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM
Ludmila Tarcalová: Bibliografie lidových obyčejů
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury
Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka
Mezinárodní spolupráce ÚLK v roce 1995
A. Pranda - E. Prandová: Slovenské kraslice
Po stopách Rétorománů
id článku: 496
9929
9928
9927
9926
9925