Národopisná revue 3/1996

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3/1996

Vloženo: 11. 9. 1996
OBSAH

Články
Doporučení UNESCO k ochraně lidových tradic (Redakce)
Závěrečná zpráva o semináři zemí střední a východní Evropy "O aplikaci Doporučení na ochranu tradiční lidové kultury a folklóru (UNESCO 1989) v zemích střední a východní Evropy", Strážnice, Česká republika
Resoluce
Aplikace Doporučení UNESCO v České republice (Josef Jančář)
Význam Dokumentu UNESCO pre ochranu tradičnej kultúry a folklóru na Slovensku (Daniel Luther)
Význam výchovy v dětských folklorních souborech pro utváření hodnotové orientace vztahu k domovu (Alena Schauerová)
Poznávanie folklóru vo výchovnom procese detí a mládeže v Slovenskej republika (Juraj Hamar)
Súčasné aktivity v ľudovej umeleckej výrobe na Slovensku († Jarmila Paličková)
Strážnické slavnosti - jaké jsou dnes (Karel Pavlištík)
Muzea v přírodě v České republice (Ilona Vojancová)
Český národopis a UNESCO (Richard Jeřábek)
Strážnice a CIOFF (Martina Pavlicová)
Zpráva o činnosti etnochoreologické studijní skupiny ICTM (Daniela Stavělová)
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury

Zprávy
Mezinárodní spolupráce ÚLK v roce 1995 (Josef Jančář)
Po stopách Rétorománů (Jana a Klára Noskovy)

Výstavy
Výstava o tom, jak se rodily děti (Alexandra Navrátilová)
Nová expozice v Novém Městě (Miroslava Ludvíková)
Poslouchejte mládenci a panny... aneb o české písni kramářské (Miroslava Ludvíková)
Tri vzácne slová ... (Milan Urbanovský)

Semináře
Nationalismus und Regionalismus in der Volksmusik und in der Volksmusikforschung (Eva Krekovičová)
Oslavy 100. výročí založení Polské národopisné skupiny (Jan Krist)
Cesty etnografického muzejnictví (Jiřina Veselská)

Recenze
L. Štěpán: Lidové stavitelství ve stavebních plánech a mapách východočeských archívů II. Sídla, domy a zemědělské stavby (Lubomír Procházka)
František Čermák: Jazyk a jazykověda (Michal Škopík)
Svaté obrázky podruhé (R. J.)
Varhošť - Haslicht (R. J.)
Jaroslav Spirhanzel Ďuriš: Staré jihočeské chalupy (Libor Svoboda)
Ludmila Tarcalová: Bibliografie lidových obyčejů (Jaromír Kubíček)
Leoš Šatava: Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka (Andrej Sulitka)
A. Pranda - E. Prandová: Slovenské kraslice (Juraj Zajonc)

Errata
Obě ruce levé ? (Richard Jeřábek)

Anotace
Publikace, kazety a CD (Michal Škopík)

Resumé