Journal of Ethnography 3/2001

No. 3, Vol. 11 (2001)

Date of publishing: 11. 9. 2001
Journal in PDF
Content

Články a studie
Sociálne skupiny v mestskom prostredí (na príklade výskumov mládeže v Banskej Bystrici) (Jolana Darulová)
Žebráci jako objekt národopisného bádání (Karel Altman)
Autostereotypy a politické elity (na príklade Slovenska) (Eva Krekovičová)
Squat - fungující alternativa? (Jana Pešicová)
Víte, kdo je šalinář? (Jana Poláková)

Proměny tradice
Lidoví řemeslníci jako profesní skupina nositelů tradic (Josef Jančář)
Úloha hospodářských spolků při vzniku novodobé tradice pálení domácí slivovice v politickém okrese Valašské Meziříč (Martin Šimša)

Ohlédnutí
Sto let od narození posledního valašského zbojníka (Jan Kobzáň 9.7.1901 - 10.10.1959) (Richard Jeřábek)

Společenská kronika
Sedmdesáté narozeniny Josefa Jančáře (Vlasta Ondrušová)
Památce Miroslava Malury (Jan Mazurek)

Diskuse
ETNO 2001. Lidové zvyky na přelomu století (Miroslav Válka, Helena Mevaldová, Jana Vojtková)

Festivaly, přehlídky
Bienále dětských folklorních souborů (Alena Schauerová)
Myjava 2001 (Lucie Uhlíková)
MFF Strážnice a Jarmark múz (Jana Polášková)
MFF Lužice 2001 (Jan Krist)

Recenze
Lidová kultura na Moravě (Mojmír Benža)
Life in Black and White (Richard Jeřábek)
Klejnoty i sekrety Krakowa - teksty z antropologii miasta (Alena Křížová)
V. Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře (Andrea Zobačová)
J. Uhlíř: Thonet. Porýni - Vídeň - Morava (Alena Křížová)
K. Fic - J. Zacpal: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří (Miroslav Válka)
The Bill Monroe Reader (Irena Přibylová)
Lidové tance a dětské hry ve filmotéce EU AV ČR v Brně. Filmografie (Andrea Zobačová)

Omluva redakce
Resumé


The main focus of the Journal of Ethnography 3/2001 are social groups. Jolana Darulová presents her research of small teenage urban groups (Social Groups in the Urban Environment: Based on Research of Youth in Banská Bystrica). Karel Altman provides an outline of a history of a marginal social group - beggars (Beggars as an Subject of Ethnographical Research). In her theoretical article, Eva Krekovičová explains stereotypes in the formation of ethnic groups and the nation (Hetero-stereotypes and the Political Elite: Based on a Slovak Example). Jana Pešicová focuses on squatting (illegal accommodation in unused buildings) in her article called The Squat: Does This Alternative Work? Jana Poláková did ethnological research on Brno municipal transport drivers, especially tram drivers (Do You Know Who is “šalinář"?).

The Transformation Tradition column brings materials about folk crafts people as a group of tradition bearers (written by Josef Jančář), and a study on economic associations and their role in the birth of new tradition in the production of moonshine (written by Martin Šimša). The Looking Back column remembers Wallachian writer and artist Jan Kobzáň, 1901-1959 (by Richard Jeřábek). The Social Chronicle commemorates the anniversary of ethnographer Josef Jančář (born 1931) and the death of musicologist Miroslav Malura (1937-2000). The Discussion column turns its attention to the TV program ETNO 2000. In the journal there is news from festivals and folklore shows, as well as book reviews.

id článku: 2280
9934
9933
9932
9931
9860