Národopisná revue 3/2001

Č. 3, roč. 11 (2001)

Datum zveřejnění: 11. 9. 2001
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Sociálne skupiny v mestskom prostredí (na príklade výskumov mládeže v Banskej Bystrici) (Jolana Darulová)
Žebráci jako objekt národopisného bádání (Karel Altman)
Autostereotypy a politické elity (na príklade Slovenska) (Eva Krekovičová)
Squat - fungující alternativa? (Jana Pešicová)
Víte, kdo je šalinář? (Jana Poláková)

Proměny tradice
Lidoví řemeslníci jako profesní skupina nositelů tradic (Josef Jančář)
Úloha hospodářských spolků při vzniku novodobé tradice pálení domácí slivovice v politickém okrese Valašské Meziříč (Martin Šimša)

Ohlédnutí
Sto let od narození posledního valašského zbojníka (Jan Kobzáň 9.7.1901 - 10.10.1959) (Richard Jeřábek)

Společenská kronika
Sedmdesáté narozeniny Josefa Jančáře (Vlasta Ondrušová)
Památce Miroslava Malury (Jan Mazurek)

Diskuse
ETNO 2001. Lidové zvyky na přelomu století (Miroslav Válka, Helena Mevaldová, Jana Vojtková)

Festivaly, přehlídky
Bienále dětských folklorních souborů (Alena Schauerová)
Myjava 2001 (Lucie Uhlíková)
MFF Strážnice a Jarmark múz (Jana Polášková)
MFF Lužice 2001 (Jan Krist)

Recenze
Lidová kultura na Moravě (Mojmír Benža)
Life in Black and White (Richard Jeřábek)
Klejnoty i sekrety Krakowa - teksty z antropologii miasta (Alena Křížová)
V. Frolcová: Velikonoce v české lidové kultuře (Andrea Zobačová)
J. Uhlíř: Thonet. Porýni - Vídeň - Morava (Alena Křížová)
K. Fic - J. Zacpal: Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří (Miroslav Válka)
The Bill Monroe Reader (Irena Přibylová)
Lidové tance a dětské hry ve filmotéce EU AV ČR v Brně. Filmografie (Andrea Zobačová)

Omluva redakce
Resumé


Společenská kronika
Vlasta Ondrušová
Recenze
Společenská kronika
Jan Mazurek
Diskuse
Miroslav Válka, Helena Mevaldová, Jana Vojtková
Festivaly, přehlídky
Alena Schauerová
Festivaly, přehlídky
Lucie Uhlíková
Festivaly, přehlídky
Jana Polášková
Festivaly, přehlídky
Jan Krist
Recenze
Mojmír Benža
Články a studie
Jolana Darulová
Recenze
Richard Jeřábek
Články a studie
Karel Altman
Recenze
Alena Křížová
Články a studie
Eva Krekovičová
Recenze
Andrea Zobačová
Články a studie
Jana Pešicová
Recenze
Alena Křížová
Články a studie
Jana Poláková
Recenze
Miroslav Válka
Proměny tradice
Josef Jančář
Recenze
Irena Přibylová
Proměny tradice
Martin Šimša
Recenze
Andrea Zobačová
Ohlédnutí
Richard Jeřábek
Recenze
Sedmdesáté narozeniny Josefa Jančáře
Resumé
Památce Miroslava Malury
ETNO 2001. Lidové zvyky na přelomu století
Bienále dětských folklorních souborů
Myjava 2001
MFF Strážnice a Jarmark múz
MFF Lužice 2001
Lidová kultura na Moravě
Sociálne skupiny v mestskom prostredí (na príklade výskumov mládeže v Banskej Bystrici)
id článku: 514
9859
9790
9789
9788
9787