Journal of Ethnography 3/2002

No. 3, Vol. 12 (2002)

Date of publishing: 11. 9. 2002
Journal in PDF
Content

Články a studie
Susedky - bosorky (Tatjana Bužeková)
Kartářství jako fenomén současné duchovní kultury (Zdeňka Machálková)
Nadprirodzené bytosti v súčasnom vidieckom prostredí (na príklade postrehov zo študentského výskumu v obciach na okolí Žiliny a Zvolena) (Zuzana Galiová)
Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu (Hana Dvořáková)

Fotografická příloha
Jaroslav Pulicar: Poutě (Antonín Dufek)

Ohlédnutí
Po stopách židovského dědictví (Petr Kaleta)
Svůj jedinečný verbuňk vyšíval (vzpomínka na Miloše Janulíka) (Dušan Holý, Josef Kobzík)

Společenská kronika
Horácký furiant z Prahy (k pětasedmdesátinám Jiřího Pospíšila) (Michaela Benešová)
Janu Miroslavu Kristovi "tuš a živijo" (Karel Pavlištík)
Václav Bárta - 65 let (Zdeněk Vejvoda)

Výstavy
Huculščyna na fotografiích (Daniel Drápala)

Festivaly
Folklorní slavnosti Myjava 2002 (Anna Maděričová)
Střípky ze Strážnice 2002 (Alena Schauerová)
Brněnsko tančí a zpívá (Lenka Nováková)
Rožnovské slavnosti v roce 2002 (Martin Šimša)
Selské slavnosti v Holašovicích (Josef Jančář)

Recenze
O. Danglová: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext (Alena Křížová)
I. Štěpánová - L. Sochorová - M. Secká: Ženy rodiny Náprstkovy (Alena Křížová)
Sborník Chebského muzea (Andrea Zobačová)
J. Balogh - T. Horváth: Gyűrűk (Miroslava Ludvíková)
J. Hodek - J. Šumbera: Suchovské ludové piesničky (Karel Pavlištík)
Nová CD Jarmily Šulákové a Luboše Málka (Jaromír Nečas)
CD Primášské legendy (Jaromír Nečas)
První CD Karlovarské dudácké muziky (Michaela Benešová)

Polemika
Odpověď R. Jeřábkovi (Ilona Lázničková)
Do vlastního hnízda aneb Nad Lidovou kulturou na Moravě (Richard Jeřábek)

Resumé


The Journal of Ethnography 3/2002 opens a theme, which focuses on some manifestations of present day beliefs. In her research, Tatjana Bužeková explored some superstitious ideas in western and central Slovakia; she was especially interested in people who use magical means with the aim to harm other people (Neighbours Witches). Zdeňka Machálková deals with cartomancy and fortune-tellers (Cartomancy As A Phenomenon of Contemporary Spiritual Culture). Zuzana Galiová introduces observations gained in the surroundings of Žilina and Zvolen in Slovakia during a students' research (Supernatural Creatures And How They Are Perceived Nowadays: Some Aspects). Hana Dvořáková devotes her research to the questions concerning the Romani people and their spiritual life (Romani Pilgrimages As One Form of Taking Part In The Official Religious Cult). The picture supplement of this issue of the journal deals with pilgrimages as well; Jaroslav Pulicar took his pictures in the late 1990s.

The Looking Back column offers an article called Tracing The Jewish Heritage In Galicia (Petr Kaleta). The Social Chronicle column writes about the verbunk dancer Miloslav Janulík (1921-1991), and notes the anniversaries of other important personalities of the Czech and Moravian folklorism: dancer, musician and singer Jiří Pospíšil (born 1927); dancer and folklore movement organizer Jan Miroslav Krist (born 1932); and director and musician Vaclav Bárta (born 1937). Other regular columns focus on exhibitions, festival news, and new books and CD reviews.

id článku: 2258
9934
9933
9932
9931
9860