Národopisná revue 3/2002

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3/2002

Vloženo: 11. 9. 2002
OBSAH

Články a studie
Susedky - bosorky (Tatjana Bužeková)
Kartářství jako fenomén současné duchovní kultury (Zdeňka Machálková)
Nadprirodzené bytosti v súčasnom vidieckom prostredí (na príklade postrehov zo študentského výskumu v obciach na okolí Žiliny a Zvolena) (Zuzana Galiová)
Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu (Hana Dvořáková)

Fotografická příloha
Jaroslav Pulicar: Poutě (Antonín Dufek)

Ohlédnutí
Po stopách židovského dědictví (Petr Kaleta)
Svůj jedinečný verbuňk vyšíval (vzpomínka na Miloše Janulíka) (Dušan Holý, Josef Kobzík)

Společenská kronika
Horácký furiant z Prahy (k pětasedmdesátinám Jiřího Pospíšila) (Michaela Benešová)
Janu Miroslavu Kristovi "tuš a živijo" (Karel Pavlištík)
Václav Bárta - 65 let (Zdeněk Vejvoda)

Výstavy
Huculščyna na fotografiích (Daniel Drápala)

Festivaly
Folklorní slavnosti Myjava 2002 (Anna Maděričová)
Střípky ze Strážnice 2002 (Alena Schauerová)
Brněnsko tančí a zpívá (Lenka Nováková)
Rožnovské slavnosti v roce 2002 (Martin Šimša)
Selské slavnosti v Holašovicích (Josef Jančář)

Recenze
O. Danglová: Dekor symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext (Alena Křížová)
I. Štěpánová - L. Sochorová - M. Secká: Ženy rodiny Náprstkovy (Alena Křížová)
Sborník Chebského muzea (Andrea Zobačová)
J. Balogh - T. Horváth: Gyűrűk (Miroslava Ludvíková)
J. Hodek - J. Šumbera: Suchovské ludové piesničky (Karel Pavlištík)
Nová CD Jarmily Šulákové a Luboše Málka (Jaromír Nečas)
CD Primášské legendy (Jaromír Nečas)
První CD Karlovarské dudácké muziky (Michaela Benešová)

Polemika
Odpověď R. Jeřábkovi (Ilona Lázničková)
Do vlastního hnízda aneb Nad Lidovou kulturou na Moravě (Richard Jeřábek)

Resumé


Věrské  projevy současnosti

Tatjana Bužeková přináší výsledky výzkumu pověrečných představ na západním a středním Slovensku. Zabývá se zejména lidmi používajícími magické prostředky s cílem uškodit jiným lidem – „Susedky - bosorky“. Kartářstvím a kartářkami se zabývá Zdeňka Machálková v příspěvku „Kartářství jako fenomén současné duchovní kultury“. Postřehy ze studentského výzkumu v okolí Žiliny a Zvolenu na Slovensku představuje Zuzana Galiová - „Nadprirozené bytosti a niektoré aspekty ich vnímania v súčasnosti“. Problematice Romů a jejich duchovnímu životu se věnuje Hana Dvořáková – „Romské poutě jako jedna z podob účasti na oficiálním náboženském kultu“. Obrazová příloha v tomto čísle je rovněž věnována poutím – autorem fotografií z konce 90. let 20. století je Jaroslav Pulicar.

Rubrika Ohlédnutí přináší příspěvek Petra Kalety „Po stopách židovského dědictví v Haliči“. Společenská kronika připomíná tanečníka verbuňku Miloše Janulíka (1921–1991) a jubilea dalších výrazných osobností českého a moravského folklorismu: tanečníka, hudebníka a zpěváka Jiřího Pospíšila (nar. 1927), tanečníka a organizátora folklorního hnutí Jana Miroslava Krista (nar. 1932) a režiséra a hudebníka Václava Bárty (nar. 1937).  Další pravidelné rubriky se věnují výstavám, zprávám z festivalů, recenzím nových knih a CD.