Journal of Ethnography 3/2003

No. 3, Vol. 13 (2003)

Date of publishing: 11. 9. 2003
Journal in PDF
Content

Studie
České spolky na Moravě a lidová kultura (Karel Altman)
Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku) (Eva Večerková)
Ženskost v díle ženském. Počátky spolku "cvičících se" paní a dívek (Irena Štěpánová)
Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity (Lenka Nováková)
Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku (Karel Pavlištík)

Fotografická zastavení
Všechno už tu bylo... (Helena Beránková)

Ohlédnutí
Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terezy Novákové (Alena Schauerová)
K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Ladislav Vašek pětasedmdesátiletý (Karel Pavlištík)
Pozdrav Aničce Maděričové (Jaromír Nečas)

Konference
Mezinárodní konference o díle Ludvíka Kuby (Ivan Dorovský)

Výstavy
Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti (Eva Večerková)
"Listy za vyučenou" v mázhauzu plzeňské radnice (Marta Ulrychová)
Finové a moravské kraslice (Hana Dvořáková)

Zprávy
Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu aneb Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii (Jarmila Pechová)
Litva v době referenda (Miroslav Válka)

Festivaly, koncerty
Myjava 2003 (Jan Blahůšek)
"My Blue" André Ochodla v plzeňské Velké synagoze (Marta Ulrychová)

Recenze
M. Kováč - A. B. Mann (ed.): Boh všetko vidí. O Del sa dikhel (Zdeňka Machálková)
O. Benvenuti: Altes Handwerk (Daniel Drápala)
E. Večerková: Kraslice na Moravě (Jarmila Pechová)
Z. Bláha: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů (Marta Ulrychová)
F. Bartoš: Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (Jan Blahůšek)

Glosy, sdělení
Kam s nimi? (Jaromír Nečas)
Istanbulská deklarace

Resumé


The Journal of Ethnography 3/2003 focuses on various associations and societies and their attitude towards folk culture. Karel Altman deals with the position of Czech associations in Moravia (Czech Associations in Moravia and Folk Culture); Eva Večerková uses the same issue and offers a specific answer (Folk Culture in the Activities of Young Republicans in Moravia as Reflected in the Period Press). Irena Štěpánová in her study writes about a Prague women's physical exercise association in the late 19th and early 20th centuries (Feminity in a Female Activity. The Origins of the Exercising Girls and Ladies Association). Lenka Nováková is interested in the late 19th century activities of the Vesna Society in Brno (The Vesna Society and its Ethnographic Activities). The final article on associations is by Karel Pavlištík. He writes about social functions of the volunteer fire-fighting squads in the traditional rural environment at the end of the 19th and during the 20th centuries (The Volunteer

Fire-Fighting Squad as an Important Phenomenon in the Community Social Life Formation and in the Transformation of Customs and Traditions in Zlínsko.

The Looking Back column includes articles by Alena Schauerová (An Ethnographical Backward Look at the Double Anniversary of Teréza Nováková) and Michaela Benešová (On the 50th Anniverary of the Establishing of the Pilsen National Ensemble). The Social Chronicle column remembers the anniversaries of Ladislav Vašek (born 1928), dancer and dance pedagogue, and Anna Maděričová (born 1943), folklore movement personality. Other regular columns deal with conference and exhibition news, foreign travel reports, concert, festival and book reviews. The Istanbul Deklaration is repriented in the final pages of the journal. The declaration concerns the non-material cultural heritage and was agreed on by the UNESCO countries ministers of culture in 2002.

id článku: 2097
9934
9933
9932
9931
9860