Národopisná revue 3/2003

Č. 3, roč. 13 (2003)

Datum zveřejnění: 11. 9. 2003
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
České spolky na Moravě a lidová kultura (Karel Altman)
Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku) (Eva Večerková)
Ženskost v díle ženském. Počátky spolku "cvičících se" paní a dívek (Irena Štěpánová)
Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity (Lenka Nováková)
Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku (Karel Pavlištík)

Fotografická zastavení
Všechno už tu bylo... (Helena Beránková)

Ohlédnutí
Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terezy Novákové (Alena Schauerová)
K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Ladislav Vašek pětasedmdesátiletý (Karel Pavlištík)
Pozdrav Aničce Maděričové (Jaromír Nečas)

Konference
Mezinárodní konference o díle Ludvíka Kuby (Ivan Dorovský)

Výstavy
Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti (Eva Večerková)
"Listy za vyučenou" v mázhauzu plzeňské radnice (Marta Ulrychová)
Finové a moravské kraslice (Hana Dvořáková)

Zprávy
Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu aneb Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii (Jarmila Pechová)
Litva v době referenda (Miroslav Válka)

Festivaly, koncerty
Myjava 2003 (Jan Blahůšek)
"My Blue" André Ochodla v plzeňské Velké synagoze (Marta Ulrychová)

Recenze
M. Kováč - A. B. Mann (ed.): Boh všetko vidí. O Del sa dikhel (Zdeňka Machálková)
O. Benvenuti: Altes Handwerk (Daniel Drápala)
E. Večerková: Kraslice na Moravě (Jarmila Pechová)
Z. Bláha: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů (Marta Ulrychová)
F. Bartoš: Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (Jan Blahůšek)

Glosy, sdělení
Kam s nimi? (Jaromír Nečas)
Istanbulská deklarace

Resumé


Spolky a lidová kultura

Pozici českých spolků na Moravě se věnuje Karel Altman v článku „České spolky na Moravě a lidová kultura“, podobnou otázkou ale tentokrát na konkrétním příkladě se zabývá Eva Večerková - „Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku).“. Irena Štěpánová předkládá studii o pražském ženském tělocvičném spolku v poslední třetině 19. a na počátku 20. století „Ženskost v díle ženském. Počátky spolku „cvičících se“ paní a dívek.“. Stejné historické období, ale naopak v Brně, zachycuje Lenka Nováková v popisu činnosti spolku Vesna - „Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity.“. Tematický blok studií zakončuje Karel Pavlištík s příspěvkem o společenské funkci Sboru dobrovolných hasičů v prostředí tradičního venkova na konci 19. a v průběhu 20. století „Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku“.

V rubrice Ohlédnutí jsou zařazeny články Aleny Schauerové - „Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terézy Novákové“ a Michaely Benešové - „K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru“.
Společenská kronika připomíná jubilea tanečníka a tanečního pedagoga Ladislava Vaška (nar. 1928) a osobnosti v oblasti folklorního hnutí Anny Maděričové (nar. 1943). Další pravidelné rubriky jsou věnovány zprávám z konferencí, výstav, zahraničních cest, festivalů a koncertů a recenzím nových knih.
V závěru je otištěna tzv. Istanbulská deklarace, kterou v roce 2002 přijali ministři kultury zemí UNESCO k problematice nehmotného kulturního dědictví.

Příloha NR č. 17: Bibliografie národopisných aktualit 1964-1990.

Společenská kronika
Jaromír Nečas
Glosy, sdělení
Konference
Ivan Dorovský
Výstavy
Eva Večerková
Výstavy
Marta Ulrychová
Výstavy
Hana Dvořáková
Zprávy
Jarmila Pechová
Zprávy
Miroslav Válka
Studie
Karel Altman
Festivaly, koncerty
Jan Blahůšek
Studie
Eva Večerková
Festivaly, koncerty
Marta Ulrychová
Studie
Irena Štěpánová
Recenze
Zdeňka Machálková
Studie
Lenka Nováková
Recenze
Daniel Drápala
Studie
Karel Pavlištík
Recenze
Jarmila Pechová
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze
Marta Ulrychová
Ohlédnutí
Alena Schauerová
Recenze
Jan Blahůšek
Ohlédnutí
Michaela Benešová
Glosy, sdělení
Jaromír Nečas
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Glosy, sdělení
Pozdrav Aničce Maděričové
Resumé
Mezinárodní konference o díle Ludvíka Kuby
Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti
"Listy za vyučenou" v mázhauzu plzeňské radnice
Finové a moravské kraslice
Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu aneb Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii
Litva v době referenda
České spolky na Moravě a lidová kultura
Myjava 2003
id článku: 522
9929
9928
9927
9926
9925