Národopisná revue 3/2003

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3/2003

Vloženo: 11. 9. 2003
OBSAH

Studie
České spolky na Moravě a lidová kultura (Karel Altman)
Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku) (Eva Večerková)
Ženskost v díle ženském. Počátky spolku "cvičících se" paní a dívek (Irena Štěpánová)
Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity (Lenka Nováková)
Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku (Karel Pavlištík)

Fotografická zastavení
Všechno už tu bylo... (Helena Beránková)

Ohlédnutí
Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terezy Novákové (Alena Schauerová)
K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru (Michaela Benešová)

Společenská kronika
Ladislav Vašek pětasedmdesátiletý (Karel Pavlištík)
Pozdrav Aničce Maděričové (Jaromír Nečas)

Konference
Mezinárodní konference o díle Ludvíka Kuby (Ivan Dorovský)

Výstavy
Vánoční výstava o koledě a koledování v Uherském Hradišti (Eva Večerková)
"Listy za vyučenou" v mázhauzu plzeňské radnice (Marta Ulrychová)
Finové a moravské kraslice (Hana Dvořáková)

Zprávy
Kontakty s Pracovní společností vyškovského jazykového ostrůvku v Německu aneb Moderní komunikační a výzkumné metody v etnografii (Jarmila Pechová)
Litva v době referenda (Miroslav Válka)

Festivaly, koncerty
Myjava 2003 (Jan Blahůšek)
"My Blue" André Ochodla v plzeňské Velké synagoze (Marta Ulrychová)

Recenze
M. Kováč - A. B. Mann (ed.): Boh všetko vidí. O Del sa dikhel (Zdeňka Machálková)
O. Benvenuti: Altes Handwerk (Daniel Drápala)
E. Večerková: Kraslice na Moravě (Jarmila Pechová)
Z. Bláha: Úsměvné a láskyplné písničky plzeňských seveřanů (Marta Ulrychová)
F. Bartoš: Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými (Jan Blahůšek)

Glosy, sdělení
Kam s nimi? (Jaromír Nečas)
Istanbulská deklarace

Resumé


Spolky a lidová kultura

Pozici českých spolků na Moravě se věnuje Karel Altman v článku „České spolky na Moravě a lidová kultura“, podobnou otázkou ale tentokrát na konkrétním příkladě se zabývá Eva Večerková - „Lidová kultura v činnosti republikánského dorostu na Moravě (ve světle dobového tisku).“. Irena Štěpánová předkládá studii o pražském ženském tělocvičném spolku v poslední třetině 19. a na počátku 20. století „Ženskost v díle ženském. Počátky spolku „cvičících se“ paní a dívek.“. Stejné historické období, ale naopak v Brně, zachycuje Lenka Nováková v popisu činnosti spolku Vesna - „Spolek Vesna a jeho národopisné aktivity.“. Tematický blok studií zakončuje Karel Pavlištík s příspěvkem o společenské funkci Sboru dobrovolných hasičů v prostředí tradičního venkova na konci 19. a v průběhu 20. století „Sbor dobrovolných hasičů, významný fenomén v procesu formování společenského života v obci a v transformaci tradičních zvykoslovných aktivit na Zlínsku“.

V rubrice Ohlédnutí jsou zařazeny články Aleny Schauerové - „Národopisné ohlédnutí ke dvojímu jubileu Terézy Novákové“ a Michaely Benešové - „K 50. výročí založení Plzeňského lidového souboru“.
Společenská kronika připomíná jubilea tanečníka a tanečního pedagoga Ladislava Vaška (nar. 1928) a osobnosti v oblasti folklorního hnutí Anny Maděričové (nar. 1943). Další pravidelné rubriky jsou věnovány zprávám z konferencí, výstav, zahraničních cest, festivalů a koncertů a recenzím nových knih.
V závěru je otištěna tzv. Istanbulská deklarace, kterou v roce 2002 přijali ministři kultury zemí UNESCO k problematice nehmotného kulturního dědictví.

Příloha NR č. 17: Bibliografie národopisných aktualit 1964-1990.