Journal of Ethnography 3-4/2000

No. 4, Vol. 10 (2000)

Date of publishing: 11. 12. 2000
Journal in PDF
Content

Články a studie
Urbánna antropológia: áno či nie? (Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie) (Alexandra Bitušíková)
Symbolické významy v městském prostředí - Berlín (Zdeněk Uherek)
K výzkumu způsobů sdružování obyvatel Brna (Karel Altman)
Dům U Sedmi Švábů v Brně. (Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě (Pavla Stöhrová)
Mestské prostredie - miesto útlmu a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby (Peter Michalovič)
Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. (Pojmoslovná sonda) (Richard Jeřábek)
Žitkovské bohyně (Dagmar Pintířová)

Fotografická příloha
Jan Beran: Docela všední, obyčejný den (Jiřina Košíková)

Proměny tradice
Znovu objevované drátenictví (Daniel Drápala)
Kulturně společenské aktivity současné vesnice (Miroslav Válka)

Společenská kronika
Martě Šrámkové k narozeninám (Andrea Zobačová)
Unce Čumpelíkové vše dobré (Karel Pavlištík)
Pětasedmdesátník Zdeněk Mišurec (Josef Jančář)
Zpěvák s drahokamem v hrdle. (K sedmdesátinám Luboše Holého) (Antonín Micka)
Jubileum Olgy Hrabalové (Jana Pospíšilová)
Za Jožkou Kobzíkem (Jaromír Nečas)

Konference
Sympózium Lokální společnosti v terénních výzkumech (Hana Hlôšková)
Antropologické sympozium v Nečtinách (Jana Nosková)
21. etnochoreologická konference ICTM v Chorvatsku (Hannah Laudová)

Výstavy
Mé tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity (Jiřina Veselská)

Festivaly
Strážnice 2000 (Lubomír Tyllner)
Podlaski Jarmark Folkloru (Eva Pavlíková)
Aquilejské slavnosti v Itálii 2000 (Jan Krist)
Šumperský mezinárodní folklorní festival (Josef Jančář)
Zielona Góra 2000 (Jan Miroslav Krist)
XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)

Recenze
C. Geertz: Interpretace kultury (Josef Jančář)
V. Macura: Český sen (Andrea Zobačová)
M. Toncrová: Lidové písně z moravského Horácka (Věra Frolcová)
A. Dular: Modeli za modrotisk (Jarmila Pechová)
Etnologické rozpravy 1/98 - 2/98 (Bohuslav Beneš)
CD Chvála českých dud (Michaela Benešová)
CD Písničky z malířovy palety (Helena Bretfeldová)
CD Valaské pěsničky (Helena Bretfeldová)

Resumé
Ročníkový obsah


The current issue of the Journal of Ethnography deals with two topics: the environmental urban research, and the birth of three ethnographic regions of Moravia.

Alexandra Bitušíková offers in her study a comprehensive view on the questions of the urban anthropology (The Urban Anthropology: yes or no? Theoretical questions concerning the development of the urban anthropology). Zdeněk Uherek presents specific studies of the urban history using an example of a newly built Postdam Square in Berlin (The Symbolic Meanings in an Urban Environment: Berlin). Karel Altman deals with interhuman and intergroup relations within a big city (Exploring How the Brno Inhabitants Gather). Pavla Stöhrová is interested in the urban environment as well (The Seven Roaches House: A Preliminary Report on the Research of Urban Housing). Peter Michalovič focuses on folk music traditions in a small town (The Town Environment: the Place of the Decline and/or Revitalization of Folk Music).

Richard Jeřábek presents in his study an outline of the historical formation of three ethnographic regions of Moravia (Zálesí - Kopanice - Horňácko of the 18th and 19th Centuries; Focusing on Terminology). Dagmar Pintířová focuses in her specific ethnographic study on folk magic (The Godesses of Žitková).

The photo supplement brings the work of a Brno photographer Jan Beran (born 1913). The Tradition Transformation column deals with a rediscovery of a traditional hand technique: tinkerware. The next entry is a contribution on the cultural and historical activities of the contemporary village. The Social Chronicle remembers the birthdays of the Slovak folklorist Marta Šrámková (b. 1935), the dance folklorist Barbora Čumpelíková (b. 1930), the ethnographer Zdeněk Mišurec (b. 1925), the folk singer Luboš Holý (b. 1930), and the ethnomusicologist Olga Hrabalová (b. 1930). Other regular columns deal with conference and exhibition news, festivals, concerts, and CD and book reviews.

id článku: 2298
9934
9933
9932
9931
9860