Národopisná revue 3-4/2000

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3-4/2000

Vloženo: 11. 12. 2000
OBSAH

Články a studie
Urbánna antropológia: áno či nie? (Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie) (Alexandra Bitušíková)
Symbolické významy v městském prostředí - Berlín (Zdeněk Uherek)
K výzkumu způsobů sdružování obyvatel Brna (Karel Altman)
Dům U Sedmi Švábů v Brně. (Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě (Pavla Stöhrová)
Mestské prostredie - miesto útlmu a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby (Peter Michalovič)
Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. (Pojmoslovná sonda) (Richard Jeřábek)
Žitkovské bohyně (Dagmar Pintířová)

Fotografická příloha
Jan Beran: Docela všední, obyčejný den (Jiřina Košíková)

Proměny tradice
Znovu objevované drátenictví (Daniel Drápala)
Kulturně společenské aktivity současné vesnice (Miroslav Válka)

Společenská kronika
Martě Šrámkové k narozeninám (Andrea Zobačová)
Unce Čumpelíkové vše dobré (Karel Pavlištík)
Pětasedmdesátník Zdeněk Mišurec (Josef Jančář)
Zpěvák s drahokamem v hrdle. (K sedmdesátinám Luboše Holého) (Antonín Micka)
Jubileum Olgy Hrabalové (Jana Pospíšilová)
Za Jožkou Kobzíkem (Jaromír Nečas)

Konference
Sympózium Lokální společnosti v terénních výzkumech (Hana Hlôšková)
Antropologické sympozium v Nečtinách (Jana Nosková)
21. etnochoreologická konference ICTM v Chorvatsku (Hannah Laudová)

Výstavy
Mé tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity (Jiřina Veselská)

Festivaly
Strážnice 2000 (Lubomír Tyllner)
Podlaski Jarmark Folkloru (Eva Pavlíková)
Aquilejské slavnosti v Itálii 2000 (Jan Krist)
Šumperský mezinárodní folklorní festival (Josef Jančář)
Zielona Góra 2000 (Jan Miroslav Krist)
XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)

Recenze
C. Geertz: Interpretace kultury (Josef Jančář)
V. Macura: Český sen (Andrea Zobačová)
M. Toncrová: Lidové písně z moravského Horácka (Věra Frolcová)
A. Dular: Modeli za modrotisk (Jarmila Pechová)
Etnologické rozpravy 1/98 - 2/98 (Bohuslav Beneš)
CD Chvála českých dud (Michaela Benešová)
CD Písničky z malířovy palety (Helena Bretfeldová)
CD Valaské pěsničky (Helena Bretfeldová)

Resumé
Ročníkový obsah


Fotografická příloha
Jiřina Košíková
Festivaly
Josef Jančář
Proměny tradice
Daniel Drápala
Festivaly
Jan Miroslav Krist
Proměny tradice
Miroslav Válka
Festivaly
Josef Jančář
Společenská kronika
Andrea Zobačová
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Josef Jančář
Recenze
Věra Frolcová
Společenská kronika
Antonín Micka
Recenze
Jarmila Pechová
Společenská kronika
Jana Pospíšilová
Recenze
Bohuslav Beneš
Společenská kronika
Jaromír Nečas
Recenze
Michaela Benešová
Články a studie
Alexandra Bitušíková
Konference
Hana Hlôšková
Recenze
Helena Bretfeldová
Články a studie
Zdeněk Uherek
Konference
Jana Nosková
Recenze
Helena Bretfeldová
Články a studie
Karel Altman
Konference
Hannah Laudová
Recenze
Články a studie
Pavla Stöhrová
Výstavy
Jiřina Veselská
Recenze
Články a studie
Peter Michalovič
Festivaly
Lubomír Tyllner
Články a studie
Richard Jeřábek
Festivaly
Eva Pavlíková
Články a studie
Dagmar Pintířová
Festivaly
Jan Krist
Jan Beran: Docela všední, obyčejný den
Šumperský mezinárodní folklorní festival
Znovu objevované drátenictví
Zielona Góra 2000
Kulturně společenské aktivity současné vesnice
XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné
Martě Šrámkové k narozeninám
C. Geertz: Interpretace kultury
Unce Čumpelíkové vše dobré
V. Macura: Český sen
id článku: 511
9608
9607
9606
9605
9604