Národopisná revue 3-4/2000

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 3-4/2000

Vloženo: 11. 12. 2000
OBSAH

Články a studie
Urbánna antropológia: áno či nie? (Teoretické problémy vývinu urbánnej antropológie) (Alexandra Bitušíková)
Symbolické významy v městském prostředí - Berlín (Zdeněk Uherek)
K výzkumu způsobů sdružování obyvatel Brna (Karel Altman)
Dům U Sedmi Švábů v Brně. (Předběžná zpráva k výzkumu bydlení ve velkoměstě (Pavla Stöhrová)
Mestské prostredie - miesto útlmu a(le aj) revitalizácie ľudovej hudby (Peter Michalovič)
Zálesí - Kopanice - Horňácko v 18. a 19. století. (Pojmoslovná sonda) (Richard Jeřábek)
Žitkovské bohyně (Dagmar Pintířová)

Fotografická příloha
Jan Beran: Docela všední, obyčejný den (Jiřina Košíková)

Proměny tradice
Znovu objevované drátenictví (Daniel Drápala)
Kulturně společenské aktivity současné vesnice (Miroslav Válka)

Společenská kronika
Martě Šrámkové k narozeninám (Andrea Zobačová)
Unce Čumpelíkové vše dobré (Karel Pavlištík)
Pětasedmdesátník Zdeněk Mišurec (Josef Jančář)
Zpěvák s drahokamem v hrdle. (K sedmdesátinám Luboše Holého) (Antonín Micka)
Jubileum Olgy Hrabalové (Jana Pospíšilová)
Za Jožkou Kobzíkem (Jaromír Nečas)

Konference
Sympózium Lokální společnosti v terénních výzkumech (Hana Hlôšková)
Antropologické sympozium v Nečtinách (Jana Nosková)
21. etnochoreologická konference ICTM v Chorvatsku (Hannah Laudová)

Výstavy
Mé tibi dedico. Votivní dary v okruhu lidové religiozity (Jiřina Veselská)

Festivaly
Strážnice 2000 (Lubomír Tyllner)
Podlaski Jarmark Folkloru (Eva Pavlíková)
Aquilejské slavnosti v Itálii 2000 (Jan Krist)
Šumperský mezinárodní folklorní festival (Josef Jančář)
Zielona Góra 2000 (Jan Miroslav Krist)
XXXI. Slezské dny v Dolní Lomné (Josef Jančář)

Recenze
C. Geertz: Interpretace kultury (Josef Jančář)
V. Macura: Český sen (Andrea Zobačová)
M. Toncrová: Lidové písně z moravského Horácka (Věra Frolcová)
A. Dular: Modeli za modrotisk (Jarmila Pechová)
Etnologické rozpravy 1/98 - 2/98 (Bohuslav Beneš)
CD Chvála českých dud (Michaela Benešová)
CD Písničky z malířovy palety (Helena Bretfeldová)
CD Valaské pěsničky (Helena Bretfeldová)

Resumé
Ročníkový obsah