Journal of Ethnography 4/2001

No. 4, Vol. 11 (2001)

Date of publishing: 11. 12. 2001
Journal in PDF
Content

Články a studie
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude. (Bohuslav Beneš)
Lokálne kultury v globálnej dedine (Alexandra Bitušíková)
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě (Miroslav Válka)
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu? (Gero Fischer)

Proměny tradice
Zpívání - kosecké písně (Miloslav Hrdý)
Lahodná senoseč v Bílých Karpatech. (Agroturistika v praxi) (Jan Blahůšek)
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí (Martin Šimša)

Společenská kronika
Jubilant Oskar Elschek (Lýdia Mikušová)
Trojí zastavení Miloše Melzera (Miroslav Válka)
Iva Heroldová, 75 let (Zdeněk Uherek)
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova (Michaela Benešová)

Konference
Pátý SemEthnos v Szegedu (Jana Nosková)
Ethnological Approaches in the New Millenium (Eva Krekovičová)

Festivaly, přehlídky
Rožnovské slavnosti v roce "jedna" (Martin Šimša)
Oravská gajdovačka 2001 (Michaela Benešová)

Zprávy
Úvaha hrobníka Umění a řemesel (Ondřej Sekora)

Recenze
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III (Jarmila Pechová)
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Josef Jančář)
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků (Miroslav Válka)
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures (Alena Křížová)
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (Eva Krekovičová)
V. Špirková: Židovská komunita v Plzni (Marta Ulrychová)
New Routes. A World of Music from Britain (Irena Přibylová)
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma (Karel Pavlištík)
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD (Marta Ulrychová)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Ročníkový obsah
Resumé


The Journal of Ethnography 4/2001 focuses on one theme, the selected issues of ethnology as related toward environmentalism. In his article, Bohuslav Beneš tries to outline basic features of rural tourism (Rural tourism, agro-tourism, agro-folklorism, and folk tradition; Some thoughts on what used to be and what is going to be.). Alexandra Bitušíková deals with tourism in relation toward local cultures and mutual links with global trends. (On local cultures in a global village). Miroslav Válka brings specific examples of the changes in rural life in the Czech lands, which are part of the effort to preserve local culture (Contemporary countryside and its way toward cultural identity). Gero Fischer thinks about possibilities of agro-tourism in the Czech locations in Romania (Some thoughts on agro-tourism. Is there a chance for the Czech villages in the Romanian Banat?).

The Transformation Tradition column brings materials concerning a newly born social-cultural opportunity to mow meadows in Buchlovice, south Moravia, and focuses on haymaking in the White Carpathian Mountains (an actual agro-tourism) as well. There is also the final part of the article on a new tradition of making moonshine in the column. The Social Chronicle column is devoted to several anniversaries, of the Slovak musicologist and ethnomusicologist Oskar Elschek (born 1931), ethnologist Miloš Melzer (born 1941), and ethnologist Iva Heroldová (born 1926). It also brings the obituary of the musician Václav Kupilík (1946-2001) from the folklore movement region of Chodsko. The newsletter offers conference and festival news, book reviews, and a selected bibliography of the Czech books with ethnography topics published in 1999 as well.

id článku: 2277
9934
9933
9932
9931
9860