Národopisná revue 4/2001

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2001

Vloženo: 11. 12. 2001
OBSAH

Články a studie
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude. (Bohuslav Beneš)
Lokálne kultury v globálnej dedine (Alexandra Bitušíková)
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě (Miroslav Válka)
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu? (Gero Fischer)

Proměny tradice
Zpívání - kosecké písně (Miloslav Hrdý)
Lahodná senoseč v Bílých Karpatech. (Agroturistika v praxi) (Jan Blahůšek)
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí (Martin Šimša)

Společenská kronika
Jubilant Oskar Elschek (Lýdia Mikušová)
Trojí zastavení Miloše Melzera (Miroslav Válka)
Iva Heroldová, 75 let (Zdeněk Uherek)
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova (Michaela Benešová)

Konference
Pátý SemEthnos v Szegedu (Jana Nosková)
Ethnological Approaches in the New Millenium (Eva Krekovičová)

Festivaly, přehlídky
Rožnovské slavnosti v roce "jedna" (Martin Šimša)
Oravská gajdovačka 2001 (Michaela Benešová)

Zprávy
Úvaha hrobníka Umění a řemesel (Ondřej Sekora)

Recenze
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III (Jarmila Pechová)
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Josef Jančář)
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků (Miroslav Válka)
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures (Alena Křížová)
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (Eva Krekovičová)
V. Špirková: Židovská komunita v Plzni (Marta Ulrychová)
New Routes. A World of Music from Britain (Irena Přibylová)
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma (Karel Pavlištík)
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD (Marta Ulrychová)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Ročníkový obsah
Resumé


Proměny tradice
Martin Šimša
Recenze
Irena Přibylová
Společenská kronika
Lýdia Mikušová
Recenze
Karel Pavlištík
Společenská kronika
Miroslav Válka
Recenze
Marta Ulrychová
Společenská kronika
Zdeněk Uherek
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Michaela Benešová
Recenze
Konference
Jana Nosková
Recenze
Konference
Eva Krekovičová
Festivaly, přehlídky
Martin Šimša
Festivaly, přehlídky
Michaela Benešová
Zprávy
Ondřej Sekora
Články a studie
Bohuslav Beneš
Recenze
Jarmila Pechová
Články a studie
Alexandra Bitušíková
Recenze
Josef Jančář
Články a studie
Miroslav Válka
Recenze
Miroslav Válka
Články a studie
Gero Fischer
Recenze
Alena Křížová
Proměny tradice
Miloslav Hrdý
Recenze
Eva Krekovičová
Proměny tradice
Jan Blahůšek
Recenze
Marta Ulrychová
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí
New Routes. A World of Music from Britain
Jubilant Oskar Elschek
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma
Trojí zastavení Miloše Melzera
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD
Iva Heroldová, 75 let
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova
Ročníkový obsah
id článku: 515
9608
9607
9606
9605
9604