Národopisná revue 4/2001

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2001

Vloženo: 11. 12. 2001
OBSAH

Články a studie
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude. (Bohuslav Beneš)
Lokálne kultury v globálnej dedine (Alexandra Bitušíková)
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě (Miroslav Válka)
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu? (Gero Fischer)

Proměny tradice
Zpívání - kosecké písně (Miloslav Hrdý)
Lahodná senoseč v Bílých Karpatech. (Agroturistika v praxi) (Jan Blahůšek)
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí (Martin Šimša)

Společenská kronika
Jubilant Oskar Elschek (Lýdia Mikušová)
Trojí zastavení Miloše Melzera (Miroslav Válka)
Iva Heroldová, 75 let (Zdeněk Uherek)
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova (Michaela Benešová)

Konference
Pátý SemEthnos v Szegedu (Jana Nosková)
Ethnological Approaches in the New Millenium (Eva Krekovičová)

Festivaly, přehlídky
Rožnovské slavnosti v roce "jedna" (Martin Šimša)
Oravská gajdovačka 2001 (Michaela Benešová)

Zprávy
Úvaha hrobníka Umění a řemesel (Ondřej Sekora)

Recenze
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III (Jarmila Pechová)
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Josef Jančář)
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků (Miroslav Válka)
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures (Alena Křížová)
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (Eva Krekovičová)
V. Špirková: Židovská komunita v Plzni (Marta Ulrychová)
New Routes. A World of Music from Britain (Irena Přibylová)
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma (Karel Pavlištík)
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD (Marta Ulrychová)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Ročníkový obsah
Resumé