Národopisná revue 4/2001

Č. 4, roč. 11 (2001)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2001
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude. (Bohuslav Beneš)
Lokálne kultury v globálnej dedine (Alexandra Bitušíková)
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě (Miroslav Válka)
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu? (Gero Fischer)

Proměny tradice
Zpívání - kosecké písně (Miloslav Hrdý)
Lahodná senoseč v Bílých Karpatech. (Agroturistika v praxi) (Jan Blahůšek)
Rozšíření palíren v politickém okrese Valašské Meziříčí (Martin Šimša)

Společenská kronika
Jubilant Oskar Elschek (Lýdia Mikušová)
Trojí zastavení Miloše Melzera (Miroslav Válka)
Iva Heroldová, 75 let (Zdeněk Uherek)
Odešel Václav Kupilík, muzikant a organizátor ze Spáňova (Michaela Benešová)

Konference
Pátý SemEthnos v Szegedu (Jana Nosková)
Ethnological Approaches in the New Millenium (Eva Krekovičová)

Festivaly, přehlídky
Rožnovské slavnosti v roce "jedna" (Martin Šimša)
Oravská gajdovačka 2001 (Michaela Benešová)

Zprávy
Úvaha hrobníka Umění a řemesel (Ondřej Sekora)

Recenze
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III (Jarmila Pechová)
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ (Josef Jančář)
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků (Miroslav Válka)
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures (Alena Křížová)
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách (Eva Krekovičová)
V. Špirková: Židovská komunita v Plzni (Marta Ulrychová)
New Routes. A World of Music from Britain (Irena Přibylová)
J. Holcman: Týden co týden. M. Holcmanová: Vitajte doma (Karel Pavlištík)
Vlastislav Matoušek - Kaligrafie. CD (Marta Ulrychová)
Výběrový soupis českých publikací souvisejících s národopisnou tematikou (Andrea Zobačová)

Ročníkový obsah
Resumé


Články a studie
Bohuslav Beneš
Recenze
Jarmila Pechová
Články a studie
Alexandra Bitušíková
Recenze
Josef Jančář
Články a studie
Miroslav Válka
Recenze
Miroslav Válka
Články a studie
Gero Fischer
Recenze
Alena Křížová
Proměny tradice
Miloslav Hrdý
Recenze
Eva Krekovičová
Proměny tradice
Jan Blahůšek
Recenze
Marta Ulrychová
Proměny tradice
Martin Šimša
Recenze
Irena Přibylová
Společenská kronika
Lýdia Mikušová
Recenze
Karel Pavlištík
Společenská kronika
Miroslav Válka
Recenze
Marta Ulrychová
Společenská kronika
Zdeněk Uherek
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Michaela Benešová
Recenze
Konference
Jana Nosková
Recenze
Konference
Eva Krekovičová
Festivaly, přehlídky
Martin Šimša
Festivaly, přehlídky
Michaela Benešová
Zprávy
Ondřej Sekora
Venkovská turistika, agroturistika, agrofolklorismus a lidová tradice. Úvahy o tom, co bylo a co bude.
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III
Lokálne kultury v globálnej dedine
L. Holý: Malý český člověk a skvělý český národ
Současný venkov a jeho cesta ke kulturní identitě
M. Lapka - M. Gottlieb: Rolník a krajina. Kapitoly ze života soukromých rolníků
Úvahy nad agroturistikou. Šance pro české vesnice v rumunském Banátu?
N. G. Brekke (ed.): From Academie Art to Popular Pictures
Zpívání - kosecké písně
Od folklóru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách
id článku: 515
9859
9790
9789
9788
9787