Journal of Ethnography 4/2002

No. 4, Vol. 12 (2002)

Date of publishing: 11. 12. 2002
Journal in PDF
Content

Články a studie
Vyprávění ve městě jako specifický druh narace (Marta Šrámková)
Ústní tradice trochu jinak aneb Jak se Honzík učil latinsky (Dagmar Klímová)
Gašparko eště žije. K tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku (Juraj Hamar)

Fotografická příloha
Královničky v podání frekventantek Vesny (Helena Beránková)

Proměny tradice
O dudáckých muzikách na Chodsku po 2. světové válce (Vladimír Baier)
Modrotiskové formy z Holancovy barvírny v Ivanovicích na Hané (Jarmila Pechová)

Společenská kronika
Zdravice Josefu Vařekovi (Miroslav Válka)
Životní jubileum Luďka Štěpána (Miroslav Válka)
Amari Eva (K jubileu Evy Davidové) (Ctibor Nečas)
Václav Maňas mladší se potatil (Stanislav Pěnčík)

Festivaly
Festival Folklore Bizian (Eva Románková)
Festival ľudovej kultúry v Kokave nad Rimavicou - Koliesko 2002 (Hana Hlôšková)
Strakonice 2002 (Zdeněk Mišurec)

Konference
Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (Lucie Uhlíková)

Zprávy
Málo známé muzeum lidové kultury v Sudetech (Jitka Matuszková)
Valné shromáždění Národopisné společnosti 2002 (Miroslav Válka)

Recenze
Těšínsko 3 a 4 (Richard Jeřábek)
J. Čechurová: Česká politická pravice (Andrea Zobačová)
K. Ribenis: Eesti rahvaluule bibliograafia (1993 - 2000) (Richard Jeřábek)
A. Vondrušková: Drátenictví (Josef Jančář)
P. Salner: (Môj) židovský humor. (Židovský vtip ako faktor identity) (Bohuslav Beneš)
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky (Daniel Drápala)
Na besedě ve Slováckém krúžku (Václav Štěpánek)
CD Vlachicka djila (Marta Ulrychová)
Teagrass - "Večírek" (Jaromír Nečas)

Polemika
Na hrubou díru hrubá záplata (Richard Jeřábek)

Články a studie
Dovoľujeme si Vám oznámiť... (K novobým svadobným tradíciám) (Jolana Darulová, Katarína Koštialová)

Ročníkový obsah
Resumé


The Journal of Ethnography 4/2002 deals with broad questions of folklore, specially oral folklore. Marta Šrámková in her article defines urban narrative and its position within oral folklore (Urban Narrative A Special Kind of Narration). Jolana Darulová and Katarína Koštialová focus on marriage announcements and congratulation wires. They perceive them as a new phenomenon, which has replaced an oral custom of personal invitations to wedding ceremonies and receptions (,,We Are Happy To Announce....", or, On Modern Wedding Traditions). Dagmar Klímová used her own experience to comment on reflection of language education as it is found in oral expression of certain groups of people (A Different View on Oral Tradition, or, How Little Johnny Learnt Latin). Juraj Hamar shows basic historical issues of the Slovak puppet theatre (Punch Has Been Still Living. On Traditional Puppet Theatre In Slovakia).

The photography supplement goes back to the late 19th century: it introduces pictures of the little queen girl's dance as performed by participants in Vesna Club in Brno. The Transformation Tradition column offers articles on bagpipe bands in the region of Chodsko after WWII (by Vladimír Baier), and on blueprint forms of Ivanovice na Hané (by Jarmila Pechová). Social Chronicle remembers anniversaries of Luděk Štepán (b. 1932), researcher of folk architecture; Eva Davidová (b. 1932), ethnologist and Romanist; and Václav Maňas (b. 1942), bandleader of a brass band. Other regular columns offer news from folklore festivals, academic activities, and book and CD reviews.

id článku: 2251
9860