Národopisná revue 4/2002

Č. 4, roč. 12 (2002)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2002
PDF
celého čísla
OBSAH

Články a studie
Vyprávění ve městě jako specifický druh narace (Marta Šrámková)
Dovoľujeme si Vám oznámiť... (K novobým svadobným tradíciám) (Jolana Darulová, Katarína Koštialová)
Ústní tradice trochu jinak aneb Jak se Honzík učil latinsky (Dagmar Klímová)
Gašparko eště žije. K tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku (Juraj Hamar)

Fotografická příloha
Královničky v podání frekventantek Vesny (Helena Beránková)

Proměny tradice
O dudáckých muzikách na Chodsku po 2. světové válce (Vladimír Baier)
Modrotiskové formy z Holancovy barvírny v Ivanovicích na Hané (Jarmila Pechová)

Společenská kronika
Zdravice Josefu Vařekovi (Miroslav Válka)
Životní jubileum Luďka Štěpána (Miroslav Válka)
Amari Eva (K jubileu Evy Davidové) (Ctibor Nečas)
Václav Maňas mladší se potatil (Stanislav Pěnčík)

Festivaly
Festival Folklore Bizian (Eva Románková)
Festival ľudovej kultúry v Kokave nad Rimavicou - Koliesko 2002 (Hana Hlôšková)
Strakonice 2002 (Zdeněk Mišurec)

Konference
Péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (Lucie Uhlíková)

Zprávy
Málo známé muzeum lidové kultury v Sudetech (Jitka Matuszková)
Valné shromáždění Národopisné společnosti 2002 (Miroslav Válka)

Recenze
Těšínsko 3 a 4 (Richard Jeřábek)
J. Čechurová: Česká politická pravice (Andrea Zobačová)
K. Ribenis: Eesti rahvaluule bibliograafia (1993 - 2000) (Richard Jeřábek)
A. Vondrušková: Drátenictví (Josef Jančář)
P. Salner: (Môj) židovský humor. (Židovský vtip ako faktor identity) (Bohuslav Beneš)
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky (Daniel Drápala)
Na besedě ve Slováckém krúžku (Václav Štěpánek)
CD Vlachicka djila (Marta Ulrychová)
Teagrass - "Večírek" (Jaromír Nečas)

Polemika
Na hrubou díru hrubá záplata (Richard Jeřábek)

Ročníkový obsah
Resumé


Slovesná folkloristika a slovesné projevy

Marta Šrámková charakterizuje městské vyprávění a jeho postavení v rámci slovesné folkloristiky  příspěvkem „Vyprávění ve městě jako specifický druh narace“. Jolana Darulová a Katarína Koštialová přinášejí téma svatebních oznámení a blahopřejných telegramů jako nového fenoménu, který nahradil zvyk ústního a osobního zvaní na svatbu - „Dovoľujeme si vám oznámiť … (K novodobým svadobným tradíciám)“. Osobní postřehy k odrazu jazykové vzdělanosti v ústním projevu určitých skupin obyvatel zpracovala Dagmar Klímová v příspěvku „Ústní tradice trochu jinak aneb Jak se Honzík učil latinsky“. Juraj Hamar načrtl základní historické body slovenského loutkového divadla – „Gašparko eště žije. K tradičnému bábkovému divadlu na Slovensku“.

V Proměnách tradice se objevují příspěvky o dudáckých muzikách na Chodsku po 2. světové válce (Vladimír Baier) a modrotiskových formách z Ivanovic na Hané (Jarmila Pechová). Rubrika Fotografická zastavení se ohlíží za fotografiemi z předvádění obřadního dívčího tance královničky v podání frekventantek spolku Vesna v Brně koncem 19. století. Společenská kronika připomíná jubilea badatele v oblasti lidového stavitelství Luďka Štěpána (nar. 1932), etnoložky a romistky Evy Davidové (nar. 1932) a kapelníka dechové hudby Václava Maňase (nar. 1942). Další pravidelné rubriky přinášejí zprávy z folklorních festivalů, odborného dění, recenze knih a CD.

Bibliografická příloha NR č. 16: Jaroslav Markl (1931–1985) - etnomuzikolog, folklorista, sběratel lidových písní

Proměny tradice
Jarmila Pechová
Recenze
Daniel Drápala
Společenská kronika
Miroslav Válka
Recenze
Václav Štěpánek
Společenská kronika
Miroslav Válka
Recenze
Marta Ulrychová
Společenská kronika
Ctibor Nečas
Recenze
Jaromír Nečas
Společenská kronika
Stanislav Pěnčík
Polemika
Richard Jeřábek
Festivaly
Eva Románková
Polemika
Festivaly
Hana Hlôšková
Polemika
Festivaly
Zdeněk Mišurec
Články a studie
Jolana Darulová, Katarína Koštialová
Konference
Lucie Uhlíková
Zprávy
Jitka Matuszková
Zprávy
Miroslav Válka
Recenze
Richard Jeřábek
Články a studie
Dagmar Klímová
Recenze
Andrea Zobačová
Články a studie
Juraj Hamar
Recenze
Richard Jeřábek
Fotografická příloha
Helena Beránková
Recenze
Josef Jančář
Proměny tradice
Vladimír Baier
Recenze
Bohuslav Beneš
Články a studie
Marta Šrámková
Vyprávění ve městě jako specifický druh narace
Modrotiskové formy z Holancovy barvírny v Ivanovicích na Hané
Z Čech do Vídně. Životní vzpomínky kováře Josefa Pšeničky
Zdravice Josefu Vařekovi
Na besedě ve Slováckém krúžku
Životní jubileum Luďka Štěpána
CD Vlachicka djila
Amari Eva (K jubileu Evy Davidové)
Teagrass - "Večírek"
Václav Maňas mladší se potatil
id článku: 519
9929
9928
9927
9926
9925