Journal of Ethnology 2/2005

No. 2, Vol. 15 (2005)

Date of publishing: 11. 3. 2005
Journal in PDF
Content

Studie
Diskursy o dětství v době post-socialismu (Igor Nosál)
"Cudzia krajina s neznámým jazykom...". Možné hranice staroby (Ľubica Herzánová)
"Drobné, malé, neškodné". Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite (Andrea Šalingová)
Kořeny - genderový výzkum zaměřený na romské ženy (Jana Poláková, Helena Danielová)

Fotografická zastavení
"Púšťali na staříčka průvan..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" (Daniel Drápala)
Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera (Jaroslav Fiala)

Společenská kronika
Václav Harnoš slaví pětasedmdesátiny (Antonín Mička)
Nad rovem hudce Emila Miškeříka (Dušan Holý)
Jak jsme poznali a zažili Jaroslava Juráška (Jaromír Nečas, Bohumil Smejkal, Karel Pavlištík, Dušan Holý)
Odešel Ludvík Kunz (Karel Pavlištík)

Diskuse
Nad televizním cyklem Folklorika (Jan Blahůšek)
Folklorika - magazín tradiční kultury (Eva Abramuszkinová Pavlíková)

Konference
Konference k počátkům našich muzeí (Alena Kalinová)
Seminář v Kollbachu (Jarmila Pechová)
Dudy a dudáci počtvrté v Rokycanech (Zdeněk Vejvoda)

Výstavy
Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice (Alena Křížová)
Přehlídka evropských etnologických muže v Lublani (Hana Dvořáková)
Vojna smutná a veselá (Marta Ulrychová)
Národopisná expozice ve Zlíně (Josef Jančář)

Recenze, zprávy
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a "technické" postupy (Jana Nosková)
M. Mušinka: Hlasy predkov (Petr Kalina)
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folklóru dnešních dětí (Andrea Zobačová)
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo (Miloš Melzer)
J. Jeroným: Cyril Höschl - Kde bydlí lidské duše (Josef Jančář)
Sušilovský rok 2004 na Moravě (Lenka Lubalová)

Resumé


Journal of Ethnography 2/2005 is focused on social groups. In his study, Igor Nosál deals with issues of childhood (“Discourses on Childhood in the Age of Postsocialism”); Ľubica Herzánová is interested in old age and growing old. What are the possible borders of old age? She has looked for the answer from several points of view, and also interviewed some inhabitants of Bratislava and Vienna (“The Trouble is that Old Age is not Interesting until One Gets there; a Foreign Country with Unknown Language”). Andrea Šalingová focuses on women-entrepreneurs in the Slovak countryside (“Tiny, Little, Harmless; Special Family Characteristics of being in Business in a Rural Location”). Jana Poláková and Helena Danielová inform about their gender research of Romany women, a project which is run by the Museum of Romany Culture in Brno (“The Roots; Gender Research of Romany Women”).

The picture supplement carries photo documents on old age and growing old, and questions the possibilities of such visual images. The Transferring Tradition column focuses on the production of birch-rods in the Moravian Wallachia, and follows its reflections in titles and names (writen by Daniel Drápala); it also focuses on the activities of collector and musician Vladimír Baier within folk music tradition in the region of Chodsko (written by Jaroslav Fiala). Social Chronicle notes the birthday of folk singer Václav Harnoš (b. 1930), and carries obituary notices: for folk musician Emil Miškeřík (1916-2004), folklorist and musician Jaroslav Jurášek (1925-2005), and ethnologist Ludvík Kunz (1914-2005). Apart from the regular conference and exhibition reports and book reviews, the discussion column focuses on the new form of Folklorika, the TV review on folk culture.

id článku: 2061
9934
9933
9932
9931
9860