Národopisná revue 2/2005

Č. 2, roč. 15 (2005)

Datum zveřejnění: 11. 3. 2005
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Diskursy o dětství v době post-socialismu (Igor Nosál)
"Cudzia krajina s neznámým jazykom...". Možné hranice staroby (Ľubica Herzánová)
"Drobné, malé, neškodné". Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite (Andrea Šalingová)
Kořeny - genderový výzkum zaměřený na romské ženy (Jana Poláková, Helena Danielová)

Fotografická zastavení
"Púšťali na staříčka průvan..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" (Daniel Drápala)
Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera (Jaroslav Fiala)

Společenská kronika
Václav Harnoš slaví pětasedmdesátiny (Antonín Mička)
Nad rovem hudce Emila Miškeříka (Dušan Holý)
Jak jsme poznali a zažili Jaroslava Juráška (Jaromír Nečas, Bohumil Smejkal, Karel Pavlištík, Dušan Holý)
Odešel Ludvík Kunz (Karel Pavlištík)

Diskuse
Nad televizním cyklem Folklorika (Jan Blahůšek)
Folklorika - magazín tradiční kultury (Eva Abramuszkinová Pavlíková)

Konference
Konference k počátkům našich muzeí (Alena Kalinová)
Seminář v Kollbachu (Jarmila Pechová)
Dudy a dudáci počtvrté v Rokycanech (Zdeněk Vejvoda)

Výstavy
Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice (Alena Křížová)
Přehlídka evropských etnologických muže v Lublani (Hana Dvořáková)
Vojna smutná a veselá (Marta Ulrychová)
Národopisná expozice ve Zlíně (Josef Jančář)

Recenze, zprávy
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a "technické" postupy (Jana Nosková)
M. Mušinka: Hlasy predkov (Petr Kalina)
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folklóru dnešních dětí (Andrea Zobačová)
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo (Miloš Melzer)
J. Jeroným: Cyril Höschl - Kde bydlí lidské duše (Josef Jančář)
Sušilovský rok 2004 na Moravě (Lenka Lubalová)

Resumé


Sociální skupiny

V úvodní studii se Igor Nosál zabývá Diskursy o dětství v době post-socialismu. Ľubica Herzánová se pojetím staroby ve článku Cudzia krajina s neznámym jazykom …“ Možné hranice staroby. Andrea Šalingová přednesla studii „Drobné, malé, neškodné.“ Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite. Jana Poláková a Helena Danielová se zabývaly romskou ženskou problematikou – Kořeny – genderový výzkum zaměřený na romské ženy.

Proměny tradice:
Daniel Drápala: Ke vzniku a významovým proměnám označení „metlář“.
Jaroslav Fiala: Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera.
Společenská kronika přinesla příspěvek k 60. narozeninám strážnického zpěváka Václava Harnoše (nar. 1930) a nekrology horňáckého hudce a zpěváka Emila Miškeříka (1916 – 2004), folkloristy a muzikanta Jaroslav Jurášek (1925 – 2005) a etnologa Ludvík Kunz (1914 – 2005).

Zprávy z konferencí:
„K počátkům našich muzeí“ (Muzeum města Brna, říjen 2004)
Setkání krajanů (Společnost vyškovského jazykového ostrůvku, listopad 2004, Kollbach)
„Dudy a dudáci“ (Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, únor 2005)

Výstavy:
„Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice“ (Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova, říjen 20004 – únor 2005)
„Evropská etnologická muzea“ (prosinec 2005, Lublaň, Slovinsko)
„Vojna veselá a smutná. Humor, trable, smrt, kamarádi, zbabělci a hrdinové“ (únor 2005, Plzeň)
Národopisná expozice „Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě“ (Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín)

Recenze:
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc 2003.
M. Mušinka: Hlasy predkov. Zvukové záznamy folkloru Zakarpatska z archívu Ivana Paňkevyča (1929, 1935). Prešov 2002.
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Brno 2003.
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo. Olomouc 2004.
J. Jeroným: Cyril Höschl – kde bydlí lidské duše. Praha 2004.
Zprávy: Sušilovský rok na Moravě.

Studie
Jana Poláková, Helena Danielová
Výstavy
Josef Jančář
Fotografická zastavení
Helena Beránková
Recenze, zprávy
Jana Nosková
Proměny tradice
Daniel Drápala
Recenze, zprávy
Petr Kalina
Proměny tradice
Jaroslav Fiala
Recenze, zprávy
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Antonín Mička
Recenze, zprávy
Miloš Melzer
Společenská kronika
Dušan Holý
Recenze, zprávy
Josef Jančář
Společenská kronika
Jaromír Nečas, Bohumil Smejkal, Karel Pavlištík, Dušan Holý
Recenze, zprávy
Lenka Lubalová
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Recenze, zprávy
Diskuse
Jan Blahůšek
Diskuse
Eva Abramuszkinová Pavlíková
Konference
Alena Kalinová
Konference
Jarmila Pechová
Konference
Zdeněk Vejvoda
Studie
Igor Nosál
Výstavy
Alena Křížová
Studie
Ľubica Herzánová
Výstavy
Hana Dvořáková
Studie
Andrea Šalingová
Výstavy
Marta Ulrychová
Kořeny - genderový výzkum zaměřený na romské ženy
Národopisná expozice ve Zlíně
"Púšťali na staříčka průvan..."
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a "technické" postupy
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář"
M. Mušinka: Hlasy predkov
Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folklóru dnešních dětí
Václav Harnoš slaví pětasedmdesátiny
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo
id článku: 529
9929
9928
9927
9926
9925