Národopisná revue 2/2005

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 2/2005

Vloženo: 11. 3. 2005
OBSAH

Studie
Diskursy o dětství v době post-socialismu (Igor Nosál)
"Cudzia krajina s neznámým jazykom...". Možné hranice staroby (Ľubica Herzánová)
"Drobné, malé, neškodné". Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite (Andrea Šalingová)
Kořeny - genderový výzkum zaměřený na romské ženy (Jana Poláková, Helena Danielová)

Fotografická zastavení
"Púšťali na staříčka průvan..." (Helena Beránková)

Proměny tradice
Ke vzniku a významovým proměnám označení "metlář" (Daniel Drápala)
Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera (Jaroslav Fiala)

Společenská kronika
Václav Harnoš slaví pětasedmdesátiny (Antonín Mička)
Nad rovem hudce Emila Miškeříka (Dušan Holý)
Jak jsme poznali a zažili Jaroslava Juráška (Jaromír Nečas, Bohumil Smejkal, Karel Pavlištík, Dušan Holý)
Odešel Ludvík Kunz (Karel Pavlištík)

Diskuse
Nad televizním cyklem Folklorika (Jan Blahůšek)
Folklorika - magazín tradiční kultury (Eva Abramuszkinová Pavlíková)

Konference
Konference k počátkům našich muzeí (Alena Kalinová)
Seminář v Kollbachu (Jarmila Pechová)
Dudy a dudáci počtvrté v Rokycanech (Zdeněk Vejvoda)

Výstavy
Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice (Alena Křížová)
Přehlídka evropských etnologických muže v Lublani (Hana Dvořáková)
Vojna smutná a veselá (Marta Ulrychová)
Národopisná expozice ve Zlíně (Josef Jančář)

Recenze, zprávy
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a "technické" postupy (Jana Nosková)
M. Mušinka: Hlasy predkov (Petr Kalina)
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folklóru dnešních dětí (Andrea Zobačová)
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo (Miloš Melzer)
J. Jeroným: Cyril Höschl - Kde bydlí lidské duše (Josef Jančář)
Sušilovský rok 2004 na Moravě (Lenka Lubalová)

Resumé


Sociální skupiny

V úvodní studii se Igor Nosál zabývá Diskursy o dětství v době post-socialismu. Ľubica Herzánová se pojetím staroby ve článku Cudzia krajina s neznámym jazykom …“ Možné hranice staroby. Andrea Šalingová přednesla studii „Drobné, malé, neškodné.“ Rodové špecifiká podnikania vo vidieckej lokalite. Jana Poláková a Helena Danielová se zabývaly romskou ženskou problematikou – Kořeny – genderový výzkum zaměřený na romské ženy.

Proměny tradice:
Daniel Drápala: Ke vzniku a významovým proměnám označení „metlář“.
Jaroslav Fiala: Chodské lidové tradice v činnosti Vladimíra Baiera.
Společenská kronika přinesla příspěvek k 60. narozeninám strážnického zpěváka Václava Harnoše (nar. 1930) a nekrology horňáckého hudce a zpěváka Emila Miškeříka (1916 – 2004), folkloristy a muzikanta Jaroslav Jurášek (1925 – 2005) a etnologa Ludvík Kunz (1914 – 2005).

Zprávy z konferencí:
„K počátkům našich muzeí“ (Muzeum města Brna, říjen 2004)
Setkání krajanů (Společnost vyškovského jazykového ostrůvku, listopad 2004, Kollbach)
„Dudy a dudáci“ (Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech, únor 2005)

Výstavy:
„Chvála tradice. Ohlasy folklóru v ilustraci a užité grafice“ (Podhorácké muzeum v Předklášteří u Tišnova, říjen 20004 – únor 2005)
„Evropská etnologická muzea“ (prosinec 2005, Lublaň, Slovinsko)
„Vojna veselá a smutná. Humor, trable, smrt, kamarádi, zbabělci a hrdinové“ (únor 2005, Plzeň)
Národopisná expozice „Dřevo, proutí, sláma v tradiční rukodělné výrobě“ (Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín)

Recenze:
M. Vaněk a kol.: Orální historie. Metodické a „technické“ postupy. Olomouc 2003.
M. Mušinka: Hlasy predkov. Zvukové záznamy folkloru Zakarpatska z archívu Ivana Paňkevyča (1929, 1935). Prešov 2002.
J. Pospíšilová (ed.): Rajče na útěku. Brno 2003.
J. Kráčmar: Tak u nás bývávalo. Olomouc 2004.
J. Jeroným: Cyril Höschl – kde bydlí lidské duše. Praha 2004.
Zprávy: Sušilovský rok na Moravě.