Journal of Ethnology 4/2005

No. 4, Vol. 15 (2005)

Date of publishing: 11. 12. 2005
Journal in PDF
Content

Studie
Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultury v Českej republike. Metodika projektu (Daniel Luther)
Hořické pašijové hry (Marta Ulrychová - Markéta Nová)
Lidová dudácká hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století (Vladimír Baier)
O verbuňku -jeho současnosti a budoucnosti (Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík, Jitka Matuszková)

Proměny tradice
O kradení krále (Josef Holcman)

Společenská kronika
Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové (Vanda Vrlová, Lenka Ryšicová)
"Syneček z Malenovic" slaví jubileum. (K osmdesátinám Zdeňka Mišurce) (Věra Thořová)
Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 - 2. 10. 2005) (Josef Jančář)
Odešla Zdenka Jelínková (30. 3. 1920 - 5. 10. 2005) (Karel Pavlištík)

Konference
Folklor ve skanzenech (Josef Jančář)
Konference České národopisné společnosti v Jihlavě (Romana Habartová)
32. etnomuzikologický seminář (Klára Kašparová)

Festivaly, koncerty
"Udereli Myjavani" - koncert OĹUNu v Plzni (Michaela Vondráčková)
Mezinárodní folklorní festival v Plzni (Michaela Vondráčková)
Festival Lužica pošesté (Jan Krist)
Písní a tancem (Josef Jančář)
Přehlídka tanečníků verbuňku (Jan Miroslav Krist)

Recenze
K. Vetterl - O. Hrabalová: Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy (Marta Toncrová)
D. Luther - P. Salner (ed.): Menšiny v městě (Josef Jančář)
H. Urbancová (ed.): Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik (Marta Toncrová)
J. Vaculík: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Naďa Valášková)
O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovická (Andrea Zobačová)
J. Jilík: Žítkovské bohyně. Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (Josef Jančář)
A. Waclavik: Starczyn dukat. Zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk (Jan Krist)
Ediční aktivity Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Josef Jančář)

Zprávy
Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích (Josef Jančář)
Nositelé tradice lidových řemesel roku 2005 (Martin Šimša)

Ročníkový obsah
Resumé


Journal of Ethnography 4/2005 focuses on examples of intangible cultural heritage. Daniel Luther in his study introduces opening passages of an extensive project on the preservation of traditional culture in the Czech Republic („An Identification of Traditional Culture Phenomena in the Czech Republic“). Marta Ulrychová and Markéta Nová in their article follow the history of an important work from the field of semi-folk drama, the Passion plays in the Šumava mountains („The Passion Plays of Hořice“). Vladimír Baier in his article focuses on specific representatives of older bag-pipe tradition in the region of Chodsko („Folk Music in Chodsko in the 19th century and the first half of the 20th century“). The Verbuňk dance is presented as a thematically closed theme in the works of three authors: Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík and Jitka Matuszková („On the Verbuňk: its Present and the Future“).

The Transforming Tradition column deals with a custom called the ride of the kings (Josef Holcman„The Stealing of the King“). Social Chronicle remembers anniversaries of two ethnologists: Zdeněk Mišurec (born 1925), and Marie Brandstettrová (born 1945). There are two obituaries too, for museologist Josef Beneš (1917-2005), and dance folklorist Zdenka Jelínková (1920-2005). Other regular columns deal with conference news, festivals and concerts, book reviews, and other activities from the field of folk culture preservation.

id článku: 2052
9934
9933
9932
9931
9860