Národopisná revue 4/2005

Č. 4, roč. 15 (2005)

Datum zveřejnění: 11. 12. 2005
PDF
celého čísla
OBSAH

Studie
Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultury v Českej republike. Metodika projektu (Daniel Luther)
Hořické pašijové hry (Marta Ulrychová - Markéta Nová)
Lidová dudácká hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století (Vladimír Baier)
O verbuňku -jeho současnosti a budoucnosti (Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík, Jitka Matuszková)

Proměny tradice
O kradení krále (Josef Holcman)

Společenská kronika
Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové (Vanda Vrlová, Lenka Ryšicová)
"Syneček z Malenovic" slaví jubileum. (K osmdesátinám Zdeňka Mišurce) (Věra Thořová)
Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 - 2. 10. 2005) (Josef Jančář)
Odešla Zdenka Jelínková (30. 3. 1920 - 5. 10. 2005) (Karel Pavlištík)

Konference
Folklor ve skanzenech (Josef Jančář)
Konference České národopisné společnosti v Jihlavě (Romana Habartová)
32. etnomuzikologický seminář (Klára Kašparová)

Festivaly, koncerty
"Udereli Myjavani" - koncert OĹUNu v Plzni (Michaela Vondráčková)
Mezinárodní folklorní festival v Plzni (Michaela Vondráčková)
Festival Lužica pošesté (Jan Krist)
Písní a tancem (Josef Jančář)
Přehlídka tanečníků verbuňku (Jan Miroslav Krist)

Recenze
K. Vetterl - O. Hrabalová: Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy (Marta Toncrová)
D. Luther - P. Salner (ed.): Menšiny v městě (Josef Jančář)
H. Urbancová (ed.): Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik (Marta Toncrová)
J. Vaculík: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Naďa Valášková)
O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovická (Andrea Zobačová)
J. Jilík: Žítkovské bohyně. Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (Josef Jančář)
A. Waclavik: Starczyn dukat. Zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk (Jan Krist)
Ediční aktivity Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Josef Jančář)

Zprávy
Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích (Josef Jančář)
Nositelé tradice lidových řemesel roku 2005 (Martin Šimša)

Ročníkový obsah
Resumé


Nehmotné kulturní dědictví

Úvodem je publikována studie Daniela Luthera, která v kontextu uvedené problematiky rozpracovává několik vstupních částí široce pojatého projektu, zabývajícího se péčí o tradiční kulturu v České republice (Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultúry v Českej republike. Metodika projektu).
Autorky Marta Ulrychová a Markéta Nová představují historii významné památky z oblasti pololidové dramatiky - tzv. pašijových her na Šumavě ve studii Hořické pašijové hry.
Konkrétním interpretům starší tradice dudácké hudby na Chodsku je věnován příspěvek Vladimíra Baiera Lidová hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století.
Tematicky uzavřený celek představují články Jana Miroslava Krista, Karla Pavlištíka a Jitky Matuszkové spojené tématem mužského tance verbuňk - O verbuňku – jeho současnosti a budoucnosti.

Rubrika Proměny tradice přináší zamyšlení Josefa Holcmana nad obyčejem jízdy králů (O kradení krále).
Společenská kronika připomíná jubilea dvou etnologů – Zdeňka Mišurce (nar. 1925) a Marie Brandstettrové (nar. 1945). Nekrology vzpomíná muzeologa Josefa Beneše (1917-2005) a taneční folkloristky Zdenky Jelínkové (1920-2005).
Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, festivalům a koncertům, recenzím nových publikací a dalším aktivitám z oblasti péče o lidovou kulturu.

Bibliografická příloha NR č. 19: Antonín Satke (1920) - literární vědec, slovesný folklorista, zabýval se také dělnickou a hornickou kulturou

Společenská kronika
Vanda Vrlová, Lenka Ryšicová
Recenze
Andrea Zobačová
Společenská kronika
Věra Thořová
Recenze
Josef Jančář
Společenská kronika
Josef Jančář
Recenze
Jan Krist
Společenská kronika
Karel Pavlištík
Recenze
Josef Jančář
Konference
Josef Jančář
Zprávy
Josef Jančář
Konference
Romana Habartová
Zprávy
Martin Šimša
Konference
Klára Kašparová
Zprávy
Festivaly, koncerty
Michaela Vondráčková
Zprávy
Festivaly, koncerty
Michaela Vondráčková
Festivaly, koncerty
Jan Krist
Festivaly, koncerty
Josef Jančář
Studie
Daniel Luther
Festivaly, koncerty
Jan Miroslav Krist
Studie
Marta Ulrychová - Markéta Nová
Recenze
Marta Toncrová
Studie
Vladimír Baier
Recenze
Josef Jančář
Studie
Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík, Jitka Matuszková
Recenze
Marta Toncrová
Proměny tradice
Josef Holcman
Recenze
Naďa Valášková
Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové
O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovická
"Syneček z Malenovic" slaví jubileum. (K osmdesátinám Zdeňka Mišurce)
J. Jilík: Žítkovské bohyně. Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech
Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 - 2. 10. 2005)
A. Waclavik: Starczyn dukat. Zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk
Odešla Zdenka Jelínková (30. 3. 1920 - 5. 10. 2005)
Ediční aktivity Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Folklor ve skanzenech
Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích
id článku: 531
9859
9790
9789
9788
9787