Národopisná revue 4/2005

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 4/2005

Vloženo: 11. 12. 2005
OBSAH

Studie
Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultury v Českej republike. Metodika projektu (Daniel Luther)
Hořické pašijové hry (Marta Ulrychová - Markéta Nová)
Lidová dudácká hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století (Vladimír Baier)
O verbuňku -jeho současnosti a budoucnosti (Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík, Jitka Matuszková)

Proměny tradice
O kradení krále (Josef Holcman)

Společenská kronika
Košatý strom muzejního života Marie Brandstettrové (Vanda Vrlová, Lenka Ryšicová)
"Syneček z Malenovic" slaví jubileum. (K osmdesátinám Zdeňka Mišurce) (Věra Thořová)
Za Josefem Benešem (1. 3. 1917 - 2. 10. 2005) (Josef Jančář)
Odešla Zdenka Jelínková (30. 3. 1920 - 5. 10. 2005) (Karel Pavlištík)

Konference
Folklor ve skanzenech (Josef Jančář)
Konference České národopisné společnosti v Jihlavě (Romana Habartová)
32. etnomuzikologický seminář (Klára Kašparová)

Festivaly, koncerty
"Udereli Myjavani" - koncert OĹUNu v Plzni (Michaela Vondráčková)
Mezinárodní folklorní festival v Plzni (Michaela Vondráčková)
Festival Lužica pošesté (Jan Krist)
Písní a tancem (Josef Jančář)
Přehlídka tanečníků verbuňku (Jan Miroslav Krist)

Recenze
K. Vetterl - O. Hrabalová: Nápěvy lidových písní z Moravy a Slezska a jejich základní melodické typy (Marta Toncrová)
D. Luther - P. Salner (ed.): Menšiny v městě (Josef Jančář)
H. Urbancová (ed.): Vianoce a hudba. Weihnachten und Musik (Marta Toncrová)
J. Vaculík: Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob (Naďa Valášková)
O. Sirovátka: Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovická (Andrea Zobačová)
J. Jilík: Žítkovské bohyně. Po stopách lidové magie v Bílých Karpatech (Josef Jančář)
A. Waclavik: Starczyn dukat. Zwyczaje i obrzedy - scenariusze widowisk (Jan Krist)
Ediční aktivity Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně (Josef Jančář)

Zprávy
Galerie lidových řemeslníků v Chanovicích (Josef Jančář)
Nositelé tradice lidových řemesel roku 2005 (Martin Šimša)

Ročníkový obsah
Resumé


Nehmotné kulturní dědictví

Úvodem je publikována studie Daniela Luthera, která v kontextu uvedené problematiky rozpracovává několik vstupních částí široce pojatého projektu, zabývajícího se péčí o tradiční kulturu v České republice (Identifikácia javov tradičnej ľudovej kultúry v Českej republike. Metodika projektu).
Autorky Marta Ulrychová a Markéta Nová představují historii významné památky z oblasti pololidové dramatiky - tzv. pašijových her na Šumavě ve studii Hořické pašijové hry.
Konkrétním interpretům starší tradice dudácké hudby na Chodsku je věnován příspěvek Vladimíra Baiera Lidová hudba na Chodsku v 19. a v první polovině 20. století.
Tematicky uzavřený celek představují články Jana Miroslava Krista, Karla Pavlištíka a Jitky Matuszkové spojené tématem mužského tance verbuňk - O verbuňku – jeho současnosti a budoucnosti.

Rubrika Proměny tradice přináší zamyšlení Josefa Holcmana nad obyčejem jízdy králů (O kradení krále).
Společenská kronika připomíná jubilea dvou etnologů – Zdeňka Mišurce (nar. 1925) a Marie Brandstettrové (nar. 1945). Nekrology vzpomíná muzeologa Josefa Beneše (1917-2005) a taneční folkloristky Zdenky Jelínkové (1920-2005).
Další pravidelné rubriky se věnují zprávám z konferencí, festivalům a koncertům, recenzím nových publikací a dalším aktivitám z oblasti péče o lidovou kulturu.

Bibliografická příloha NR č. 19: Antonín Satke (1920) - literární vědec, slovesný folklorista, zabýval se také dělnickou a hornickou kulturou