Chystaná témata

Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2024–2025:

2/2024 vybrané příspěvky z konference SIEF v Brně (naplněno)
3/2024 Rituály v současnosti (naplněno)
4/2024 Tradice a nacionalismus (redakce přijímá abstrakty)

1/2025 (Dis)kontinuita městského genia loci (redakce přijímá abstrakty)
2/2025 Hranice sociální, kulturní i geografické (redakce přijímá abstrakty)
3/2025 Bydlení v etnologické perspektivě (redakce přijímá abstrakty)
4/2025 Festival jako sociokulturní fenomén (redakce přijímá abstrakty)

Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové (uhlikova@seznam.cz)  
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.