Chystaná témata

Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2023:

1/2023 Současné prostředí tance (naplněno)
2/2023 Každodenní kultura v 17. – 19. století (naplněno)
3/2023 Proměny populární kultury (naplněno)
4/2023 Člověk a krajina (redakce přijímá abstrakty)

Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové (uhlikova@seznam.cz)  
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.