Chystaná témata

Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2021 a 2022:

2/2021 Národní školy v etnologii a sociokulturní antropologii (naplněno)
3/2021 Etnografická sbírka jako pramen (naplněno)
4/2021 Tradice jako objekt ekonomického (ne)zájmu (naplněno)

1/2022 Tabu v minulosti a dnes (naplněno)
2/2022 Kulturní dědictví (redakce přijímá abstrakty)
3/2022 Proměny zemědělství (redakce přijímá abstrakty)
4/2022 Životní styl (redakce přijímá abstrakty)    

Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové (uhlikova@seznam.cz)  
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.