Chystaná témata

Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2022 a 2023:

2/2022 Kulturní dědictví (naplněno)
3/2022 Proměny zemědělství (naplněno)
4/2022 Životní styl (naplněno)    

1/2023 Současné prostředí tance (naplněno)
2/2023 Každodenní kultura v 17. – 19. století (redakce přijímá abstrakty)
3/2023 Proměny populární kultury (redakce přijímá abstrakty)
4/2023 Člověk a krajina (redakce přijímá abstrakty)

Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové (uhlikova@seznam.cz)  
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.