Chystaná témata

Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro roky 2023 a 2024:

2/2023 Každodenní kultura v 16.–19. století (naplněno)
3/2023 Proměny populární kultury (naplněno)
4/2023 Člověk a krajina (naplněno)

1/2024 Lidová výtvarná kultura a její studium z hlediska interdisciplinarity (redakce přijímá abstrakty)
2/2024 vybrané příspěvky z konference SIEF v Brně
3/2024 Rituály v současnosti (redakce přijímá abstrakty)
4/2024 Tradice a nacionalismus (redakce přijímá abstrakty)

Abstrakty zasílejte na adresu šéfredaktorky Lucie Uhlíkové (uhlikova@seznam.cz)  
Recenzované studie jsou odevzdávány dle dohody s redakcí.
Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.