Národopisná revue - archiv čísel

Časopis vychází čtvrtletně a objednat si můžete i starší ročníky přímo přes náš E - SHOP.

pozn. Od roku 1998 jsou studie v jednotlivých číslech Národopisné revue zaměřeny na konkrétní problematiku.
Do roku 1997 toto tematické zaměření uplatňováno nebylo, proto je v následujícím přehledu uvedeno pouze číslo a rok vydání.  

Národopisná revue 1/2024

Výtvarné inspirace lidovou kulturou
2024narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2023

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2023narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2023

Člověk a krajina
2023narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2023

Proměny populární kultury
2023narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2023

Každodenní kultura v 16.–19. století
2023narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2023

Současné prostředí tance
2023narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2022

Životní styl
2022narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2022

Proměny zemědělství
2022narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2022

Kulturní dědictví
2022narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2022

Tabu v minulosti a dnes
2022narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2021

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2021narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2021

Tradice jako objekt ekonomického (ne)zájmu
narodopisna-revue2021

Národopisná revue 3/2021

Etnografická sbírka jako pramen
2021narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2021

Národní školy v etnologii a sociokulturní antropologii
2021narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2021

Nucená migrace
narodopisna-revue2021

Národopisná revue 4/2020

Folklorismus v 21. století
2020narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2020

Současný venkov
2020narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2020

Etnologické perspektivy turismu
2020narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2020

Etnologická a antropologická tematika filmovou kamerou
2020narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2019

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2019narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2019

Kultura a každodennost
2019narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2019

Strava jako kulturní fenomén
2019narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2019

Tradice a náboženství
2019narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2019

Národní školy v etnologii a folkloristice
2019narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2018

Profese a jejich sociální pozice
2018narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2018

Proměny společnosti a kultury po vzniku nového státu
2018narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2018

Volný čas jako předmět etnologického studia
2018narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2018

Městské festivity
2018narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2017

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2017narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2017

Současné pověsti a fámy
2017narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2017

„Národní školy“ v etnologii
2017narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2017

Prostor města
2017narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2017

Hudební folklor v současném bádání
2017narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2016

Migrační proudy v Evropě a jejich kulturní pozůstatky
2016narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2016

Lidový oděv redivivus – funkce kroje ve 21. století
2016narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2016

Badatelské spektrum současné etnomuzikologie
2016narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2016

Humor a komika
2016narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2015

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2015narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2015

Folklorismus a jeho podpora
2015narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2015

Fenomén kulturního dědictví
2015narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2015

Etnologické aspekty zdobnosti
2015narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2015

Etnologické aspekty zdobnosti
2015narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2014

První světová válka
2014narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2014

Prostorové proměny kulturních jevů
2014narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2014

Heuristika, kritika a interpretace etnografických pramenů
2014narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2014

Vizuální antropologie
2014narodopisna-revue

Národopisná revue 5/2013

Zvláštní anglické číslo Národopisné revue
2013narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2013

Krajané
2013narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2013

Využití hlíny v tradiční kultuře
2013narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2013

Výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu
2013narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2013

Vlčnovská jízda králů – metody současného výzkumu
2013narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2012

Folklor a estetika
2012narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2012

Mariánský kult ve světle etnologických výzkumů
2012narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2012

Výzkum lidového oděvu
2012narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2012

Cestovatelství a kulturní kontakt
2012narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2011

Vánoce a současnost
2011narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2011

Legionáři z pohledu historicko-etnologického
2011narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2011

Proměny vesnice ve druhé polovině 20. století
2011narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2011

Hudební nástroje a lidové tradice
2011narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2010

Tanec a politika
2010narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2010

Člověk a hra
2010narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2010

Aktuální revitalizace tradičních stavebních technologií
2010narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2010

Čeští krajané
2010narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2009

Folkloristika a transdisciplinarita
2009narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2009

Kulinářství jako identifikační faktor
2009narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2009

Sociální kultura
2009narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2009

My a ti druzí
2009narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2008

Folklorismus ve druhé polovině 20. století a jeho kontexty
2008narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2008

Ústředí umělecké lidové výroby
2008narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2008

Oděv a odívání
2008narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2008

Migrace a etnická problematika
2008narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2007

Společenská komunikace
2007narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2007

Richard Jeřábek in memoriam
narodopisna-revue2007

Národopisná revue 2/2007

Rukodělná výroba v současnosti
2007narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2007

Lidové divadlo
2007narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2006

Hračka a hra
2006narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2006

Spolky a město
2006narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2006

Hudební folkloristika
2006narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2006

Masopustní obyčeje
2006narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2005

Nehmotné kulturní dědictví
2005narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2005

Lidové stavitelství
2005narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2005

Věkové a rodové skupiny
2005narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2005

Výtvarný folklorismus
2005narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2004

Problematika stravy
2004narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2004

Hody v současnosti
2004narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2004

Transformace venkova
2004narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2004

Národopisný film (národopisný vizuální záznam)
2004narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2003

Národopisná fotografie
2003narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2003

Spolky a lidová kultura
2003narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2003

Antropologie tance
2003narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2003

Etnické menšiny
2003narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2002

Folklor ve městě
2002narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2002

Duchovní kultura v současnost
2002narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2002

Děti a společnost
2002narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2002

Etnografická rajonizace
2002narodopisna-revue

Národopisná revue 4/2001

Environmentalistika a etnologie, agroturistika
2001narodopisna-revue

Národopisná revue 3/2001

Malé sociální skupiny
2001narodopisna-revue

Národopisná revue 2/2001

Tanec
2001narodopisna-revue

Národopisná revue 1/2001

Oděv
2001narodopisna-revue

Národopisná revue 3-4/2000

Urbánní etnologie
2000narodopisna-revue

Národopisná revue 1-2/2000

Duchovní kultura + metodologické otázky etnolog. výzkumu
2000narodopisna-revue

Národopisná revue 4/1999

Etnické menšiny
1999narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1999

Rukodělná výroba
1999narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1999

Folklorismus a komercializace lidové kultury
1999narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1999

Drobné sakrální stavby
1999narodopisna-revue

Národopisná revue 4/1998

Hudební folklor – prameny
1998narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1998

Folklorismus – druhy a formy
1998narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1998

Poutní místa
1998narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1998

Etnografická rajonizace – Podluží
1998narodopisna-revue

Národopisná revue 3-4/1997


1997narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1997


1997narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1997


1997narodopisna-revue

Národopisná revue 4/1996


1996narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1996


1996narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1996


1996narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1996


1996narodopisna-revue

Národopisná revue 4/1995


1995narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1995


1995narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1995


1995narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1995


1995narodopisna-revue

Národopisná revue 3-4/1994


1994narodopisna-revue

Národopisná revue 1-2/1994


1994narodopisna-revue

Národopisná revue 3-4/1993


1993narodopisna-revue

Národopisná revue 1-2/1993


1993narodopisna-revue

Národopisná revue 4/1992


1992narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1992


1992narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1992


1992narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1992


narodopisna-revue1992

Národopisná revue 4/1991


1991narodopisna-revue

Národopisná revue 3/1991


1991narodopisna-revue

Národopisná revue 2/1991


1991narodopisna-revue

Národopisná revue 1/1991


1991narodopisna-revue

Národopisná revue 1990


narodopisna-revue1990