Ethnographic Revue 1/1995

No. 1, Vol. 5 (1995)

Date of publishing: 11. 1. 1995
Journal in PDF
Content

Ústav lidové kultury v letech 1993-1994 (Josef Jančář)
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (2) (Jan Trojan)
Trochu kacířské poznámky o národopisné vědě (Vladislav Stanovský)
Malé intermezzo (Dagmar Štěpánková)
O mýtu, historii a hudbě v díle Clauda Lévi-Strausse (Dagmar Štěpánková)
Jan Šilpoch
Fotografie, která nelže (Břetislav Rychlík)
Ernö Kunt umřel (Richard Jeřábek)
Z činnosti folklórního sdružení České republiky (František Synek)
Seminář o lidové výrobě (Miroslav Válka)
Problematika ochrany vesnických památek (Věra Kovářů)
Ohlasy na l. mezinárodní konferenci "Obuv v historii ´94" (Miroslava Štýbrová)
XXII. etnomuzikologický seminář v Nitře (Lucie Uhlíková)
Poslední století hrnčířské výroby bělniny a polokameniny v českých zemích (Irena Štěpánová)
Nové expozice v muzeích v přírodě a v památkově chráněných objektech lidové architektury na území Čech v roce 1994 (Lubomír Procházka)
Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu v přírodě (Miroslav Válka)
Usus magister est optimum (Zkušenost je nejlepším učitelem) (Jan Rokyta)
Valašské pěsničky VII. (Karel Pavlištík)
Edice Lidé města (Alexandra Navrátilová)
Romské písně z Rakouska (Dušan Holý)
D. Holý - C. Nečas: Aušvicate ni kher báro - Žalující píseň (Jana Čubíková)
Milan Švihálek: Za svědky minulosti (Jarmila Pechová)
Dvakrát z Rakouska (Richard Jeřábek)
Alice Gáborján: Szürujjasok (Miroslava Ludvíková)
Folklore in the identification processes of society (Martina Pavlicová)
Hody ve Skoronicích (Josef Holcman)
Anomie aneb další bibliografie zpropadeně selektivní (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1994 (Věra Zezulová)

Resumé


The first copy of the "Ethnographic Revue" magazine issued in 1995 will include three essays, director's report describing activity of the Institute of Folk Culture in the years 1993 and 1994 and further number of various materials, reports and reviews.

The Director of the Institute of Folk Culture, Mr. Josef Jančář, reports circumstantially on activity of that Institute in the years 1993 and 1994. Professor Jan Trojan with his article has returned to the song as a living formation. Records of melodies and play of Strážnice musicians, how they were put down by Vladimír Úlehla, has helped him Vladimír Stanovský's essay deals with ethnography as with the sciential branch. Dagmar Štěpánková concerns herself with the Czech issue for the work of French social anthropologist Claude Levi-Strauss "Mythus and significance".

The photographic supplement of the magazine is this time devoted to photographs of Jan Šilpoch. The related introductory note has been written by Břetislav Rychlík, actor and idolizer of folk inheritance.

Among shorter contributions, you can find report on activity of the Folk Association of the Czech Republic. evaluation of festival of folklore, reports from various conferences, reviews of books and collections, evaluations of exhibitions, report on feast-day in a small village in Moravian Slovakia and list of books and magazines of the international interchange of the Institute's publications in 1994.

id článku: 2414
9934
9933
9932
9931
9860