Národopisná revue 1/1995

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/1995

Vloženo: 11. 1. 1995
OBSAH

Ústav lidové kultury v letech 1993-1994 (Josef Jančář)
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (2) (Jan Trojan)
Trochu kacířské poznámky o národopisné vědě (Vladislav Stanovský)
Malé intermezzo (Dagmar Štěpánková)
O mýtu, historii a hudbě v díle Clauda Lévi-Strausse (Dagmar Štěpánková)
Jan Šilpoch
Fotografie, která nelže (Břetislav Rychlík)
Ernö Kunt umřel (Richard Jeřábek)
Z činnosti folklórního sdružení České republiky (František Synek)
Seminář o lidové výrobě (Miroslav Válka)
Problematika ochrany vesnických památek (Věra Kovářů)
Ohlasy na l. mezinárodní konferenci "Obuv v historii ´94" (Miroslava Štýbrová)
XXII. etnomuzikologický seminář v Nitře (Lucie Uhlíková)
Poslední století hrnčířské výroby bělniny a polokameniny v českých zemích (Irena Štěpánová)
Nové expozice v muzeích v přírodě a v památkově chráněných objektech lidové architektury na území Čech v roce 1994 (Lubomír Procházka)
Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu v přírodě (Miroslav Válka)
Usus magister est optimum (Zkušenost je nejlepším učitelem) (Jan Rokyta)
Valašské pěsničky VII. (Karel Pavlištík)
Edice Lidé města (Alexandra Navrátilová)
Romské písně z Rakouska (Dušan Holý)
D. Holý - C. Nečas: Aušvicate ni kher báro - Žalující píseň (Jana Čubíková)
Milan Švihálek: Za svědky minulosti (Jarmila Pechová)
Dvakrát z Rakouska (Richard Jeřábek)
Alice Gáborján: Szürujjasok (Miroslava Ludvíková)
Folklore in the identification processes of society (Martina Pavlicová)
Hody ve Skoronicích (Josef Holcman)
Anomie aneb další bibliografie zpropadeně selektivní (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1994 (Věra Zezulová)

Resumé


Bez rubriky
Vladislav Stanovský
Bez rubriky
Alexandra Navrátilová
Bez rubriky
Dagmar Štěpánková
Bez rubriky
Dušan Holý
Bez rubriky
Dagmar Štěpánková
Bez rubriky
Jana Čubíková
Bez rubriky
Bez rubriky
Jarmila Pechová
Bez rubriky
Břetislav Rychlík
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
Miroslava Ludvíková
Bez rubriky
František Synek
Bez rubriky
Martina Pavlicová
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Josef Holcman
Bez rubriky
Věra Kovářů
Bez rubriky
Richard Jeřábek
Bez rubriky
Miroslava Štýbrová
Bez rubriky
Věra Zezulová
Bez rubriky
Lucie Uhlíková
Bez rubriky
Bez rubriky
Irena Štěpánová
Bez rubriky
Lubomír Procházka
Bez rubriky
Miroslav Válka
Bez rubriky
Josef Jančář
Bez rubriky
Jan Rokyta
Bez rubriky
Jan Trojan
Bez rubriky
Karel Pavlištík
Trochu kacířské poznámky o národopisné vědě
Edice Lidé města
Malé intermezzo
Romské písně z Rakouska
O mýtu, historii a hudbě v díle Clauda Lévi-Strausse
D. Holý - C. Nečas: Aušvicate ni kher báro - Žalující píseň
Jan Šilpoch
Milan Švihálek: Za svědky minulosti
Fotografie, která nelže
Dvakrát z Rakouska
id článku: 482
9657
9656
9655
9654
9653