Národopisná revue 1/1995

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/1995

Vloženo: 11. 1. 1995
OBSAH

Ústav lidové kultury v letech 1993-1994 (Josef Jančář)
Píseň jako živý útvar. K zápisům melodie a hudecké hry strážnické písně Vladimíra Úlehly (2) (Jan Trojan)
Trochu kacířské poznámky o národopisné vědě (Vladislav Stanovský)
Malé intermezzo (Dagmar Štěpánková)
O mýtu, historii a hudbě v díle Clauda Lévi-Strausse (Dagmar Štěpánková)
Jan Šilpoch
Fotografie, která nelže (Břetislav Rychlík)
Ernö Kunt umřel (Richard Jeřábek)
Z činnosti folklórního sdružení České republiky (František Synek)
Seminář o lidové výrobě (Miroslav Válka)
Problematika ochrany vesnických památek (Věra Kovářů)
Ohlasy na l. mezinárodní konferenci "Obuv v historii ´94" (Miroslava Štýbrová)
XXII. etnomuzikologický seminář v Nitře (Lucie Uhlíková)
Poslední století hrnčířské výroby bělniny a polokameniny v českých zemích (Irena Štěpánová)
Nové expozice v muzeích v přírodě a v památkově chráněných objektech lidové architektury na území Čech v roce 1994 (Lubomír Procházka)
Výstava lidové keramiky ve Valašském muzeu v přírodě (Miroslav Válka)
Usus magister est optimum (Zkušenost je nejlepším učitelem) (Jan Rokyta)
Valašské pěsničky VII. (Karel Pavlištík)
Edice Lidé města (Alexandra Navrátilová)
Romské písně z Rakouska (Dušan Holý)
D. Holý - C. Nečas: Aušvicate ni kher báro - Žalující píseň (Jana Čubíková)
Milan Švihálek: Za svědky minulosti (Jarmila Pechová)
Dvakrát z Rakouska (Richard Jeřábek)
Alice Gáborján: Szürujjasok (Miroslava Ludvíková)
Folklore in the identification processes of society (Martina Pavlicová)
Hody ve Skoronicích (Josef Holcman)
Anomie aneb další bibliografie zpropadeně selektivní (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidové kultury ve Strážnici za rok 1994 (Věra Zezulová)

Resumé