Journal of Ethnography 1/1998

No. 1, Vol. 8 (1998)

Date of publishing: 11. 1. 1998
Journal in PDF
Content

Články a studie
Podluží a Podlužáci před vznikem vědeckého národopisu na Moravě (Richard Jeřábek)
K typologickému zařazení mentýků a šub (Alena Jeřábková)
Podlužácké vesnice po stu létech od Národopisné výstavy českoslovanské (Věra Kovářů)
Tradiční taneční příležitosti na Podluží (Jitka Matuszková)
Lidový tanec na Podluží jako příklad vývoje taneční tradice (Martina Pavlicová)
Současná naivní malba na Podluží (Emilie Zárubová z Moravské Nové Vsi) (Hana Dvořáková)
Kultivované publikum? (Návštěvníci MFF ve Strážnici po 15 letech) (Tomáš Sirovátka)
K MFF Strážnice 1997 (Hannah Laudová)
Hodnocení pořadů MFF Strážnice 1997 (Jaroslav Jurášek)
Co je prvotní - festival nebo jeho hodnocení? (Jiří Pospíšil)
TOCA a Strážnice ´97 (Zdeněk Mišurec)
Perspektivy MFF Strážnice (Josef Jančář)

Festivaly
Východná 1997 (Stanislav Dúžek)
2. mezinárodní folklorní festival "Lužice ´97" (Jan Krist)
Ohlédnutí za festivalem hudebních nástrojů v Uherském Hradišti (Josef Jančář)

Společenská kronika
Jubilující Míla Brtník (Zdenka Jelínková)
Za Otakarem Máčelem (25.8,1920-24.6.1997) (Josef Jančář)
Za Václavem Šťastným (Jan Krist)
Eva Flašarová odešla (Miroslav Válka)

Konference
Generální konference CIOFF v Soluni (Martina Pavlicová)
Mezinárodní konference "Lidová kultura a její cesta do třetího tisíciletí". Athény 6.-11.12.1997 (Jaroslav Štika)

Živá tradice
Poprvé (Josef Holcman)

Výstavy
Výstavy lidové architektury a dokumentace v muzeích v Čechách v roce 1997 (Lubomír Procházka)

Recenze
Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64 (Jan Krist)
Aagot Noss: Krone og skaut (Miroslava Ludvíková)
Dva ročníky Národopisného věstníku (Miroslav Válka)
Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin (Jana Grycová)
Anna Devátová - Karel Pavlištík: Bibliografie díla Františka Bartoše (Martina Pavlicová)

Sdělení
Za chyby se omlouvati znamená dobré skutky činiti (Richard Jeřábek)

Ztráty a nálezy
Z Šavla Pavlem? (Richard Jeřábek)

Resumé


The core of Národopisná revue 1/98 is devoted to materials on traditional folk culture of the south Moravian Podluží region. The authors deal with historical references on the region and its formation, on folk architecture, dress, dance and visual art. This issue is a link with previous presentation of other ethnographical regions in Národopisná revue (the Horácko, 1994, the hanacké Slovácko, 1995, and the Tešínsko regions, 1997). The article series is a follower of regular seminars of the Institute of European Ethnology of Masaryk University in Brno.

The rest of the journal brings the results of a sociological research which was held among visitors of the International Folklore Festival in Strážnice in 1997, after a 15 year gap, and it also brings responses of the long-term program coo pera tors.

There are evaluations of the International Folklore Festival in Východná (Slovakia), of a festival of Lužice Serbiens in Croswitz-Chroscice (Germany) and of a festival of folk instrument ensembles in Uherské Hradiště.

Society's chronicle brings an article on the anniversary of Míla Brtník (1928), an outstanding representative of folklore movement from the Horácko region, and obituaries of Vaclav Šťastný (1922-1997), Otakar Máčel (1920-1997) and Eva Flašarová (1935-1998).

The part devoted to conference and exhibition news, and reviews closes up with the regular Lost and Found column. This time it contains a commentary by Richard Jeřábek on the life and work of a special and dubious character of the Czech ethnography, Otakar Nahodil (1923-1995).

id článku: 2357
9934
9933
9932
9931
9860