Národopisná revue 1/1998

STÁHNOUT
digitální verzi

Národopisná revue 1/1998

Vloženo: 11. 1. 1998
OBSAH

Články a studie
Podluží a Podlužáci před vznikem vědeckého národopisu na Moravě (Richard Jeřábek)
K typologickému zařazení mentýků a šub (Alena Jeřábková)
Podlužácké vesnice po stu létech od Národopisné výstavy českoslovanské (Věra Kovářů)
Tradiční taneční příležitosti na Podluží (Jitka Matuszková)
Lidový tanec na Podluží jako příklad vývoje taneční tradice (Martina Pavlicová)
Současná naivní malba na Podluží (Emilie Zárubová z Moravské Nové Vsi) (Hana Dvořáková)
Kultivované publikum? (Návštěvníci MFF ve Strážnici po 15 letech) (Tomáš Sirovátka)
K MFF Strážnice 1997 (Hannah Laudová)
Hodnocení pořadů MFF Strážnice 1997 (Jaroslav Jurášek)
Co je prvotní - festival nebo jeho hodnocení? (Jiří Pospíšil)
TOCA a Strážnice ´97 (Zdeněk Mišurec)
Perspektivy MFF Strážnice (Josef Jančář)

Festivaly
Východná 1997 (Stanislav Dúžek)
2. mezinárodní folklorní festival "Lužice ´97" (Jan Krist)
Ohlédnutí za festivalem hudebních nástrojů v Uherském Hradišti (Josef Jančář)

Společenská kronika
Jubilující Míla Brtník (Zdenka Jelínková)
Za Otakarem Máčelem (25.8,1920-24.6.1997) (Josef Jančář)
Za Václavem Šťastným (Jan Krist)
Eva Flašarová odešla (Miroslav Válka)

Konference
Generální konference CIOFF v Soluni (Martina Pavlicová)
Mezinárodní konference "Lidová kultura a její cesta do třetího tisíciletí". Athény 6.-11.12.1997 (Jaroslav Štika)

Živá tradice
Poprvé (Josef Holcman)

Výstavy
Výstavy lidové architektury a dokumentace v muzeích v Čechách v roce 1997 (Lubomír Procházka)

Recenze
Zlínsko. Vlastivěda moravská, sv. 64 (Jan Krist)
Aagot Noss: Krone og skaut (Miroslava Ludvíková)
Dva ročníky Národopisného věstníku (Miroslav Válka)
Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin (Jana Grycová)
Anna Devátová - Karel Pavlištík: Bibliografie díla Františka Bartoše (Martina Pavlicová)

Sdělení
Za chyby se omlouvati znamená dobré skutky činiti (Richard Jeřábek)

Ztráty a nálezy
Z Šavla Pavlem? (Richard Jeřábek)

Resumé