Journal of Ethnography 1/2001

No. 1, Vol. 11 (2001)

Date of publishing: 11. 1. 2001
Journal in PDF
Content

Články a studie
Lidový oděv a historický kostým. (Poznámky k terminologii, formě a funkci oděvu) (Alena Křížová)
Láb. Kroj v škále estetických vztahov. (Na základe etnografického záznamu jednej lokality slovenského Záhoria) (Olga Danglová)
Šat vespod ukrytý (Lenka Nováková)
K typologickému zařazení horňáckých kabátků (Alena Jeřábková)
Novodobá výroba lidových krojů (Josef Jančář)

Fotografická příloha
Jaký kroj, tak se stroj! Oděvní tradice našeho rodu (Richard Jeřábek)

Proměny tradice
Několik poznámek k někdejšímu způsobu hraní lidových muzikantů na Domažlicku (Vladimír Baier)

Ohlédnutí
Nad deseti lety Ústavu lidové kultury ve Strážnici (Josef Jančář)

Společenská kronika
Antonín Satke jubilující (Jana Pospíšilová)
K životnímu jubileu Hannah Laudové (Barbora Čumpelíková)
Karel Pavlištík sedmdesátníkem, (prý) (Alena Schauerová)
Václav Stuchlý (1914 - 2000) (Marta Toncrová)
Poslední "pěsnička" Václavu Stuchlému (Dušan Holý)
Jaroslav Jakubíček (1929 - 2000) (Jaromír Nečas, Dušan Holý)
Bohdan Warchal (1930 - 2000) (Jaromír Nečas)

Konference
16. strážnické sympozium (Lucie Uhlíková)
"Kistenbrief" - téma neznámé? (Alena Křížová)
Studentská konference v Cieszyně (Jana Nosková)
K perspektivám české etnochoreologie (Anna Parníková)

Výstavy
Oravské pastorále Jiřího Horáka (Andrea Zobačová)
Roubený dům na Valašsku podle encyklopedie Lidová architektura (Martin Šimša)
Obnova vily Jestřábí v Luhačovicích (Věra Kovářů)
Delfské hry v Moskvě (Jan Krist)

Recenze
Těšínsko 1 a 2 (Richard Jeřábek)
Vlastivěda moravská. Hospodářský rozmach Moravy 1740 -1918 (Andrea Zobačová)
Drobná ikonografická poznámka na okraj knihy P. Klučiny Třicetiletá válka. Obraz doby 1618-1648 (Daniel Drápala)
Tradicie staviteľstva a bývania na Slovensku s osobitým akcentom na kulturné prejavy v prostredí etnických minorit (Miroslav Válka)
M. Ludvíkova: Moravské a slezské kroje. Kvaše z roku 1814 (Miroslav Válka)
Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou (Alena Kalinová)
P. C. Cerrillo: Adivinanzas populares espaňolas (Luděk Janda)
Příkazy. Čtení o hanácké vesnici (Miroslav Válka)
Musica viva in schola XV (Dana Toncrová)
Koledy z Brněnská nejen vánoční (Marta Toncrová)
Olomoucká brána. Metropole střední Moravy v lidových písních (Marta Toncrová)

Errata
Romisté by neměli cigánit (Richard Jeřábek)
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací ÚLK ve Strážnici za rok 2000 (Věra Zezulová)

Resumé


The Journal of Ethnography 1/2001 is focused on folk clothing. In her article, Alena Křížová deals with a broader relationship of folk and historical garb (Folk clothing and historical costumes. Notes on Terminology, Form and Functions of Costumes). Olga Danglová shows esthetic attitudes of inhabitants of the village of Lab in western Slovakia to their costumes. (Lab. Costume and the spectrum of esthetic attitudes. Based on ethnographic notes of an area in Záhoří, Slovakia).The topic of Lenka Nováková's study is the underwear (The dress which is hidden under). Alena Jeřábková refers to a specific part of female costume in the Highland region of southeastern Moravia (Notes on the typology of highland jackets). Josef Jančář depicts new forms of manufacturing folk costumes in Bohemia and Moravia after WWII (Modern production of folk costumes).

In the photo supplement, Richard Jeřábek offers a selection of period clothing in pictures from his family archive in Valachia region in eastern Moravia.

Transforming Tradition column brings notes on the way of folk musicians performances in the town of Domažlice and its surroundings in 1850-1950. Turning Back column sums up the activity of the past ten years of the Institute of Folk Culture in Strážnice.

Social Chronicle column commemorates the birth anniversaries of the Slovak folklorist Antonín Satke (1920), the dance folklorist Hannah Laudová (1921), and the ethnographer Karel Pavlištík (1931). There are obituaries of the folk song collector Václav Stuchlý (1914-2000), the cymbalom player and a long-standing editor of the Folk Instrument Radio Orchestra in Brno Jaroslav Jakubíček (1929-2000), and the violin player Bohdan Warchal (1930-2000).

The rest of the journal deals with conference news and reports, exhibition and book reviews.

id článku: 2290
9934
9933
9932
9931
9860